Nyhetsbrev Uke 49 – Italicum, olje og potensielle fartsdumper

Publisert 6. desember 2016 /

Av: Danske Bank

Vi er nå vitne til den første «synkroniserte» oppturen i verdensøkonomien siden 2009. Spørsmålet er hvor lenge dette vil gi fremgang i finansmarkedene.

Vekstdriverne er god utvikling i husholdningenes pengebruk, en mer stimulerende finanspolitikk og et vendepunkt i bedriftenes investeringsvilje.

Vi tror global BNP-vekst vil stige fra 3,1% i 2016 til 3,5% i 2017. Dette vil understøtte økt inntjening hos de børsnoterte selskapene, som igjen er én av årsakene til at vi har økt aksjeinvesteringene i våre porteføljer.

Likevel ser vi også noen truende skyer på himmelen i 2017. Politikk og pengepolitikk vil også neste år påvirke risikoviljen blant investorer.

Helgens folkeavstemning i Italia kan være et forvarsel.

Med 59% av stemmene ble det nemlig et «nei» til statsminister Renzis forslag om konstitusjonelle reformer, og han har nå varslet sin avgang. Dermed øker usikkerheten rundt den politiske og økonomiske situasjonen i landet, og ikke minst utsiktene for den hardt pressede italienske banksektoren.

Politisk er det store spørsmålet om president Mattarella kommer til å utpeke en midlertidig statsminister som kan styre landet frem til valget i 2018, eller om det vil bli utstedt nyvalg. Italia har hatt 63 regjeringer siden 1945.

Den italienske valgloven «Italicum» gir «bonusmandater» til det største partiet, som dermed lettere kan få regjeringsmakt. I dag er det ikke utenkelig at den populistiske og eurokritiske Femstjernebevegelsen kan bli største parti ved et valg.

Dersom det i stedet blir etablert en midlertidig konstellasjonsregjering vil én av hovedoppgavene være å endre valgloven slik at bonusmandatene går til en vinnende partikonstellasjon, fremfor ett vinnende parti.

Utfallet av folkeavstemningen skaper økt frykt for en bankkrise i Italia. Verdien av de italienske bankene har falt nesten 50% på børsene siden årsskiftet. Misligholdte lån tilsvarende 360 mrd EUR truer bankenes soliditet og evne til å støtte økonomien via nye utlån. Bankene eier store mengder statsobligasjoner, og husholdningene eier om lag 170 mrd EUR i bankobligasjoner. En negativ spiral kan utløses dersom tilliten til italienske statsfinanser og til banksektoren svekkes.

Aktørene i finansmarkedet kommer også til å følge valgene i Tyskland og Frankrike med argusøyne. I Frankrike kan høyreorienterte Marine LePen bli én av presidentkandidatene. I Tyskland har Angela Merkel varslet at hun stiller til gjenvalg, i konkurranse med blant annet det immigrasjonsfiendtlige partiet Alternative fûr Deutschland.

I tillegg til europeisk politikk kan innstramninger fra sentralbankene og Trumps utenrikspolitikk skape økt geopolitisk usikkerhet.

Vil sentralbankene stramme til for mye?

Det forventes at den amerikanske sentralbanken, FED, kommer til å heve renten i desember, og dette er nå priset inn. Dersom FED antyder flere rentehevinger gjennom 2017 enn det markedet i dag tror, er det derimot en risiko for markedsturbulens.

Den europeiske sentralbanken, ECB, har kuttet styringsrentene til rekordlave nivåer og skal kjøpe europeiske obligasjoner for 80 mrd EUR per måned frem til mars 2017. Det er forventet at ECB vil forlenge kjøpene i 6 måneder. Snakk om å redusere omfanget av kjøpene, i lys av den gode økonomiske utviklingen, kan imidlertid skremme investorene.

En aggressiv utenrikspolitikk fra President Trump?

Trump har brutt amerikansk politisk kutyme og hatt direkte kontakt med presidenten i Taiwan. Det faller ikke i god jord hos kineserne, som anser Taiwan som en avløper-provins.

Trump har forsvart sine handlinger via Twitter, der han retter en aggressiv tone mot kineserne, blant annet gjennom å hevde at kineserne bevisst manipulerer sin valuta.

I løpet av en uke har Trump dermed ikke bare kritisert Kina og gjennomført en «ureglementert» samtale med presidenten i Taiwan, men også snakket i positive ordelag om den filippinske presidentens voldelige kamp mot narkotika, samt varslet et besøk til Pakistan som heller ikke er i tråd med dagens amerikanske utenrikspolitikk.

En uforutsgibar og til dels aggressiv tone fra Trump vil skape friksjon i utenrikspolitiske relasjoner. Dette kan føre til høyere geopolitiske risikopremier i finansmarkedene, mer avventende og mindre risikovillige investorer.

Hva med oljeprisen?

OPEC har kommet til enighet om å redusere medlemslandenes oljeproduksjon. Slik vil de redusere overskuddet av olje i markedet og dermed bidra til å nå sin målsetning om en oljepris på 60 usd/fat ved utgangen av 2017.

OPEC, som representerer om lag 42% av verdens oljeproduksjon, har de seneste månedene økt produksjonen til rekordhøye nivåer for å beskytte markedsandeler, i konkurranse blant annet med amerikanske oljeprodusenter. Den nye avtalen innebærer et samlet kutt på 1.2 millioner fat per dag, forutsatt at land utenfor OPEC kutter 600.000 fat/dag. Russland, som står utenfor OPEC, skal ha gått med på å redusere produksjonen med 300.000 fat/dag.

Etter vårt syn er det positivt at OPEC enes om en slik avtale. Men vi er skeptiske til implementeringen, da mange medlemsland historisk ikke har vært særlig nøye med å holde seg til avtalte produksjonskvoter.

I tillegg vil høyere oljepriser være en gavepakke til amerikanske skiferoljeprodusenter, som etter to år med innsparinger nå er i ferd med å øke aktiviteten igjen. Antallet oljerigger i USA har økt med 50% siden mai og oljeproduksjonen har steget. Høyere oljepris vil underbygge videre vekst i den amerikanske oljesektoren.

Vi tror oljeprisen vil nærme seg 60 usd/fat i løpet av 2017. Årsaken er blant annet høyere vekst og oljeetterspørsel i økonomien med verdens høyeste oljeforbruk, USA. Vi tror også at den amerikanske dollaren vil stå svakere om et års tid enn den gjør i dag, noe som vil stimulere oljeetterspørselen, ettersom olje prises i USD.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer