Lønn eller utbytte?

Publisert 24. november 2016 /

Av: Danske Bank

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Vi har sett på hvordan valgene du tar rundt dette, påvirker deg som aksjonær og ansatt.

Dersom du er ansatt i ditt eget AS har du flere muligheter å velge mellom når du skal bestemme hva du skal gjøre med overskuddet ditt. Du kan enten velge å betale deg selv opptil markedslønn, ta ut utbytte eller beholde overskuddet i selskapet. Hvilket valg du tar vil ha betydning for din totale skattebelastning, men også for dine pensjons- og trygderettigheter.

I et direkte eid AS er det ingen krav til at du må ta ut lønn, selv om du er ansatt, men vurderer du å betale ut utbytte fremfor å ta ut lønn, er det flere viktige faktorer du bør tenke over.

Kun lønn som gir trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg offentlige trygdeytelser som pensjon, dagpenger, uføretrygd og utbetaling av lønn fra folketrygden ved sykdom over 16 dager. Det vil du ikke få ved å kun ta ut utbytte. Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg trygdeytelser, bør du ha et bevisst forhold til dette når du vurderer uttak av lønn.

Ja takk, begge deler

Mange velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du for samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt betaler forskuddsstrekk. Velger du derimot utbytte, kan du utsette skatteinnbetalingen til det tidspunktet du velger at uttaket skal skje. Mange velger derfor å ta ut utbytte i tillegg til lønn, der uttaket er basert på fjorårets reviderte årsregnskap. Nytt fra i fjor er at dersom selskapet låner ut penger til aksjonær, blir det ansett som utbytte.

Selskapskatten på alminnelig inntekt er 25 prosent, men den er foreslått satt ned til 24 prosent i 2017. Dersom du velger å ikke ta ut verken lønn eller utbytte, betaler selskapet 25 prosent skatt av sitt skattepliktige overskudd. Tar du ut lønn, vil selskapet også måtte betale arbeidsgiveravgift, som utgangspunkt på 14,1 prosent. Når selskapet betaler lønn og arbeidsgiveravgift, reduserer det samtidig sitt skattbare overskudd. Skatt du betaler av lønn er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt. Marginalskatt på lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift mellom NOK 565 400 – 909 500 er 50,5 prosent i år, foreslått redusert til 50,3 prosent i 2017 for inntekt mellom NOK 580 650 – 934 050. Velger du å ta ut utbytte vil den totale skatten for selskap og aksjonær være på 46,6 % (før skjermingsfradrag). Dette gjelder både for 2016 og 2017.

Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er pensjonsgivende lønn inntil folketrygdens grunnbeløp (G) ganger 7,1 (NOK 658 000) som gir pensjonsoppsparing gjennom folketrygden. Det anbefales derfor at man tar ut lønn tilsvarende 7,1G dersom man ønsker full opptjening i folketrygden. Vektlegger man lavere beskatning på bekostning av full pensjonsoppsparing i folketrygden, vil det være optimalt å ta ut noe mindre enn 7,1 G i lønn. Her må du hensynta eventuelle styregodtgjørelse, lønn, mv. fra andre selskap. Tar du ut lønn over 7,1 G vil det være gunstig at du i tillegg sparer i en innskuddspensjon via bedriften. Dersom du tar ut lønn under 7,1G, er det å anbefale at lønnen økes opp mot 7,1 G før en innskuddspensjon etableres. Årsaken til dette er at for hver 10.000 kr du legger på lønnen opp mot 7,1G, så vil ditt innskudd i folketrygden øke med NOK 1 810 (18,1 %).

Utbytte før nyttår

For å unngå at utbytte blir mer gunstig enn lønnsinntekt, har regjeringen de seneste årene gjort utbytte mindre lønnsomt for eierne. Utbyttesatsen er i 2016 på 28,75 prosent, som tilsvarer faktor 1,15 ganget med selskapsskattesatsen på 25 prosent. Regjeringen har foreslått å øke utbyttesatsen til 29,76 prosent til neste år (24 prosent ganger ny faktor 1,24). Skulle det bli fastsatt at utbytteskatt økes fra 2017, og du tenker på å ta utbytte til privat hånd i nærmeste fremtid, vil det lønne seg å ta ut utbytte før 31.12.2016 for å betale 1,01 prosent mindre i utbytteskatt. Her må man imidlertid også vurdere eventuell effekt på formuesskatten.

Er du usikker på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen for deg i valget mellom lønn, utbytte eller en kombinasjon? Ta kontakt med revisor eller en skatterådgiver for en nærmere vurdering og råd.
Kommentarer

There are 2 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer