Renteøkningen rykker nærmere

Publisert 21. september 2017 /

Av: Danske Bank

Som ventet holder Norges Bank renten uendret denne uken. Derimot rykker forventningene til renteøkning over et år frem i tid, til andre kvartal neste år.

Overordnet sett har utviklingen siden juni vært som forventet. Derfor er sjefsøkonom i Danske Bank, Frank Jullum, ikke overrasket over at Norges Bank beholder styringsrenten på rekordlave 0,5 prosent.

Men hvor man tidligere så for seg første renteøkning mot slutten av 2019, innebærer den nye rentebanen som ble presentert i Pengepolitisk rapport i dag, mulig renteøkning allerede andre kvartal neste år. En ‘full renteøkning’ indikeres nå i tredje kvartal 2019, mot første kvartal 2020 i forrige rapport.

Overrasket

Under møtet konkluderte Norges Bank at kapasitetsutnyttelsen i økonomien ser ut til å være høyere enn  ventet. Sammen med høyere oljepriser, høyere global vekst, høyere globale renter og lavere pengemarkedsrenter, har dette trukket rentebanen opp. En noe sterkere kronekurs har derimot trukket i negativ retning, men nettoeffekten ble altså positiv.

– Dette er i samsvar med vår egen vurdering av utsiktene for norsk økonomi, men vi ble litt overrasket av at Norges Bank allerede nå beveger seg i denne retningen. Vi hadde ventet at usikkerheten rundt utviklingen i boligmarkedet gjorde Norges Bank mer forsiktig med å gi nye rentesignaler, sier Frank Jullum.

– Dette er i samsvar med vår egen vurdering av utsiktene for norsk økonomi, men vi ble litt overrasket av at Norges Bank allerede nå beveger seg i denne retningen.

– Frank Jullum, sjefsøkonom i Danske Bank.

Forventer renteoppgang: Sjeføkonom Frank Jullum

Boligprisene må falle en stund til

Selv om nedkjølingen av boligmarkedet har vært raskere enn ventet, og det har vært en relativt stor priskorreksjon i Oslo, så er dette noe man har ønsket, og nedgangen har ikke vært stor nok til å justere rentenivået igjen, konkluderer Jullum.

– Det er tydelig at boligprisene må falle en god stund til, og begynne å gi utslag i vekstindikatorene før Norges Bank vil ta hensyn til dette i rentesettingen, sier han.

Ny retning i juni

I juni endret Norges Bank retning for rentepolitikken fremover. Frem til da hadde det vært forventet at rentene kunne fortsette nedover. Men signalet fra Norges Bank den gang var at rentebunnen nå er nådd. Dette signalet bekrefter de i dag.

Generelt er Danske Bank enig i vurderingene som ble presentert i dag, men tror vi først vil se en renteøkning mot slutten av 2018.

– Vi tror fortsatt at kapasitetsutnyttelsen i økonomien er noe høyere enn Norges Banks vurdering, og vi tror også veksten blir noe høyere neste år. Vi tror dessuten at lønnsveksten blir noe høyere neste år. Dette gjør at vi fortsatt tror at den første renteøkningen kommer mot slutten av neste år, sier Jullum.

Frank Jullum er ansatt som sjefsøkonom i Danske Bank. Han gjør selvstendige betraktninger rundt norsk og internasjonal økonomi som ikke nødvendigvis samsvarer med bankens rentesetting.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer