Syv steg for en vellykket oppkjøpsprosess

Publisert 23. juni 2016 /

Av: Danske Bank

En oppkjøpsprosess kan grovt sett deles inn i syv steg. Disse gir deg et godt utgangspunkt for å ta de riktige valgene underveis i prosessen, slik at du ender opp med noe som skaper verdi for din virksomhet.

Lars Skogheim, leder av Corporate Analytics-avdelingen i Danske Bank møter jevnlig kunder som vil diskutere muligheten for å gjennomføre et oppkjøp. Hans viktigste råd er at du må ha en klar plan og strategi, slik at du posisjonerer deg best mulig for framtiden. Det handler om å skape nok finansiell fleksibilitet til å kunne gjøre strategiske valg.

De beste oppkjøpsmulighetene dukker ofte opp helt uventet. Da gjelder det at du er forberedt.

Hva bør du tenke på ved et oppkjøp?
– En viktig sak som mange selskaper glemmer i oppkjøpsprosesser er at selv om aksjepris er avgjørende, skal vi ikke glemme viktige elementer som gjeld og andre forpliktelser. Disse utgjør også en viktig del av selskapsverdien og bør ha stor innvirkning på betalingsviljen, forklarer Skogheim.

For å sikre bedriften din mest mulig handlefrihet og fleksibilitet er det avgjørende at den forretningsmessige strategien henger sammen med den finansielle strategien. Det vil bidra til at du kan bygge opp de finansielle musklene du trenger for å reagere når de strategiske mulighetene dukker opp. De beste oppkjøpsmulighetene dukker ofte opp helt uventet. Da gjelder det at du er forberedt.

Lars Joar Skogheim, Head of Corporate Analytics i Danske Bank.

Hvordan ser en oppkjøpsprosess ut?

1. Strategisk gjennomgang

Det første steget i en normal oppkjøpsprosess er å starte med en gjennomgang av sitt eget selskap. Viktig spørsmål du må avklare er «hvor er selskapet i dag?» og «hvor ønsker vi å være i fremtiden»?

2. Identifisere alternativer
Neste steg baserer seg på å lete frem potensielle oppkjøpskandidater som det er mulig for bedriften å kjøpe, og som kan være til salgs.

3. Intensjonsavtale
Når du har funnet en potensiell kandidat gjennomfører du en verdivurdering og fremmer så et indikativ bud. Det viser motparten at du er interessert og gir en indikasjon på hva du vil være villig til å by for å kjøpe opp selskapet.

4. Due diligence
Basert på den potensielle oppkjøpskandidatens reaksjon på intensjonsavtalen vil du eventuelt få tilgang til mer informasjon om selskapet. Det gjør det mulig å definere omfanget grundigere og analysere selskapet dypere.

5. Avtale (SPA)
Hvis du på bakgrunn av due diligence kommer fram til at du ønsker å gi et bud på selskapet, går du videre inn i forhandlinger med det aktuelle selskapet og dets rådgivere. Her er målet å avklare hvordan man definerer de ulike elementene i avtalen, vurdere risiko og garantier og konkretisere avtale nærmere. Det er veldig viktig at avtalen er konkret på hva som omfattes av transaksjonen og hvordan sluttvederlaget for aksjene skal beregnes.

6. Oppgjør
Med avtalen i boks gjenstår det å gjennomføre transaksjonen og utføre en endelig beregning av vederlaget.

7. Integrasjon
Når det formelle rundt oppkjøpet er ferdigstilt starter den kanskje viktigste delen av jobben, nemlig integrasjonsfasen. Da er det viktig at du jobber for å integrere driften og realisere de verdiene som du la til grunn i den strategiske planen.

Danske Banks rådgivere og analytikere vil gjerne dele sin erfaring og kompetanse, og tar gjerne en diskusjon med deg vedrørende dine nåværende eller fremtidige oppkjøpsplaner.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer