Motvind for Trump, men ikke for verdensøkonomien

Publisert 6. februar 2017 /

Av: Danske Bank

Trump-toget buldrer videre…

Til tross for President Trumps vedvarende uforutsigbarhet endte også hans andre uke i Det Hvite Hus med oppgang for globale aksjer, målt i USD. Trumps handlinger og uttalelser har likevel gitt vann på mølla for skeptikerne. Særlig bidro innreiseforbudet for statsborgere fra syv muslim-dominerte land til betydelig rabalder, med negative reaksjoner blant annet fra flere fremtredende amerikanske næringslivsledere. I tillegg til at Trump gikk på sitt første politiske nederlag, når en føderal dommer opphevet innreiseforbudet, har flere ledende republikanere åpent synliggjort sin uenighet med deler av administrasjonens politikk. Dette øker sannsynligheten for at Trump risikerer svekket oppslutning når valgløftene om skattereform og infrastrukturinvesteringer skal til vurdering i Kongressen. Dermed er det rom for skuffelser også blant investorer som har sendt aksjekursene opp etter valget, nettopp på forventninger om realisering av vekststimulans.

…og treffer Europa i høy hastighet

Med beskyldninger om at Japan og Tyskland manipulerer sine valutaer skapte Trump og hans rådgiver Peter Navarro i forrige uke både forundring og bekymring. Fra før vet vi at Trump har omtalt kinesiske myndigheter i tilsvarende ordelag, og selv om «retorikk-kanonen» nå rettes mot Tyskland, er dette grepet egentlig ikke så overraskende. I motsetning til den kinesiske valutaen, er euroen i større grad svakere enn det fundamentale forhold skulle tilsi, spesielt med tysk økonomi som utgangspunkt. At den tyske økonomiens solide konkurransekraft skyldes realøkonomiske forhold (lave lønnskostnader per produserte enhet og høy produktivitetsvekst) og ikke valutamanipulasjon, er en annen historie som Trump trolig ikke er så opptatt av å fortelle.

Mat for kjernevelgerne

I følge amerikansk lovgivning («The trade facilitation and trade enforcement act of 2015) kreves tre kriterier oppfylt for å kunne kategorisere et land som valutamanipulator; 1) et bilateralt handelsoverskudd mot USA på over 20 mrd USD, 2) et overskudd på betalingsbalansen større enn 3% av BNP og 3) ensidige intervensjoner i valutamarkedet med nettokjøp av utenlandsk valuta på mer enn 2% av BNP over en 12 måneders periode.

Av de seks landene som amerikanske myndigheter har på overvåkningslisten for valutamanipulasjon, er Kina ironisk nok det landet som i minst grad tilfredsstiller de tre forutsetningene. Kina oppfyller ett krav, mens Japan, Sør-Korea, Taiwan, Tyskland og Sveits oppfyller to. For Trump har det uansett vært historien om kineserne som «stjeler» amerikanske industriarbeidsplasser som har slått godt an hos kjernevelgerne.

Kilde: Int'I Herald Tribune

Muligheten for handelskrig har økt…

Europa blir nå trukket inn i søkelyset til Trumps handelspolitiske kikkert. Med mindre den politiske ledelsen i USA får sine ønsker oppfylt i kommende forhandlinger, kan den tøffe retorikken utvikle seg til en handelskrig med økte importtariffer i flere land. Selv om effekten av en handelskrig er vanskelig å forutse, kan vi regne med at prisene på varer (og til dels tjenester) vil stige. Dyrere produkter vil etter hvert bidra til å dempe etterspørselen, og dermed innvirke negativt både på omsetning og inntjening for produserende bedrifter. Skulle Trump holde sine valgløfter og få gjennomslag for finanspolitiske stimulanser i Kongressen, vil disse tiltakene kunne utgjøre en motvekt til de negative effektene fra eskalert proteksjonisme. Vår anbefaling er ikke å ta sorgene på forskudd når det gjelder konsekvensene av Trumps politikk for de økonomiske utsiktene.

…men enn så lenge fortsetter fremgangen i verdensøkonomien

Siden årsskiftet har økonomiske nøkkeltall bekreftet at det positive globale vekstmomentet fra andre halvår 2016 er intakt. I ulike økonomiske regioner ser vi akselererende vekst og en økende investeringsvilje i næringslivet. I USA viste arbeidsmarkedsrapporten for januar overraskende sterk sysselsettingsvekst. Sistnevnte rapport viste likevel at timelønningene steg mindre enn forventet og at arbeidsledigheten steg fordi flere amerikanere meldte seg som arbeidssøkere. Vår tolkning av disse tallene er at arbeidsmarkedet i USA ikke er så stramt som tidligere antatt, noe som 1) øker muligheten for at Trump kan igangsette tiltak som øker sysselsettingen ytterligere, uten at dette gir en overopphetning i økonomien og 2) at den amerikanske sentralbanken (FED) kan heve styringsrenten i et rolig tempo som investorene er komfortable med – alt i alt en positiv miks for finansmarkedene.

Vi beholder vår overvekt i aksjer

Kombinasjonen av stigende økonomisk vekst i verden, begrenset inflasjonspress og dermed utsikter til lave renter en god stund til bør være et godt utgangspunkt for utviklingen i aksjemarkedet. Det er en sterk sammenheng mellom økonomiske vekstrater og inntjeningsvekst hos de børsnoterte selskapene (se illustrasjon under). Vi forventer at 2017 blir det første kalenderåret siden 2013 med vekst i lønnsomheten (målt år/år) for globale aksjer.

Med tanke på de økonomiske ringvirkningene lar vi derfor tvilen komme Trump til gode inntil videre, og imøteser med spenning konkretisering av den varslede skattereformen og andre tiltak som kan styrke amerikansk økonomi.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer