Macron-seier kan bane vei for videre aksjefremgang

Publisert 8. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Seniorstrateg Christian Lie: Nå kan investorene fokusere på fremgangen i verdensøkonomien og på den solide selskapsinntjeningen

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Som ventet endte det franske valget med en klar seier til Emmanuel Macron som tiltrer som president senest 17. mai. Framover vil franskmennene fokusere på parlamentsvalgene i juni som også vil være avgjørende for Macrons muligheter til å gjennomføre de reformene han er gått til valg på.

Sett med investorbriller er det franske valget likevel nå et overstått kapittel. Den ultimate katalysatoren for usikkerhet – en fransk euro/EU-avstemning – er avverget og Le Pen er slått. Selv om Macron ikke oppnår flertall i parlamentet, vil en slik situasjon mer eller mindre representere «business as usual» i fransk politikk, mens et flertall eller fungerende koalisjoner nok vil belønnes av investorene når reformene begynner å ta form.

Både i Østerrike, Nederland og Frankrike har velgerne så langt i år avslått populistenes regjeringsambisjoner, og politikerne kan nå i større grad fokusere på reformer og vekstfremmende tiltak. Kombinert med en moderering av Trump-administrasjonens proteksjonistiske retorikk øker dette sannsynligheten for at fremgangen i verdensøkonomien fortsetter.

Mulighet for ytterligere kursstigninger i de europeiske finansmarkedene

En seier til Macron var i stor grad priset inn i aksje- og obligasjonsmarkedene, så på kort sikt kan det forventes en behersket markedsreaksjon. Framover er det likevel lagt ved på bålet med tanke på økt etterspørsel etter europeiske aksjer. Med Macrons seier er en tung politisk tåke forsvunnet, og investorene kan nå for alvor glede seg over den sterke økonomiske utviklingen i Europa og de positive regnskapstallene som presenteres. Samtidig bør Macrons reformprogram kunne vekke investorenes interesse for franske aksjer.

Det må likevel bemerkes at europeiske og franske aksjer har steget hhv. 10,5 og 12,7% prosent hittil i år, målt i lokal valuta. Det er en høyere avkastning enn man normalt bør forvente i et gjennomsnittlig år, så gevinstsikring utløst for eksempel av noe svakere stemningsindikatorer (som vi så smått har begynt å se i USA og Kina) er absolutt til stede.

Vi forventer likevel at disse indikatorene fortsatt vil indikere økonomisk vekst over trend, og at de harde økonomiske dataene vil fortsette å bekrefte oppsvinget slik at retningen i aksjemarkedet gjennomgående vil positiv.

En historisk sterk regnskapssesong

Over halvparten av selskapene i den europeiske STOXX600-indeksen har så langt presentert regnskaper for årets første kvartal, og resultatene, sammenlignet med forventningene, tegner til å bli de beste siden 2003. 67 prosent av selskapene har slått vekstforventningene til inntjening pr. aksje (EPS) med i gjennomsnitt 6 prosent, og 72 prosent av selskapene har slått omsetningsforventningene med i gjennomsnitt 2 prosent. Historisk må vi tilbake til 2010 for å finne et kvartal hvor mer enn 60 prosent av selskapene slo estimatene for EPS-vekst.

Dykker vi ned i sektorene så er det bygg- og finanssektoren som fører an i den positive utviklingen, mens detaljhandel- og telekomselskapene har færrest positive overraskelser. På nasjonalt nivå er det Nederland og Frankrike som overrasker mest positivt, mens Sveits og Storbritannia ligger i bunn.

Fortsatt overvekt i europeiske aksjer og vekstmarkedsobligasjoner

Vi er fortsatt positive til aksjer og har en overvekt i Europa og i vekstmarkedsobligasjoner notert i lokal valuta. Vi har i en lengre periode sett at særlig amerikanske investorer har sendt penger over Atlanteren og økt investeringene i fremvoksende økonomier og i Europa, og den tendensen forventer vi vil fortsette enda en stund. Vi mener europeiske aksjer og vekstmarkedsrelaterte obligasjoner fortsatt er attraktivt priset og kan by på meravkastning fremover.

 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer