”Myk” eller ”hard” Trump?

Publisert 24. januar 2017 /

Av: Danske Bank

Får vi en president som skyter fra hofta og skaper usikkerhet og tvil, eller kommer Donald Trump til å tilpasse seg og bli en tradisjonell og stødig president? Trolig blir det litt av begge deler.

Danske Bank har brukt begrepene myk eller hard Trump for å beskrive hva slags presidentrolle Trump kommer til å innta. Med en myk Trump mener vi en president som i større grad enn det vi har sett så langt, modererer sin retorikk og sin politikk. En myk Trump vil være en tradisjonell president, særlig med hensyn til internasjonale relasjoner generelt, og handelspolitikken spesielt.

En «hard» Trump vil derimot innebære en videreføring av den nasjonalistiske og uforutsigbare ”The real Donald Trump” vi har sett i valgkampen og på Twitter. Trumps utnevnelse av Wilbur Ross til handelsminister og Rex Tillerson til utenriksminister trekker i denne retningen.

«America first» i praksis

Ross har uttalt at USA skal se på seg selv som ”verdens største kunde” når det kommer til internasjonal handel. Tillerson har på sin kant valgt aktiviteter i Sørkinahavet som sin første sak, med en konfronterende linje mot kineserne. Dette er eksempler på Trump-administrasjonens proteksjonisme i handelspolitikken, og en mer konfronterende linje i utenrikspolitikken.

Et mer innoverskuende USA, som ikke vedlikeholder etablerte økonomiske, politiske og militære allianser på samme måte, vil kunne igangsette en negativ spiral av økt usikkerhet, lavere investeringsvilje og svakere økonomisk vekst. En moderering av politikken og retorikken er ikke utenkelig, men hovedpunktene vil trolig bestå.

Sterkere økonomisk vekst under Trump?

Investorene har så langt latt tvilen komme tiltalte til gode. Trump har uttalt at han kommer til å heve vekstratene til 4 % pr år. Det er et offensivt vekstmål. Amerikansk økonomi har ikke vokst med 3% i et kalenderår siden 2005.

Men det er ikke utenkelig, dersom alt klaffer. Trumps finanspolitiske tiltakspakke kan gi en vekstboost. Lavere skatter, deregulering av bank- og energisektoren, hjemflagging av kapital til lav skattesats samt økte investeringer i infrastruktur vil spille positivt inn.

Men spørsmålet er om Trump får gjennomslag for disse tiltakene på kort sikt. Behandling av nye lovforslag kan komme til å trekke ut i tid, og det er heller ikke sikkert de store sakene går igjennom i Kongressen.

Trumps utenrikspolitikk og trusler om å bryte etablerte handelsavtaler kan derimot gi konsekvenser langt raskere. Trump har allerede bestemt at USA trekker seg ut av TPP (verdens mest omfattende handelsavtale med 11 andre land) og har varslet forhandlinger rundt NAFTA-avtalen med Canada og Mexico.

Dersom Trump holder sine valgkampløfter om tariffer på import fra Mexico og Kina, vil det på sikt kunne utgjøre en trussel for fremgangen i verdensøkonomien.

Forholdet til Kina

Kinas president Xi Jinping overrasket mange under World Economic Forum i Davos i forrige uke, da han i sin tale snakket varmt om globalisering og frihandel, og advarte mot proteksjonisme.  Amerikansk næringsliv har betydelige investeringer og interesser i Kina.

Når det gjelder en eventuell handelskrig med Kina, vil være negativt for begge landene, men trolig mest for Kina som har et betydelig handelsoverskudd mot USA, og som utgjør hele 65% av det tilsvarende amerikanske handelsunderskuddet.

Eksport blir likevel en stadig mindre andel av kinesisk BNP; fra 39% på toppen i 2006 og til 20% av BNP i dag. Kina og USA er best tjent med å unngå handelsbarrierer. En eskalerende global handelskrig, eventuelt også kombinert med økt geopolitisk risiko i Sørkinahavet, vil trolig dempe veksten i verdensøkonomien.

Hold fast på investeringsstrategien

Trump har akkurat kommet på plass i Det hvite hus. Det er for tidlig å si hva slags president han kommer til å være, men vi tror han vil vise både «myke» og «harde» sider av seg selv. Hvilke konsekvenser dette får for finansmarkedene vil avhenge av om Trumps uttalelser forankres i en politikk som etterhvert blir noe mer forutsigbar og forståelig, eller om han fortsetter å «skyte fra hofta» med standpunkter som skaper usikkerhet og tvil. Håpet er at usikkerhetsfaktorene blir færre enn i valgkampen og i tiden frem mot innsettelsen.

I Danske Bank følger vi amerikansk politikk, økonomi og finansmarkeder nøye. Rådet til våre kunder er å stå fast ved den langsiktige investeringsstrategien som er lagt.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are 2 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer