Hva kan vi lære av 2016?

Publisert 20. desember 2016 /

Av: Danske Bank

«All bull markets climb a wall of worry»

Dette er et gammelt finansuttrykk som beskriver hvordan et stigende aksjemarked alltid må klatre over en vegg av bekymringer. Og det er kanskje dèt som beskriver 2016 best, med Kina-frykt, oljeprisfall og børsras etter årsskiftet, Brexit-avstemningen i juni og valget av Donald Trump som amerikansk president i november.

Det ligger likevel an til å bli et godt år for oss som har sparepenger i verdipapirfond, enten det er rente-, kombinasjons– eller aksjefond. Lærdommen for fondsinvestorer må være å ikke «skue markedshunden på hårene», men i stedet fokusere på å holde seg til den langsiktige investeringsplanen. 2016 viste at man ikke skal la periodevis markedsuro eller skremselshypoteser rokke ved en fornuftig investeringsstrategi.

2016 begynte med den svakeste innledningen på et nytt år for globale aksjer noensinne,

med et anslått verdifall på 4.000 mrd USD i løpet av de ti første handelsdagene. Svakere økonomisk utvikling i USA og fremvoksende økonomier, valutasvekkelse og fallende valutareserver i Kina, samt en oljepris som nådde 27 usd/fat, sådde kimen til frykt for en ny global resesjon.

Frykten viste seg å være overdrevet

I USA signaliserte den amerikanske sentralbanken færre rentehevinger enn investorene hadde forventet, noe som bidro til rentefall og svakere USD.  Sistnevnte ga en positiv impuls til oljeprisen som ble nær doblet frem til begynnelsen av juni.

I Europa lanserte ECB negative styringsrenter og utvidet omfanget av sine ekstraordinære aktivakjøp, som ga støtte til finansmarkedene. Globale og norske aksjer hadde likevel minusavkastning fra årsskiftet (målt i lokal valuta) gjennom store deler av første halvår.

Kortvarig børsfall etter Brexit-avstemningen

En av grunnene til dèt var gryende usikkerhet rundt britenes folkeavstemning om EU-medlemskap 23. juni. Meningsmålingene indikerte et flertall for status quo, og resultatet kom derfor som et sjokk på de fleste. Etter to dager med kursfall kom risikoviljen likevel kjapt tilbake, og allerede 1. juli hadde Oslo Børs tatt tilbake det tapte. Både amerikanske og vekstmarkedsrelaterte aksjer steg i juni.

I motsetning til det vi og mange andre fryktet, har både britisk og europeisk økonomi klart seg godt i kjølvannet av folkeavstemningen. Ledende indikatorer tilsier at den økonomiske aktiviteten i begge regioner vil være høyere fremover enn den var i sommer.

Det britiske pundet er likevel 18% svakere mot USD siden 23. juni, noe som fører til høyere inflasjon i britisk økonomi. Kombinert med vedvarende usikkerhet rundt det endelige utfallet av exit-forhandlingene, utgjør dette en negativ impuls til den BNP-veksten i Storbritannia, som vi tror vil falle fra 1,8% i 2016 til 0,7% i 2017.

Andre halvår ser ut til å bli langt bedre enn det første i aksjemarkedet.

Fra september begynte økonomiske nøkkeltall å se bedre ut, samtidig som inflasjonsforventningene i utviklede økonomier steg. Sammen med økt tvil til effekten av sentralbankenes stimulanser, bidro det til stigende markedsrenter. Renteoppgangen bidro til at kursfallet for globale rentepapirer ble det største på seks år.

November ble preget av presidentvalget 8. november. Børsene steg mandag og tirsdag i valguken, oppskriftsmessig drevet av fremgang for Hillary Clinton på meningsmålingene. Valgresultatet bidro til kursfall i skarve to timer i asiatiske markeder, men stemningen snudde, og både europeiske og amerikanske indekser endte 9. november solid i pluss. Starten på «Trump-rallyet» kom svært overraskende og reflekterte hvordan utviklingen på kort sikt i finansmarkedene ikke alltid kan forklares.

Investorene lar «tvilen komme tiltalte til gode» og har valgt å fokusere på de vekstfremmende sidene av Trump sin varslede økonomiske politikk. Kombinert med at fremgangen i amerikansk og global økonomi har blitt sterkere, har dette drevet aksjemarkedet i USA og Norge til nye historiske toppnoteringer i desember.

Finansmarkedene kan være uforutsigbare

Mens frykt for økonomisk svekkelse, krise i Kina og lave oljepriser ga kraftige børsfall i årets to første måneder, har vi sett at politiske sjokk ikke har vært til hinder for det som ligger an til å bli en godt børsår.

2016 er også et eksempel på hvordan børsårets start ikke nødvendigvis er en indikasjon på hvordan det vil bli som helhet. Det er med andre ord ingen hensiktsmessig øvelse å la den nåværende markedssituasjonen være førende for hvordan man innretter sine investeringer.

Reduserer man aksjeandelen i perioder med frykt og kursfall, er sannsynligheten stor for at markedsstemningen har snudd innen man rekker å gjenopprette opprinnelig risikoprofil.

Det faktum at aksje- og obligasjonsmarkedene er uransakelige og uforutsigbare over kortere tidsperioder, gir langsiktige investorer en stor fordel; nemlig muligheten til å se forbi all støyen, holde hodet kaldt og unngå følelsesmessig styrte porteføljeendringer. Sistnevnte er nemlig den viktigste årsaken til at fondsinvestorer sjelden oppnår like god avkastning som finansmarkedene skaper over tid.

Vi i Danske Bank ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer