Står bedriftens overskuddslikviditet på innskuddskonto? Det kan være fornuftig å vurdere andre alternativer

Publisert 17. november 2017 /

Av: Danske Bank

Dagens lave rentenivå og stigende inflasjon gjør at mange bedrifter over tid kan oppleve negativ realavkastning på innskuddskonto. Mange bedrifter ser derfor nå etter nye investeringsmuligheter. Det finnes flere gode alternativ for bedrifter som ønsker å oppnå bedre avkastning. Mer om noen av alternativene kan du lese nedenfor.

Negativ avkastning på innskuddskonto – så hvor bør man plassere oppsparte midler?

Mange norske bedrifter har overskuddslikviditet stående på innskuddskonto. Det oppleves som risikofritt, men med dagens rekordlave rente er avkastningen negativ om vi justerer for skatt og inflasjon. Dersom bedriften har overskuddslikviditet som skal stå urørt over lengre tid, kan det være fornuftig å se etter alternative plasseringsformer. Hvilke som kan være aktuelle avhenger av bedriftens ønske om risiko og investeringshorisont.

Aksjefond – lang tidshorisont og høy forventet risiko/avkastning

Selv om aksjemarkedet svinger mye på kort sikt, har svingningene historisk sett resultert i god avkastning over tid. Et aksjefond består av mange ulike aksjer, gjerne fra flere ulike markeder. For mange kan dette være en fornuftig måte å eksponere seg mot aksjemarkedet, i og med at det er en investeringsform som er likvid, gir god spredning, samtidig som det krever liten eller ingen innsats fra investor. Historisk har aksjer og aksjefond gitt høyere avkastning enn bankinnskudd over tid, men man må ta høyde for store svingninger i verdien underveis. Aksjefond passer derfor for de som har lang investeringshorisont og som kan tåle store svingninger i verdien underveis.

Rentefond – kortere tidshorisont og lavere forventet risiko/avkastning

For den som vil være mer forsiktig, eller har kortere investeringshorisont, kan rentefond være et godt alternativ. Innenfor kategorien rentefond finnes det mange alternativer, og uansett om man ønsker marginal meravkastning sammenlignet med bankkonto, eller noe høyere avkastning, så finnes det gode alternativer. En investering i rentefond innebærer kort fortalt at du låner penger til stat, kommune, kraftselskap, banker eller andre bedrifter. Som for aksjefond vil det være risiko for svingninger i verdien i et rentefond, men svingningene er normalt langt lavere enn i et aksjefond. Nettopp derfor er også forventet avkastning lavere.

Kombinasjonsfond – en kombinasjon av aksje- og rentefond – ja takk begge deler!

Et kombinasjonsfond investerer i både aksje- og rentefond, og fordelingen mellom disse bestemmer i hovedsak forventet avkastning og risiko. Aksjedelen av fondet vil normalt sett gi størst bidrag til både fondets avkastning og verdisvingninger. Rentedelen vil gjerne ha lavere avkastning, men skal fungere som en stabilisator på verdisvingningene. Med tanke på risiko og forventet avkastning vil kombinasjonsfond være plassert mellom aksje- og rentefond. Felles for de overnevnte fondstypene er at pengene er lett tilgjengelig. Normalt er pengene på konto 3-5 virkedager etter innløsning.

Noen vurderinger man bør gjøre før en investeringsbeslutning
  1. Avklare bedriftens investeringshorisont
    • Skal bedriften gjøre investeringer i tiden som kommer?
    • Hvor lenge forventer bedriften å ha overskuddslikviditet?
  2. Valg av risikoprofil
    • Hvor høy risiko er bedriften villig til å ta for å oppnå høyere avkastning?
    • Hvor likvid må investeringen være?

Dette er vurderinger vi anbefaler at man gjør sammen med en autorisert finansiell rådgiver.

Mye gjeld? Sparing gjennom nedbetaling av gjeld

Dersom en bedrift har mye gjeld kan det lønne seg å prioritere nedbetaling av lån dersom lånerenten ligger over det du kan forvente i avkastning på investeringen.

Gratis investeringsrådgivning for bedriftskunder

Dette er noen av de investeringsmulighetene som kan være gode alternativ til bankinnskudd, men hva som er den beste løsningen for den enkelte bedrift må alltid tilpasses bedriftens finansielle situasjon, ønsket risikonivå, investeringshorisont og hvor likvid midlene man plasserer må være. Om du ønsker rådgivning for å finne en løsning som passer bedriftens behov, ta kontakt med oss og vi vil sette deg i kontakt med en av våre investeringsrådgivere.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer