Depositum: Kun cash som gjelder?

Publisert 29. februar 2016 /

Av: Danske Bank

Mange bedrifter møter ofte krav om depositum eller husleiegaranti når man skal leie lokaler. Hva er forskjellen på disse to og hva lønner seg for din bedrift?

Depositum eller husleiegaranti er en måte for utleier å sikre seg mot økonomiske tap dersom leietaker ikke skulle klare å betale husleien.

Det vanligste er depositumskontoen – hvor leietaker normalt setter 3 til 6 måneders leie inn på en konto som er sperret i kontraktstiden. Skulle det oppstå en situasjon hvor utleier ikke har mottatt husleie, kan utleier rette krav om utbetaling fra depositumskontoen – så fremt depositumskonto og husleiekonto er i samme bank. Leietaker får da 5 uker på seg å motsette seg kravet, før utbetalingen gjennomføres. Er leietaker uenig, må det reises en sak mot utleier.

Huseleiegaranti et alternativ for noen

Depositumskonto er et ryddig alternativ med en akseptabel risiko for begge parter. Men det kan være utfordrene eller lite lønnsomt for en bedrift å sette av et større beløp på en låst konto. Alternativkostnaden kan fort bli høy (kostnaden som påløper når man ikke velger den beste alternative anvendelsen av en ressurs.) Derfor kan husleiegaranti være et godt alternativ.

Ved bruk av husleiegaranti kan banken, på vegne av leietaker, gå god for summen som kreves i garanti for husleie. Banken utsteder et garantidokument til utleier. Det fungerer som et verdipapir. Banken vil i disse tilfellene stille krav til sikkerhet fra sin kunde. Avhengig av bedriftens levealder, finansielle situasjon og garantitype, vil kravet kunne variere i alt fra pant i eiendeler (f.eks. eiendom, varelager eller kundefordringer) til rene kontantdepot hvor beløp tilsvarende garantisummen blir satt på sperret konto.

Når det gjelder en slik garanti skiller vi mellom to ulike typer:

  • Påkravsgarantier sikrer utleier om det skulle forekomme uoverensstemmelser, uavhengig om leietaker er enig eller ikke. Ved tvist og oppsigelse fra utleier forplikter banken seg til å utbetale krav umiddelbart uansett årsak. Det betyr at både leietaker og banken er utsatt, og risikoen er høy.
  • Betinget garanti krever at både utleier og leietaker er enige om fremstilt krav før det utbetales fra banken. En av partene må påta seg ansvaret om kravet fremstilles

Garantier er typisk noe mer kostbare enn en vanlig depositumskonto. Det beregnes gjerne en provisjon av garantisummen som belastes kvartalsvis, samt et etableringsgebyr, som er noe høyere enn ved opprettelse av en depositumskonto.

Ofte er det utleier som stiller krav til hvilke av disse alternativene de ønsker som sikkerhet. Vi mener likevel at du som leietaker bør ha et bevisst forhold til hvilke alternativer som finnes. Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sparre med deg hva som fungerer best for deg.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer