Står bilindustrien foran et «Amazon moment»?

Publisert 16. november 2017 /

Av: Danske Bank

Innovasjonstakten kan få store konsekvenser for bilprodusentene – og dermed for forbrukere og investorer, skriver Danske Banks seniorstrateg, Christian Lie.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

En rekke fundamentale endringer transformerer nå bilindustrien, sett med investorøyne, og kan i nær framtid presse bilprodusentenes inntjening på en måte man ikke har sett maken til.

Omstillingen i bilindustrien minner om den man har sett innenfor handelssektoren, der mange bedrifter ikke har klart å tilpasse seg den voksende e-handelen i tide, og har måttet stenge dørene. I handelssektoren var det Amazon som var katalysatoren for denne utviklingen – og det kan ikke utelukkes at det er bilindustrien som nå står foran sitt eget Amazon moment.

Her blir sektoren rammet

For det første vokser kravene til bilenes drivstoffeffektivitet – og alt tyder på at framtidens biler verken vil kjøre på bensin eller diesel, men derimot på elektrisitet, biodrivstoff eller kanskje noe vi ikke kjenner til i dag. Dessuten er dagens nye biler fullpakket med teknologi, og denne utviklingen vil fortsette i retning av helt selvkjørende biler.

Veien mot mer drivstoffeffektive og datastyrte biler gjør at bedriftene blir tvunget til å investere store summer i teknologisk innovasjon, samt tilpasse produksjonen til den framtidige etterspørselen etter klimanøytrale, høyteknologiske kjøretøy.

For det andre skjerpes konkurransen. Når konkurransen innenfor en bransje tilspisses, fører det til lavere priser – til ulempe for bedriftene, men til glede for forbrukerne.

Inntjeningen i fare

Nettopp forbrukerne er den tredje årsaken til tøffere betingelser for bilbransjen, siden forbrukernes innflytelse vokser som en følge av at informasjonsteknologien brer om seg. Forbrukerne har enklere tilgang til kunnskap og informasjon enn noensinne, og sosiale medier kan i ekstrem grad påvirke meninger og holdninger. Ta for eksempel «Diesel-Gate», som ble en kostbar affære for Volkswagen.

Stigende kostnader knyttet til innovasjon og høyteknologiske produksjonsanlegg, kombinert med økt konkurranse og mer innflytelsesrike forbrukere, gjør at sektoren risikerer å bli kraftig utfordret på sikt. I verste fall kan selskapenes lønnsomhet falle markant.

Som investor er det viktig å være oppmerksom på disse forholdene. Bilprodusenter som ikke klarer å tilpasse forretningsstrategiene sine til denne nye virkeligheten vil som en konsekvens få blodrøde tall på bunnlinjen. Selvsagt vil det som investor være fantastisk å finne de nye fremtidige vinnerne i bilbransjen, men trolig vil det også være mange investorer som blir hengende fast i det som blir fremtidige tapere.

Likevel ikke uten muligheter

Vi er med andre ord på vei inn i en periode der bilbransjen vil være under press når det gjelder inntjening. Her kan det bli et svært begrenset antall selskaper som fremstår som vinnere, mens langt flere vil trekke det korteste strået. Slik vi ser det medfører denne utviklingen at investeringer i bilsektoren kan være forbundet med høy risiko de neste årene.

Hvis man derimot graver et hakk dypere ned i verdikjeden og finner de brede leverandørene til bilprodusentene, kan det derimot finnes interessante muligheter. Mange av underleverandørene til bilindustrien bryr seg nemlig ikke nevneverdig om komponentene brukes i bensin-, diesel- eller elbiler.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer