Utnytter du holdingselskapet ditt til det fulle?

Publisert 14. september 2017 /

Av: Danske Bank

Et holdingselskap har flere fordeler enn skattefritt utbytte fra datterselskap. Her har du en oversikt over alle fordelene, slik at du kan få full uttelling for holdingselskapet ditt.

De fleste holdingselskaper er passive, uten noen drift eller produksjon, og brukes til å eie aksjer i ett eller flere datterselskaper. Utbytte og gevinst fra disse selskapene kan føres opp til holdingselskapet og reinvesteres skattefritt. Men ditt holdingselskap kan benyttes til mer enn en «skattefri sparebøsse».

Ved utbytte

Den klart største fordelen oppstår når du skal hente utbytte fra datterselskaper. Eier du aksjene privat må du skatte 29,76% (ca 30,5% i 2018) av utbyttet utover skjermningsfradraget. Som aksjeeier via et holdingselskap, kan utbyttet deles ut skattefritt til holdingselskapet. Dette kalles «Fritaksmetoden». I de tilfellene der holdingselskapet eier 90 prosent eller mindre av aksjene i datterselskapet, betaler holdingselskapet 0,72 prosent skatt på utbyttet (dvs. 3 prosent av utbyttet blir skattlagt med 24 prosent). Du kan dermed reinvestere hele utbyttet i aksjer, eiendom eller andre investeringer og spre risikoen i din portefølje. Du må først betale skatt på nevnte utbytteinntekter når holdingselskapet betaler utbytte til deg privat. Reinvesteringer innenfor fritaksmetoden (aksjer, aksjefond, mm.) vil også være skattefri for ditt holdingselskap.

Ved salg av selskap

Har du selskap eller aksjer du vurderer å selge, bør dette gjøres via holdingselskapet dersom du ønsker å reinvestere midlene. Hvis du selger aksjer i et AS som du eier privat, må du betale skatt om du har gevinst på aksjene. Gevinsten skattes i 2017 29,76% utover skjermingsfradraget. Skjermingsrenten var 0,4 prosent i 2016, noe som tilsvarer en tenkt risikofri rente etter skatt. Det er kun avkastning som overstiger skjermningsrenten som er skattepliktig. Dette for å sikre at det skatteyteren alternativt kunne oppnådd på en risikofri avkastning unntas ekstrabeskatning. Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, vil gevinsten ved salg innenfor fritaksmetoden fortsatt være skattefri, og du kan reinvestere gjennom holdingselskapet uten at det utløser skatt.

Spre risiko

En holdingstruktur gir deg også fleksibilitet og muligheter når det gjelder å drifte flere selskaper. Mange har flere driftsselskaper som ikke er relaterte til hverandre. Her brukes holdingstrukturen for å spre risiko. Driftes alle aktiviteter i ett selskap, risikerer du å tape alt ved en konkurs, men med en holdingstruktur kan du spre risikoen. Drifter man ulike aktiviteter i ulike datterselskap, vil ikke konkurs i et av selskapene påvirke de andre selskapene, annet enn at du ikke får skattefradrag for tapet i selskapet det gjelder.

 

Fleksibilitet

En holdingstruktur gir også fleksibilitet hvis du drifter flere selskaper, og skattefritt utbytte fra datterselskaper gir deg muligheten til å vokse og etablere nye selskaper. Ansetter du deg selv i holdingselskapet, kan lønnen finansieres med utbytte eller fakturering fra et datterselskap. Det gjør at selskaper som går med overskudd kan ta kostnader for nye selskap som fokuserer på å vokse. Bedriftseiere som driver flere selskaper kan oppleve perioder hvor noen av selskapene går med overskudd, mens andre går i minus. Dersom de eies under et holdingselskap kan du utligne overskuddet i ett selskap mot underskuddet i et annet – forutsatt at holdingselskapet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene. Slik får du en gunstigere totalbeskatning når vi ser alle selskapene under ett.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer