Sterkere økonomi en mulig festbrems for aksjemarkedet?

Publisert 10. januar 2018 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

En økonomisk opptur som begynte sommeren 2016 har drevet aksjemarkedene til nye høyder. Utsiktene til videre fremgang er gode. Verken økonomien eller risikoviljen viser svakhetstegn. For mye av det gode, med tanke på økonomisk vekst, risikerer likevel å forstyrre «Gullhår-situasjonen» som har vært grunnlaget for en bekymringsløs tilværelse for investorene. Selv om dette ikke er vårt hovedscenario, er en kraftigere renteoppgang enn forventet en potensiell festbrems i 2018.

Etterlengtet opptur

Verdensøkonomien fyrer av på alle sylindre. Antallet land i verden med negativ økonomisk vekst antas å bli rekordlavt i 2018.

Industrisektoren globalt hadde i fjor sitt beste år siden 2010, og momentet viser ingen tegn til å svekkes – verken i USA, Eurosonen, Japan, India eller i særlig grad i Kina. Bedriftene er i ferd med å øke sine investeringer. Stemningen blant husholdningene, som via sitt forbruk utgjør en økonomisk bærebjelke, er på høyeste nivå på 20 år i Kina, 16 år i Eurosonen og på nær 17 år i USA. Styrken i fremgangen har overrasket og mange analytikerne må oppjustere sine vekstanslag.

Vekst -> lønnsomhet -> høyere aksjekurser

Vi mener aksjemarkedene stiger med god grunn. Fallende arbeidsledighet verden rundt bidrar til flere i arbeid og økt forbrukspotensial. Dette gir stigende etterspørsel etter varer og tjenester fra næringslivet. Bedriftene må sysselsette flere og øke investeringene i produksjonsutstyr, lokaler og teknologi. Økt pengebruk gir høyere ordreinngang for underleverandører. En positiv spiral settes i gang som bidrar til økonomisk vekst og styrket selskapsinntjening som livnærer aksjeoppgangen.

Stigende økonomisk aktivitet gir økt prispress?

Basert på spørreundersøkelser blant industribedrifter i desember, opplever stadig flere nå utfordringer med egen produksjonskapasitet og stigende priser på innsatsfaktorer.

En langvarig konjunkturoppgang kan underbygge flere inflasjonsdrivere;

  • Stadig lavere arbeidsledighet vil gi større konkurranse om arbeidskraft og arbeidsgiverne må etter hvert heve lønningene. I tillegg vil forventninger om stigende lønnsnivå kunne bre seg blant arbeidstagerne, som igjen virker selvforsterkende på utviklingen.
  • Høyere økonomisk aktivitet gir stigende etterspørsel etter varer og tjenester. Etter hvert vil bedriftene kunne heve prisene, både fordi etterspørselen overstiger tilbudet og fordi produksjonskostnadene løftes via lønninger og innsatsfaktorer.
  • Oljeprisen har steget 50% det siste halve året. Prisene på industrimetaller har steget 20% i samme periode og er nær høyeste nivå siden 2013. Bidrar til høyere priser på innsatsfaktorer for næringslivet, som igjen må videreføre merkostnaden til kundene.

Rentefesten går mot slutten

Utsikter til høyere vekst og inflasjon bør være kjærkomment for sentralbankene, som i stadig større grad signaliserer en strammere pengepolitikk.  I USA har den amerikanske sentralbanken (FED) hevet styringsrenten fra 0% til 1,25%, og varsler ytterligere tre rentehevinger i hhv. 2018 og 2019. I tillegg er prosessen med å redusere beholdningen av obligasjoner, som de kjøpte mellom 2009 og 2014 for å få blant annet boliglånsrentene ned, påbegynt. Den europeiske sentralbanken (ECB) har startet med nedtrapping av omfanget av sine obligasjonskjøp – et stimulanseprogram som trolig avsluttes i løpet av året. I tillegg har både den kinesiske, britiske og kanadiske sentralbanken hevet styringsrenten. I løpet av det neste året ventes stadig flere «normaliserende» signaler også i Japan og Sverige. Vi tror Norges Bank hever styringsrenten i desember.

Beholder en moderat overvekt i aksjer, men følger med på inflasjonsutviklingen

Vårt hovedscenario for 2018 er robust, men ikke akselererende vekst i verdensøkonomien. Vi tror inflasjonen vil stige forsiktig og at renteoppgangen vil være moderat. Fortsatt en god kombinasjon for aksjemarkedet. Våre prognoser tilsier at inflasjonen vil holde seg under både FED og ECB sin målsetning i 2018.  Høyere vekst- og inflasjonsrater enn vi forventer vil gi en positiv impuls til selskapsinntjeningen, men vil samtidig kunne gi grunnlag for et rentesjokk – med potensielt negative ringvirkninger til både rente- og aksjemarkedene.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer