Økt sparesats gir fornøyde ansatte

Publisert 8. november 2017 /

Av: Danske Bank

Ved å øke bedriftens pensjonsinnskudd fra 2 til 4 prosent får Cathrine Faye i Arrangementsupport AS bedre pensjon, samtidig som selskapets skattefradrag økte.

Cathrine Faye driver Arrangementsupport AS, som arrangerer kongresser og konferanser for bedriftsmarkedet.

Jeg ser at det er mange fordeler med å øke pensjonssparingen for ansatte, sier daglig leder Cathrine Faye

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for ansatte er lovpålagt. Men pensjonssparing er ikke bare et krav som må oppfylles – en god sparesats gir medarbeidere trygghet, incentiv til å yte og bli i selskapet, og bedriften får skattefradrag for alle innbetalinger i forbindelse med pensjonsordningen.

Likevel har svært mange norske bedrifter lagt seg på den aller laveste sparesatsen – 2 prosent av lønn. Det kan bli en fallgruve. En lav sparesats påvirker pensjonisttilværelsen til de ansatte negativt, noe som igjen kan føre til at selskapet mister viktige ressurspersoner. En god pensjonsavtale vil derfor være en fordel i en rekrutteringsprosess.

Se regneeksempel under, som viser hvor mye økt pensjonsinntekt man får med høyere sparesats, avhengig av om man starter pensjonssparingen ved fylte 20, 35 eller 50 år.

Forutsetninger for beregningen er lønn 1. år lik 400.000. Avkastning er satt til 7,5% for aksjer og 2,5% for renter. Inflasjon er satt til 2,5%. Investeringsprofilen i eksemplet inneholder 50% aksjer og 50% renter.

Visste du at…

En økt spareplan er ikke nødvendigvis en kostnad bedriften må bære selv helt selv. De ansatte kan også bidra med prosenter av sin inntekt. Dog må selskapet utføre trekket før utbetaling til de ansatte.

(Bedriften må dekke minimum 2% og halvparten av sparing utover dette.)

Avgjørende med pensjonsleverandør som leverer god avkastning

 

14 prosent av norske bedrifter med innskuddspensjon har valgt Danica som pensjonsleverandør. Danica har en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon. Ulike pensjonsleverandører forvalter bedriftens pensjonssparing gjennom for eksempel aksjeinvesteringer eller kjøp av rentepapirer. Jo høyere avkastning pensjonsleverandøren leverer, desto bedre blir pensjonen. Det kommer de ansatte til gode.

Hvor mye sparer din bransje til pensjon for ansatte?

Har du ansvaret for din bedrifts pensjonsordning? Dette må du vite

 

Hvor mye kan selskapet spare for de ansatte?

Maksimal sparesats er 7 prosent av lønn mellom 0 og 12G, og i tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent mellom 7,1 og 12G

 Uførepensjon

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser for dine ansatte. Inntekten går ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen, og gir månedlige utbetalinger dersom en av dine ansatte blir ufør.

Gruppeliv

Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall. Gruppeliv er den viktigste forsikringen du kan tegne for dine ansatte. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, på jobb og fritid.

Pensjonssjekken

Har de ansatte fått Pensjonssjekken? Den forklarer hva bedriftens pensjonsordning faktisk betyr for den ansatte på en enkel måte. Ta kontakt med oss for å få Pensjonssjekken for din bedrift. Se film om Pensjonssjekken her
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer