Overdreven eller velbegrunnet begeistring?

Publisert 20. november 2017 /

Av: Danske Bank

I november oppga et rekordhøyt antall forvaltere at de mente aksjer var overpriset. Likevel steg samlet porteføljerisiko til all-time high, samtidig som kontantbeholdningene falt. En boblete situasjon, mener seniorstrateg.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Globale kapitalforvaltere synliggjør forhøyet optimisme. Oppfatningen om vi at vi befinner oss i en Gullhår-situasjon, med sterk vekst og lav inflasjon, synes nå å være gjengs oppfatning blant respondentene i en global spørreundersøkelse fra Bank of America Merrill Lynch. I november oppga et rekordhøyt antall forvaltere at de mente aksjer var overpriset. Likevel steg samlet porteføljerisiko til all-time high, samtidig som kontantbeholdningene falt. En boblete kombinasjon!

Bank of America Global Fund Manager Survey er en månedlig spørreundersøkelse som gir en pekepinn på hva som er gjengs oppfatning blant større institusjonelle investorer.

Noen fakta fra november-undersøkelsen:

  • Respondenter: 178
  • Samlet forvaltningskapital: 533 mrd USD
  • Vektet gjennomsnittlig investeringshorisont: 7,4 år
  • Roller: investeringsdirektører, strateger, økonomer og porteføljeforvaltere
  • Aktører: bl.a. pensjonsfond, forsikringsselskaper, hedge-fond og verdipapirfond
  • Spørsmål: allokering, verdsettelse, økonomiske utsikter og risikofaktorer

Fra vekstfrykt til drømmescenario

Gjennom de siste atten månedene har det vært et signifikant skifte i hvordan globale kapitalforvaltere ser på den økonomiske situasjonen. Mens 88% av respondentene i undersøkelsen fryktet svak vekst og lav inflasjon i februar 2016, venter nå et rekordhøyt antall (56%) at utviklingen med høy vekst og lav inflasjon (Gullhår-situasjonen) vil fortsette.

Selv om nettoandelen som tror veksten vil akselerere fra nåværende nivå falt til 36%, forventet et flertall at skattereform i USA vil kunne forlenge den økonomiske oppturen, dog med noe høyere inflasjon.

Slaver av bull-markedet?

Andelen forvaltere som svarte at aksjer er overpriset nådde et rekordhøyt nivå. Til tross for dette steg antall forvaltere med høyere porteføljerisiko enn normalt også til ny toppnotering. At kontantandelen samtidig var laveste nivå på fire år peker i retning av «irrasjonell overbegeistring», ifølge BofAML.

Hvor høy kontantandel forvalterne opererer med, blir sett på som en «kontrær indikator». En høy andel kontanter signaliserer positive utsikter for aksjer og omvendt. Kontantbeholdningen i november på 4,4% anses ikke lenger som et kjøpssignal for aksjer. Hedge-fondene i undersøkelsen økte samlet sett sin netto aksjeeksponering til høyeste nivå på elleve år.

Preferanse for europeiske aksjer – frykt for sentralbankene

Den største regionale aksjeovervekten hadde kapitalforvalterne i europeiske aksjer, etterfulgt av Emerging Markets og Japan. Investeringene i amerikanske aksjer økte fra oktober til november, men USA var fortsatt nest største undervekt, etter britiske aksjer.

Teknologi- og bankaksjer var de mest foretrukne sektorene, mens telekom- og forsyningsaksjer (utilities) var minst foretrukket. Pengepolitiske feilgrep fra den amerikanske og europeiske sentralbanken sto høyest på listen over potensielle risikofaktorer, med et krasj i obligasjonsmarkedet som nummer to.

Konjunkturoppgangens bærekraft blir x-faktor

Spørreundersøkelsen indikerer tiltagende optimisme blant kapitalforvalterne. Med fortsatt sterke vekstindikatorer, bedre enn forventede økonomiske nøkkeltall og positive inntjeningsjusteringer mener vi det er grunnlag for noe rasjonell begeistring. Det er først i etterpåklokskapens lys vi vil se om optimismen nå er overdreven.

Mye vil avhenge av hvor lenge den økonomiske fremgangen vedvarer. Vi forventer ingen re-akselerasjon i vekstratene, men tror på stabilt god vekst og robust selskapsinntjening gjennom 2018. Men, når både risikoviljen og verdsettelsen nå ser strukket ut, er det liten tvil om at investorenes tålmodighet i møte med skuffelser vil være mer begrenset.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer