Vet du hva du får i pensjon?

Publisert 3. januar 2017 /

Av: Danske Bank

Dersom du ikke helt vet hva du får i pensjon, er du ikke alene. Hele 65% av befolkningen i Norge over 18 år sier de ikke vet hva de vil få i samlet alderspensjon fra folketrygden og arbeidsgiver.
Heldigvis er det stadig flere som velger å sette seg inn i det.

Det er et stort gap mellom det vi ønsker og det vi faktisk får utbetalt som pensjonist

Undersøkelser viser at mange forbereder seg på en nedgang i inntekt på rundt 30 %. Realiteten er at vi må regne med minst en halvering av inntekten dersom vi ikke i tillegg sparer utover pensjonen. Jo mer du tjener, desto større vil forskjellen mellom dagens lønn og faktisk utbetaling som pensjonist bli. Vi lever stadig lengre og ønsker å nyte pensjonstilværelsen tidligere. Det betyr at pensjonsinntekten må spres over flere år. En total oversikt over hva du faktisk får i samlet pensjon blir derfor mer og mer viktig.

«Jeg har jo en god ordning på jobben…»

Vår pensjon består av folketrygd, det vi får gjennom arbeidsgivers pensjonsordning og det vi eventuelt har spart opp selv.

Størrelsen på pensjonen fra folketrygden er avhengig av inntekten som yrkesaktiv, men alle er sikret pensjon av et visst minstenivå. Pensjonsordningen via arbeidsgiver vil enten være en ytelsespensjon eller en innskuddspensjon. De aller fleste har en innskuddspensjonsordning hvor arbeidsgiveren sparer en fastsatt prosent av lønnen til alderspensjon. Pensjonens størrelse vil blant annet avhenge av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet. Dersom vi ikke selv sjekker hvor mye arbeidsgiver sparer oss, hvordan innskuddene investeres og har et bevisst forhold til tidsperspektivet frem til pensjonsalder kan vi stå igjen med mindre i pensjonisttilværelsen. Ansvaret for egen pensjon har i større grad blitt overført til arbeidstakeren selv.

Det er flere forskjellige måter vi kan påvirke vår pensjon:
Juster aksjeandelen på innskuddspensjonen.
Sjekk pensjonskapitalbevisene. Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i.
Egen sparing. De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist.

«Har du oversikt over hva du vil få i samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver?»

Hvordan velges riktig investeringsprofil?

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen, både på vår private sparing og det vi får via arbeidsgiver dersom det er en innskuddspensjonsordning. Riktig investeringsprofil kan gi betraktelig mer i pensjon, men avhenger selvfølgelig av hvor risikovillig vi er. Jo lenger det er igjen til pensjonisttilværelsen, jo mer sannsynlig er det at sparing i aksjer gir høyere avkastning enn sparing i renter. Er det derimot få år igjen til sangria i solnedgangen eller lange dager på golfbanen anbefales det ofte å nedjustere risikoen ved å redusere aksjeandelen.

Om du sparer til ferie, drømmeboligen, barnas fremtid eller glade pensjonsår, så handler sparing om en ting – å få pengene til å vokse.

Da er det viktig å velge riktig spareavtale og investeringsprofil. Tar vi utgangspunkt i pensjonsspareavtaler som er opprettet det siste året i Danica Pensjon, så ser vi at flere og flere tar hensyn til tidshorisonten på sparingen sin. Forhåpentligvis er dette også et tegn på at flere har begynt å bli mer bevisst på hvordan de ønsker å leve som pensjonist. Er du en av de som ennå ikke vet hva du får i pensjon? Gå inn på NAV sine nettsider og logg deg på Din pensjon. Her får du en god oversikt over egen pensjon, du kan se din opptjening og beregne din fremtidige alderspensjon.

Illustrasjonen viser effekten av høyere aksjeandel i langsiktig pensjonssparing.

Sparing til egen pensjon lønner seg

Sparing i høyrentekonto har vært en vanlig spareform i mange år. Med det historisk lave rentenivået som vi har hatt de siste 3 årene, kan det være lurt å se på andre alternativer. Mange velger derfor tilleggssparing gjennom aksje- og rentefond eller en investeringskonto.

Investeringskonto er en kombinasjon av fondssparing og forsikring. Her kombineres de gunstige skattereglene knyttet til sparing i forsikring, og de gode avkastningsmulighetene som er knyttet til fondssparing. En annen fordel sammenlignet med andre fondsløsninger er at beskatningen av utbytte skjer først når penger flyttes ut av kontoen.

Du kan også du fritt bytte fond og profil uten at det utløser gevinstbeskatning. Det gir muligheten til å justere risikoprofilen underveis.
I tillegg til skattefordelene, kan sparingen avsluttes når du vil – pengene blir ikke låst til du blir pensjonist.

Kilde: Norsk Finansbarometer – en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og pensjon.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer