Spørsmål og svar: Så mye står på spill ved det britiske valget

Publisert 31. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Seniorstrateg Christian Lie gir deg en lyninnføring i det britiske valget sett med investorøyne.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Hva stemmer britene om den 8. juni?

«Valget er et parlamentsvalg og dermed også et valg av statsminister. Valget handler derimot i svært stor grad om hva slags Brexit-prosess Storbritannia skal ha. Hvis man stemmer på de konservative, med statsminister Theresa May i spissen, blir det trolig den «harde» varianten av Brexit, med total utmelding av EU. Vinner Labour, med Jeremy Corbyn i spissen, får vi nok en mykere utgave, med et Storbritannia som fortsatt gjerne vil være en del av det indre markedet.»

 

Hvilke konsekvenser kan valget få for europeisk økonomi?

«Når det gjelder vekstutviklingen, tror vi ikke valget har noen betydning for den europeiske økonomien på kort sikt, men det er ingen tvil om at det over tid vil virke støttende for f.eks. Frankfurt eller Paris, dersom de store finanshusene som nå befinner seg i London flytter sine europeiske hovedkvarterer dit. Det skaper arbeidsplasser og skatteinntekter. Det samme gjelder dersom andre globale selskaper framover foretar sine direkte investeringer i EU-landene framfor Storbritannia. De økonomiske konsekvensene er større for Storbritannia enn for resten av Europa, ettersom usikkerheten om de framtidige forholdene betyr at forbrukere og bedrifter er tilbakeholdne med å investere. Samtidig er inflasjonen stigende, fordi pundet har svekket seg og gjort utenlandske varer dyrere, noe som reduserer forbrukernes kjøpekraft. Det svekkede pundet har til gjengjeld skapt en kjærkommen forbedring i konkurranseevnen for de britiske eksportvirksomhetene. Varene deres har blitt billigere å kjøpe for utlandet.»

 

Hva vil være det beste utfallet av valget sett med investorøyne?

«At den som vinner gjør det med et betydelig flertall. En bred støtte blant folket vil dempe innflytelsen til de politiske motstanderne, slik at det ikke blir noen tvil rundt Storbritannias framtidige kurs.»

 

Hva vil være det verste utfallet av valget?

«At det ikke kan dannes en flertallsregjering, og at britene gjennom stemmene sine viser at de er splittet, slik at både politikere for og imot Brexit føler at de har grunnlag for å kjempe for sine meninger. Dette kan føre til usikkerhet, som finansmarkedene ikke trives så godt med.»

 

Hvilket utfall av valget forventer du?

Jeg forventer at valget blir tett og at vinneren får langt fra det folkelige mandatet som man håper på.

Befolkningen var jo tross alt svært splittet i synet på Brexit.»

 

Hvordan skal man opptre som investor opp mot valget?

«Man bør holde fast ved strategien sin. Det britiske valget vil ikke endre på det faktum at europeisk økonomi nå er i fremgang, noe som er en av grunnene til at vi har overvekt i europeiske aksjer. Jeg forventer at de største reaksjonene i finansmarkedene i kjølvannet av valget vil komme i valutamarkedet. Det britiske pundet har siden Brexit-valget i juni 2016 svingt sammen med de politiske bølgene og har i den senere tid blitt svekket som følge av meningsmålinger som viser at May taper terreng til Corbyn.»

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer