Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Publisert 7. februar 2018 /

Av: Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Nedgangen fortsatte både på Oslo Børs og i Europa tirsdag, men viser positiv utvikling onsdag. Vi mener turbulensen ikke henger sammen med det vi ser av vekst- og inntjeningsutsikter, og ser på dette som en potensiell kjøpsmulighet. Spørsmålet er selvsagt hvor lenge turbulensen varer.

Hva ligger bak?

Stigende forventninger til inflasjon og sentralbankenes pengepolitiske innstramming må ta noe av æren. Markedsrentene har trukket markant opp den siste tiden. Særlig fredagens tall fra USA, som viste den høyeste lønnsveksten siden 2009, var en utløsende faktor. Det investorene frykter er at inflasjonen vil stige mer enn forventet og at den amerikanske sentralbanken (FED) har kommet «bakpå» og vil heve styringsrenten mer enn investorene er komfortable med.

Det er ikke unormalt at aksjemarkedet kan bevege seg sidelengs eller falle litt tilbake når rentene stiger. Ofte vil aksjemarkedet fortsette oppturen når rentene etterhvert stabiliseres. Det er derimot uvanlig å se såpass store kursfall fordi rentene stiger, spesielt når de fleste andre faktorer lyser grønt for aksjemarkedet. Vi har tidligere i år kommunisert at det er hensiktsmessig å forberede seg på noe større uro i 2018, blant annet med utgangspunkt i følgende;

 • Siden februar 2016 hadde flere aksjemarkeder steget 50% med bemerkelsesverdig få tilbakefall underveis. Mange har dermed blitt fristet til å ta større risiko enn de egentlig er komfortable med, og kursfallene forsterkes av investorer som nå er blitt «tatt litt på sengen».
 • Flere «optimisme-målinger» blant investorer hadde steget til rekordnivåer og signaliserte at «den siste pessimist hadde blitt optimist» – historisk et varselsignal for aksjemarkedet.
 • Fordi kursbevegelsene i aksjemarkedet har vært historisk små gjennom 2017, har mange investorer tatt store veddemål på at dette ville fortsette. Når kursbevegelsene nå stiger, forsterker tapene disse investorene må dekke inn på slike posisjoner, usikkerheten i markedet.

Hva følger vi med på?

 • Inflasjonsforventninger og renteutvikling utløste kursfallene og blir viktige å følge med på. Når aksjemarkedene faller, fristes mange til å selge aksjer og kjøpe statsobligasjoner. Dette presser obligasjonskursene opp og den løpende renten ned. Skulle rentene stabiliseres kan dette gradvis bidra til å dempe frykten blant aksjeinvestorer.
 • Kommentarer fra sentralbankene kan påvirke markedsretningen. Fordi urolighetene er knyttet til hva sentralbankene forventes å gjøre fremover, og vi vet at sentralbankene ikke liker uro i finansmarkedene, kan det forventes beroligende uttalelser. To medlemmer av FED skal holde presentasjoner i dag.
 • Investeringsstrategier som posisjonerer seg for lave kursbevegelser spiller en betydelig rolle i denne situasjonen. Også her vil en eventuell stabilisering i volatiliteten, først og fremst i den amerikanske VIX-indeksen) kunne gi en positiv impuls til andre markeder.

Hva bør man gjøre og hva gjør vi?

 • Vi beholder vår moderate overvekt i aksjer og ser på dette som en potensiell kjøpsmulighet. Det store spørsmålet er selvsagt hvor lenge urolighetene vil vare, og når det beste kjøpstidspunktet dukker opp. Sammenligner vi med en lignende markedssituasjon i 2011, så var markedene den gang turbulente i noen måneder, men vekstutsiktene var da også langt mer usikre enn i dag.
 • Det kan gå noe tid før markedene stabiliserer seg etter kursfall av denne typen, så det er viktig å holde hodet kaldt.
 • Vi har fortsatt tro på at 2018 blir et år med positivt aksjeavkastning, men at man som investor må være forberedt på flere urolige perioder enn gjennom 2017.
 • Det avgjørende er likevel at om man har en langsiktig investeringsstrategi, bør man være mer fokusert på hvordan finansmarkedene vil se ut i tiden før tidshorisonten går mot slutten, enn hvordan de ser ut i dag. De fleste har en kombinasjon av aksjer og renter i porteføljen, og selv om renteavkastning ikke er all verden, bidrar obligasjonene til å begrense samlet risiko.
 • Husk også at i år uten økonomiske tilbakeslag så har vi sjelden negativ avkastning i aksjemarkedet, men likevel flere midlertidige nedturer gjennom året. For den som er langsiktig har mange tidligere perioder med frykt og kursfall, vist seg å være gode kjøpsmuligheter.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer
Makronytt

Sterkere økonomi en mulig festbrems for aksjemarkedet?

Av: Author Image Danske Bank

Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management En økonomisk opptur som begynte sommeren 2016 har drevet aksjemarkedene til nye høyder. Utsiktene til...
Les mer