Kampen for å bevare verdien på pengene dine

Publisert 25. august 2016 /

Av: Danske Bank

Visste du at penger stående på konto blir mindre og mindre verdt?

Vi som setter til side litt penger på sparekonto hver måned opplever en giftig kombinasjon av rekordlave renter og høyere inflasjon. Hvorfor giftig? Fordi sparere, eksempelvis med penger på bankkonto, opplever et betydelig tap av pengenes kjøpekraft. Sagt på en annen måte; prisen på varer og tjenester vi ønsker å kjøpe stiger raskt, samtidig som sparepengene forrenter seg betydelig saktere.

En viktig presisering er dog på sin plass; i det følgende snakker vi om sparepenger som du skal spare en god stund. For daglige betalinger, bufferkapital og sparing med kortere tidshorisont er bankkonto et utmerket valg.

Hva skjer?

Oljeprisfallet fra sommeren 2014 bidro til svakere vekst i norsk økonomi. For å stimulere norsk økonomi har Norges Bank satt ned styringsrenten til rekordlave 0,5%, og dette  har bidratt til lavere innskuddsrenter. Lavere renter i Norge, og usikkerhet rundt norsk økonomi, sørget samtidig for å redusere etterspørselen etter norske kroner i det internasjonale valutamarkedet, og kronen svekket seg markant mot euro og amerikanske dollar.

Kronesvekkelsen var positiv for norsk økonomi, gjennom at norske eksportvarer ble billigere for utlendinger å kjøpe. Men, kronesvekkelsen bidro også til at varer og tjenester importert fra utlandet ble dyrere, og prisveksten her hjemme steg, drevet av såkalt importert inflasjon.

Sparepengene på bankkonto klarer ikke å opprettholde sin kjøpekraft

Dersom du har sparepenger på konto med bankrente like under 1%, vil du oppleve at dine 1000 kr om fem år vil i realiteten være verdt bare 840 kr. Og det er før skatt. (Forutsatt samme rente- og inflasjonsnivå i 5 år)

Eksempel: (nettoavkastning i parentes)

db_03098
  • Bankrente: 0,9%
  • Kapitalskatt: 25% (0,68%)
  • Inflasjon: 4,4% (-3,73%) (Konsumprisindeksen steg 4,4% i juli år/år)
  • Formueskatt: 0,85% (-4,58%)

Med andre ord, vi opplever et kjøpekraftstap på over 4,5% dersom dette rente- og inflasjonsnivået er uendret i et år. Ikke mye å skryte av….

Dersom du skal bruke sparepengene dine snart, er ikke dette et stort problem. Men sparer du til noe lenger frem i tid, for eksempel din pensjon, da bør du se på alternativene.

En kombinasjon av rente- og aksjefond vil over tid ha større sannsynlighet for å gi en avkastning som overstiger inflasjon og skatt. Jo lengre tidshorisont, desto større aksjeandel bør man ha. Aksjer gir større kursbevegelser underveis, men også høyere forventet avkastning sammenlignet med tradisjonell rentesparing.

Tenk langsiktig

I tillegg til å sørge for en hensiktsmessig plassering av langsiktige sparepenger, vil jo andre faktorer også påvirke hvor lønnsom sparingen blir.

db_02264

 Å sørge for at du har en fondsløsning som passer din økonomiske situasjon, tidshorisont, risikovilje og erfaring, kan en rådgiver i banken bistå med. Det er enkelt og krever lite eller ingen oppfølging når sparingen først er etablert.

.

Siden skattenivået må antas å være relativt stabilt, vil dermed inflasjonsutviklingen også få stor betydning for realavkastningen. Det er nemlig ikke slik at det beregnede kjøpekraftstapet på 4,5% p.a. er et realistisk scenario i mange år fremover

Med høyere oljepriser, noe lysere utsikter for norsk økonomi og høy prisvekst har også verdien av norske kroner steget hittil i år, både mot euro og amerikanske dollar. Dermed vil varer og tjenester gradvis bli noe mindre kostbare sammenlignet med samme periode i fjor. Ergo er det også grunn til å forvente at den årlige prisveksten i Norge vil avta noe. Alt annet likt vil lavere inflasjon gjøre det noe enklere å bevare kjøpekraften på sparepengene, enten det er bankinnskudd eller fondsplasseringer.

Selv om prisveksten kan avta noe, er dette likevel ikke ensbetydende med at det vil bli direkte lønnsomt med bankinnskudd med det første. Justert for inflasjon og skatt har vi hatt negativ kjøpekraftsutvikling på innskuddsmidler i mange år, og fordi vi forventer at prisveksten vil fortsette å være høyere enn rentenivået også i 2017, er det fortsatt god grunn til å velge fondssparing fremfor bank, vel og merke for de langsiktige sparepengene.

DSC_2166-31

Christian Lie
Seniorstrateg, Danske Bank Norge
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer