Månedskommentar og markedssyn – november 2017

Publisert 6. november 2017 /

Av: Danske Bank

Globale aksjer steg to prosent i oktober og er dermed opp over 20% siden årsskiftet.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

 

Nøkkeltall fra verdensøkonomien har gjennomgående vært bedre enn forventet. Fortsatt er det flere inntjeningsestimater som oppjusteres enn som nedjusteres. Verdsettelsen av globale aksjer er på høye nivåer, men prisingen fremstår likevel som attraktiv sammenlignet med obligasjoner. Utvikling i oktober:

  • Oljeprisen steg til over 60 dollar per fat
  • Oslo Børs steg tre prosent
  • Amerikanske og europeiske aksjeindekser steg rundt 2%
  • MSCI Emerging Markets steg 3,5%

Allokering Danske Bank

Aksjeandelen i porteføljene er på 35% av maksimal overvekt. Målt i forhold til porteføljenes referanseindekser har vi en overvekt i USA, Europa og Norge. Selv om aksjemarkedene har steget lenge og mye, er de økonomiske utsiktene de beste på over ti år. Sentralbankene går i retning av en pengepolitisk normalisering, men fravær av inflasjonspress bidrar til å begrense renteoppgangen.

God støtte til aksjer fra økonomiske forhold

Nøkkeltall publisert i oktober indikerte mer at fremgangen i verdensøkonomien akselererte, enn at det var tegn til oppbremsing. Som Det Internasjonale Pengefondet (IMF) påpekte i sin forrige oppdatering, er dette den mest synkroniserte konjunkturoppgangen på over ti år. Selskapsinntjeningen går mot sitt beste år siden 2010 for globale aksjer.

BNP-veksten i USA steg tre prosent for andre kvartalet på rad i Q3, mens et stemningsbarometer for eurosonen nådde høyeste nivå siden 2001. Kinesisk økonomi ligger an til sin første vekstakselerasjon siden 2010. Basert på vekstprognoser for 2018 vil antall land med negativ økonomisk vekst i verdensøkonomien kunne bli det laveste noensinne.

Kontinuitet i Federal Reserve

President Trump utpekte forrige uke Jerome Powell som ny sentralbanksjef. Powell har vært FED-medlem siden 2012 og aldri stemt imot Janet Yellen på rentebeslutninger. Powell har næringslivserfaring og er mer positiv til deregulering av finanssektoren enn Yellen. Utnevnelsen ga ingen store reaksjoner i finansmarkedene.

Ett år siden Trump vant valget

Siden valget 8. november i fjor har S&P 500-indeksen i USA gitt 24% avkastning og går mot sitt niende strake år med oppgang – en potensielt ny rekord. Oppturen skyldes i hovedsak fremgang i amerikansk økonomi hvor arbeidsledigheten er på laveste nivå siden 2001 og hvor stemningen blant forbrukere den mest optimistiske på 16 år. Vekstraten i økonomien har vært på tre prosent årlig rate de de siste to kvartalene, godt over gjennomsnittet på et par prosent siden finanskrisen. Antallet amerikanere som mottar matkuponger har ikke vært lavere på 40 år.

Men, hvor mye av dette skyldes Trump og hans politikk? Trolig ganske lite, for så langt har Trump ikke lykkes med å få igjennom nye lovforslag, samtidig som den politiske situasjonen synes svært fragmentert. En måling som tar for seg antallet nyhetssaker som beskriver uenighet mellom amerikanske politikere har om lag doblet seg under Trump sammenlignet med de foregående 35 årene.

Fallende, men fortsatt betydelig oppslutning

Trump er den minst populære amerikanske presidenten i moderne tid. Andelen amerikanere som mener han gjør en god jobb har falt fra 45% rett etter innsettelsen til 38% i dag. Et lavt tall sammenlignet med andre presidenter i deres regjeringstid, men likevel et høyt tall i forhold til det mange vil mene er en utradisjonell og provoserende tilnærming til kanskje verdens viktigste jobb.

Årsaken til at mange fortsetter å støtte Trump skyldes blant annet en økonomisk og sosial polarisering i det amerikanske samfunnet. Selv om ledighetsraten samlet sett har falt, er kompetansekravene i endring og behovet for industriarbeidsplasser redusert. Mange har falt utenfor arbeidsmarkedet og deltagelsesraten (63%) er på samme nivå som i 1978.

Begrenset økonomisk mobilitet en utfordring

Vi er vant til å tenke på USA som «the land of opportunity», men landet synes i dag å være mer preget av determinisme enn opportunisme. Eller som nobelprisvinner Joseph Stiglitz sier; “the only way to succeed in America is to choose the right parents». Et tydelig klasseskille med mange lavtlønnede bidrar til at ikke alle har tilgang til et godt helsetilbud, noe som har ført til at forventet gjennomsnittlig levealder i 2016 begynte å synke for første gang siden 1993. Antallet selvmord har steget og problemet med alkohol- og narkotikamisbruk er betydelig. Det antas at det i løpet av 2017 vil dø flere amerikanere som følge av narkotika, enn under hele Vietnam-krigen.

De sosiale skillene kan til dels forklare Trumps valgseier og at mange fortsatt støtter Trump. Mens skylden for lav sosial mobilitet og manglende velstandsutvikling kan legges på tidligere presidenter, kan Trumps lovnader om å revitalisere industrien og ta «jobbene tilbake» fra blant annet Kina, representere håp om en bedre fremtid for mange amerikanere.

Om Trump vil lykkes med å endre denne samfunnsmessige todelingen gjenstår å se. Likevel tyder ting på at tradisjonelle industriarbeidsplasser i stadig større grad vil utkonkurreres av automatisering, mens særlig kullindustrien går tyngre tider i møte ettersom fornybare energikilder vinner terreng som følge av prisfall og miljømessige hensyn. Det er i dag ansatt fem ganger så mange i solindustrien som i kullindustrien i USA. Likevel vil mange fortsette å støtte Trump, nærmest uansett hva han gjør og sier, rett og slett fordi alternativet (tradisjonelle politikere) fremstår som verre. At mange nok vil gi æren for den økonomiske fremgangen og oppturen i aksjemarkedet til Trump, kan forsterke hans posisjon blant tilhengerne.

 

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer