Seniorstrateg: Et lite gunstig valgresultat i Storbritannia

Publisert 9. juni 2017 /

Av: Danske Bank

Danske Banks seniortrateg Christian Lie svarer på de viktigste spørsmålene i kjølvannet av det britiske valget.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Hvordan vurderer du det britiske valgresultatet?

”Slik det ser ut nå har vi fått et uklart valgresultat – et såkalt “hung parliament” – hvor statsminister Theresa May og hennes konservative parti mister sitt absolutte flertall, og hvor vi skal ut i en periode med spekulasjoner om hvilke partier henholdsvis May og Labours Jeremy Corbyn kan få med seg til å danne et flertall. Det kan gi en periode med usikkerhet – ikke minst med tanke på Brexit, hvor May ønsker en såkalt hard Brexit, med fullstendig utmeldelse av EU, mens Corbyn ønsker en mildere utgave med et Storbritannia som forblir en del av EUs indre marked.”

Hvordan vurderer du valgresultatet sett med investorøyne?

”Valgresultatet fører til økt usikkerhet og er slik sett lite gunstig. For finansmarkedene hadde ønskescenariet vært et markant flertall for vinneren av valget, uansett hvem som vant. En bred folkelig støtte ville dempet innflytelsen fra opposisjonen slik at det ikke var noen tvil om Storbritannias framtidige kurs. Nå er vi havnet i en motsatt situasjon med høy usikkerhet og hvor det blir vanskelig å finne felles ståsted rundt hva slags Brexit britene ønsker – og som vi vet trives finansmarkedene dårlig med usikkerhet.”

Hva bør man gjøre som investor etter valget?

”Valgresultatet kan skape politisk ustabilitet i Storbritannia, noe som kan være negativt og gi større kursbevegelser, blant annet i rente- og valutamarkedet. Vi tror likevel ikke dette vil påvirke det brede aksjemarkedet nevneverdig, og som investor bør man ikke endre sin investeringsstrategi. Valgresultatet endrer heller ikke på den positive utviklingen vi ser i europeisk økonomi, med lyse utsikter også for selskapsinntjeningen som dermed bør gi støtte til aksjemarkedet. Vi beholder derfor overvekten i europeiske aksjer.”

Hvor vil vi se de største effektene av valget i finansmarkedene?

”De største effektene av valget vil trolig komme i valutamarkedet. Det britiske pundet svinger i takt med nyheter rundt Brexit, og i dag har vi sett at det britiske pundet har svekket seg overfor euro og amerikanske dollar. Overraskende nok stiger britiske aksjer i morgentimene.”

Hva betyr valgresultatet for europeisk økonomi – herunder nordisk økonomi?

”Her og nå har det liten eller ingen betydning. Brexit har vært et godt kjent faktum i snart et år nå. De økonomiske effektene til de nordiske landene og Europa generelt avhenger av hvilken avtale Storbritannia ender opp med i forhold til det indre markedet, og det vet vi først når forhandlingene er ferdige, noe som kan ta flere år. Hvis Storbritannia forlater det indre markedet, og vi ender opp med tollbarrierer, vil eksportvarer fra øvrige land kunne bli dyrere for britene, og det kan i første omgang påvirke de virksomhetene som har stor eksport til Storbritannia, som er en viktig handelspartner for alle nordiske økonomier.”

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer