Trump ble valgt til ny president! Hva nå?

Publisert 9. november 2016 /

Av: Danske Bank

Trumps seier kom som en overraskelse på investorene og vi får et regimeskifte i amerikansk politikk. De umiddelbare reaksjonene på verdens børser er likevel mindre enn ventet. Men i motsetning til Brexit, der reaksjonene kom raskt, kan det bli en usikkerhet som vedvarer i lengre tid.

Danske Bank råder private investorer til å holde hodet kaldt

Generelt råder vi investorer til å holde seg til den investeringsstrategien som er lagt. Investeringer i aksjer, og aksjefond, fordrer en langsiktig horisont. Skal man oppnå høyere avkastning gjennom deltakelse i aksjemarkedet er det viktig å ikke la seg friste til å endre porteføljen i perioder med forsterket usikkerhet.

Historikk viser at den umiddelbare reaksjonen i det amerikanske aksjemarkedet rett etter at et valgresultat er kjent, ikke kan benyttes til å forutsi hvordan avkastningen blir fremover. Den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har falt i verdi dagen etter valget i 15 av 22 presidentvalg siden 1928. Det gjennomsnittlige fallet var 1,8%. I 9 av disse 15 tilfellene snudde imidlertid stemningen og bidro til positiv avkastning på børsen i USA de neste 12 månedene.

shutterstock_281229182

Hvilke konsekvenser kan seieren til Trump få på kort sikt?

Det er stor uklarhet rundt hvilke politiske tiltak Trump vil gjennomføre. Vi tror denne uklarheten kan dempe risikoviljen til investorene på kort sikt. Dette kan gi lavere aksjekurser og bidra til en svekkelse av amerikanske dollar. Til tross for dette tror vi veksttakten i amerikansk økonomi vil fortsette i det nåværende sporet på 2 – 2,5% årlig vekst. Når uroen knyttet til valget er over vil investorene igjen fokusere på; økonomisk vekst, inntjeningsutsikter i selskapene, samt sentralbankenes pengepolitikk.

Vi kommer trolig til å se størst negativ effekt på aksjer og valutaer i de fremvoksende markedene. Det vil bli spesielt bli press på mexicansk peso, hvilket vi allerede har sett. Det skyldes at politikken til Trump kan påvirke en rekke internasjonale handelsavtaler, deriblant avtalen med Mexico. Det amerikanske aksjemarkedet forventes til å åpne negativt i dag, men i de europeiske markedene er utviklingen bedre enn fryktet.

Hvordan vil reaksjonene være på lang sikt?

Det er usikkert hvor mange av Trump sine valgløfter som vil bli gjennomført. Det er republikansk flertall i Kongressen, men ikke alle republikanere er tilhengere av politikken til Trump. Dette kan vise seg å bli en dempende motkraft på enkelte av de mer «ekstreme» valgløftene til Trump. Derfor er det også usikkert hvilken effekt seieren vil ha for global økonomi på lenger sikt. Og, økonomisk vekst er viktigere enn politikk når det gjelder utviklingen i finansmarkedene.

shutterstock_374583430

Trump som president kan på lengre sikt tilføre en generell usikkerhet, særlig knyttet til internasjonal handel. Dette vil særlig kunne ramme åpne økonomier som asiatiske og skandinaviske land. Det er også grunn til å tro at den negative effekten av proteksjonisme og tøffere immigrasjonspolitikk vil være større enn de mulige positive effektene fra mindre reguleringer, lavere skatter og økte offentlige investeringer i infrastruktur.

Hvordan vil valget påvirke amerikanske renter?

Trump har varslet økt offentlig pengebruk kombinert med lavere skatter. Dersom Trump holder sine valgløfter, kan dette føre til press i amerikansk økonomi som vil etterfølges av høyere styringsrenter. Et stort spørsmål er likevel om Trump vil avsette den sittende sentralbanksjefen Janet Yellen, og gjøre sentralbanken mindre uavhengig.
 Vi tror at det amerikanske at rentenivået vil stige fordi politikken til Trump vil gjøre de amerikanske statsfinansene mindre bærekraftige.




Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *



Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer