Månedskommentar og markedssyn – oktober 2017

Publisert 2. oktober 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

September ble nok en god måned i aksjemarkedet. MSCI World All-Countries steg 2,2% og endte kvartalet med en oppgang på 5,4% – for øvrig det åttende strake kvartalet i pluss. Oljeprisen steg 7,5% og bidro til å løfte Oslo Børs 5,8%. Europeiske aksjer endte måneden med en oppgang på 3,9%, understøttet av en svakere euro, mens S&P 500 i USA steg 2% med motvind fra sterkere dollar. Den norske kronen svekket seg 2,3% mot dollar og 1,4% mot euro, noe som ga en positiv impuls til fondsavkastningen i utenlandske fond. Amerikanske statsrenter steg på forventning om en nært forestående renteheving fra FED, samt utkast til skattereform fra Trump-administrasjonen.

Driverne for fremgangen er de samme som gjennom det siste året; bekreftende signaler om en solid global konjunkturoppgang, positive utsikter for selskapsinntjeningen, lavt inflasjonspress og lave renter. («Gullhår-situasjonen»)

Allokering Danske Bank

Forventet avkastning for globale aksjer neste tolv måneder er justert opp til mellom åtte og tolv prosent. Aksjeandelen i porteføljene er hevet fra 12,5% til 35% av maksimal overvekt. Vi har økt aksjeandelen gjennom å kjøpe aksjer i utviklede økonomier, med USA i spissen. Vår forventning om svakere vekst i kinesisk økonomi bidrar til at kjøpene finansieres til dels ved redusert eksponering mot vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta. Målt i forhold til porteføljenes referanseindekser, har vi en overvekt i USA, Europa og Norge. Norske aksjer vil påvirkes positivt av bedre balanse i oljemarkedet, høyere oljepris og generelt god risikovilje. Overvekt i Norge demper i tillegg samlet valutarisiko. Vi har en nøytralvekt i vekstmarkedsaksjer.

Krykkene kan kastes for verdensøkonomien

Fremgangen i verdensøkonomien er den sterkeste og mest synkroniserte siden 2010. Den viktigste vekstdriveren det siste året har vært forbruksvekst, understøttet av fallende arbeidsledighet, lav inflasjon og dermed styrket kjøpekraft. Det vi tror vil forsterke og forlenge den økonomiske oppturen er stigende investeringsvilje i næringslivet. Lave renter, god selskapsinntjening og et mer transparent og positivt konjunkturbilde ligger nå til grunn for økte kapitalinvesteringer, både i USA og i Europa.

Danske Bank forventer at dollarsvekkelsen og økende utlånsaktivitet vil løfte vekstmomentet i amerikansk økonomi. Vi har påpekt at forventningene til skattereform fra Trump-administrasjonen har vært såpass lave, at muligheten for positive overraskelser har økt. Vi tror det vil ta tid å få en skatteendring gjennom Kongressen og at omfanget av den endelige reformen vil bli mindre enn Trump ønsker. Likevel vil selv et begrenset kutt i selskapsskatten gi en positiv impuls til selskapsinntjeningen. Vi tror fremgangen i europeisk økonomi vil fortsette, men at euro-appresieringen vil tynge eksportsektoren og dempe vekstmomentet i 2018. I Kina tror vi partikongressen 18. oktober vil representere et vendepunkt, og at økt fokus på reformer i finanssektoren, reduksjon av overkapasitet og kredittinnstramminger vil gi noe lavere vekstrater.

Selskapsinntjeningen en drivkraft også fremover

Etter flere år med svak inntjeningsvekst ligger 2017 an til å bli det beste året for selskapsinntjening globalt siden 2011. Det er samtidig uvanlig at analytikernes estimater så langt i år ikke har blitt vesentlig nedjustert. Fortsatt er det en høyere andel oppjusteringer enn nedjusteringer i den globale indeksen MSCI World All-Countries. Dette borger godt for selskapsinntjeningen også i 2018.

Et varsomt pengepolitisk veiskille

FED har signalisert fire ytterligere rentehevinger frem til utgangen av 2017. Realiseres prognosen vil styringsrenten være hevet syv ganger mellom 2015 og 2019. Til sammenligning hevet FED renten sytten ganger mellom 2004 og 2006. Vi står trolig foran en gradvis og forsiktig pengepolitisk normalisering. FED varslet forrige uke at likviditetstilførselen til økonomien gradvis vil reduseres fra og med oktober. Nyheten om «quantitative tightening» førte til skuldertrekk i finansmarkedene – trolig fordi tiltaket var forventet. Samtidig viser beregninger at den samlede stimulansen fra verdens fire største sentralbanker vil fortsette å stige inn i 2018 og 2019. Med andre ord er det ikke snakk om noen bråstopp for det pengepolitiske eksperimentet. Det er også en formildende faktor for investorene at sentralbankene snakker om normalisering fordi økonomien utvikler seg positivt.

Inflasjon = x-faktor

Gullhår-situasjonen vedvarer fordi konjunkturoppgangen er akkurat passe sterk nok til å skape økt selskapsinntjening, men ikke så kraftig at den genererer uønsket prisvekst. Inflasjon under sentralbankenes målsetning holder styringsrentene på lave nivåer. Selv om inflasjonsforventningene og lengre markedsrenter har steget noe, er nivåene fortsatt ikke høye nok til å skape markedsturbulens. Danske Bank ser ingen umiddelbar trigger som skal gi verden et inflasjonssjokk.

Dyrere, men ingen boble

Verdsettelsen av aksjer har steget til høyere nivåer. Sist forholdet mellom aksjekurser og forventet inntjening for MSCI World AC var over 16 var i 2004. Stigende inntjeningsvekst har likevel bidratt til at P/E-forholdet har stabilisert seg etter sommeren. Vi mener det lave rentenivået både forklarer og til dels forsvarer verdsettelsen. Lave renter øker nåverdien av fremtidige inntekter hos de børsnoterte selskapene, samtidig som det gir en positiv impuls til selskapsinntjeningen. Selv om høyere prising av aksjer øker følsomheten for skuffelser, tror vi ikke det begrenser potensialet for videre fremgang. Med solide fundamentale forhold som bakteppe er det ikke verdsettelsen alene som vil utløse markedstrøbbel.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are 2 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer