Vanskelig å være dansk i Norge

Publisert 16. november 2016 /

Av: Danske Bank

Danskene mener Norge er det landet i Norden det er vanskeligst å gjøre forretninger i. Det er til tross for at handelsmønstret vårt knapt har endret seg på tusen år.

 

Det at de nordiske landene er kulturelt relativt like, gjør at det er lett å bli tatt på sengen av de forskjellene som faktisk finnes. Vår undersøkelse viser at svenske, norske og finske bedrifter synes det er vanskelig å gjøre forretninger i Danmark – et land som ellers viser sterke likheter, både språklig og kulturelt, med både Sverige og Norge. 52 prosent av de svenske og 61 prosent av de norske bedriftene som svarte på spørsmålet, mener at Danmark er det landet i Norden som det er vanskeligst å gjøre forretninger i. En av de viktigste grunnene til at de mener Danmark er vanskelig, er den harde konkurransen i det danske markedet. Danske virksomheter, på den annen side, synes det er vanskeligst å gjøre forretninger i Norge.

Norges viktigste handelspartnerne er, som de var for tusen år siden, de andre nordiske landene, samt Tyskland og Storbritannia. Ser vi nærmere på tallene kan vi se en viss variasjon mellom landene. Norge har en betydelig eksport til Nederland og Frankrike og import fra USA, mens Nederland har en fremtredende posisjon på listen over svenske importland.

Sverige eksporterer i hovedsak industrivarer som kjøretøyer, maskiner og trevarer, og importerer olje, biler, elektriske produkter og telekommunikasjonsprodukter. Handelen med tjenester innebærer hovedsakelig ulike forretningstjenester, teknologiske tjenester, reise og transport. Norge eksporterer råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, fisk og rå aluminium, og importerer biler, raffinert olje, datamaskiner, skip og oljeplattformer og nikkelmatte. De vanligste markedene å ekspandere til er våre naboland, og dette er et mønster man også ser i andre deler av verden. For mange selskap er det naturlig å begynne å handle med nabolandene som man kjenner seg igjen i.

Hindringer å være oppmerksom på

På spørsmål om hva som var selskapenes største utfordring når de ekspanderte til et annet nordisk land, svarte halvparten om konkrete områder som hadde vært vanskelig. Særlig to utfordringer skilte seg ut – å komme i kontakt med kunder og motta betaling i tide. Utfordringer med å komme i kontakt med ønskelige kunder, peker på mangel på kontakter.

Det kan være svært vanskelig for bedrifter å møte kunder i et nytt marked, der de ikke har det samme personlige nettverket som de har i hjemmemarkedet sitt. Bedriftslederne forklarte at det er avgjørende å ansette lokale folk med erfaring og gode lokale kontakter i den aktuelle bransjen. Men å finne de riktige lokale folkene kan være en utfordring i seg selv. En annen måte å løse dette problemet på er å inngå partnerskap eller finne lokale forhandlere eller agenter. Men dette kan igjen by på nye utfordringer – ettersom bedriftene ikke har egen kontakt med kundene, kan de bli for avhengige av den lokale partneren.

Den andre store utfordringen var å ikke motta betaling i tide, eller i verste fall ikke få betalt i det hele tatt. Sørg for å ta kontakt med banken eller en ekspert for å finne ut mer om lokal betalingspraksis og metoder – det finnes måter å redusere risikoen for forsinket betaling på. Her kan Danske Bank være til stor hjelp. I Norden er det fire valutaer, fire standarder og fire markeder. En del av disse forskjellene kan håndteres ved å ha en bank som fungerer som et mellomledd mellom dere som kunde og det lokale markedet. Danske Bank bruker samme IT-plattform i alle landene, som gjør at din bedrift enkelt kan håndtere remburser, dokumentinkasso og bankgarantier i nettbanken. Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å komme i kontakt med våre eksperter innenfor internasjonal ekspansjon og handel.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer