Hold setebeltet fastspent til tross for gode nyheter fra Frankrike

Publisert 24. april 2017 /

Av: Danske Bank

For en gangs skyld stemte meningsmålingene. Etter første runde av det franske presidentvalget som ble avholdt i helgen er det nå kun to kandidater igjen; Emmanuel Macron og Marine Le Pen.

Søndagens resultat er gode nyheter for finansmarkedene. Meningsmålingene (som i motsetning til Brexit-folkeavstemningen og det amerikanske presidentvalget, nå ga en riktig pekepinn) indikerer soleklart størst sannsynlighet for at presidentjobben inntas av Macron. Selv om EU-motstanderne Le Pen og Melenchon til sammen fikk om lag 40% av stemmene, kan utfallet av søndagens valg sees på som et uttrykk for at et flertall av franskmenn sier ja til fortsatt tilhørighet til EU og til euroen.

Dette har bidratt til et kraftig byks i euroen, som mandag er på sterkeste nivå mot amerikanske dollar på fem måneder. Vi forventer at særlig europeiske aksjer vil løftes, samtidig som rentedifferansen for franske statsobligasjoner mot de tyske, vil falle.

Fokuset fremover vil være på den andre valgrunden som avholdes 7. mai, men Danske Bank tror likevel noe av frykten som har dempet fremgangen i det europeiske aksjemarkedet vil lette og at investorene igjen kan fokusere på gode vekstutsikter og lyse inntjeningsutsikter for de børsnoterte selskapene.

Selv om fremgang for Macron og hans reformvennlige politikk vil kunne være positivt for finansmarkedene, den franske økonomien og for EU-integrasjonen, vil en eventuell valgseier også by på utfordringer. Selve valgseieren vil trolig gi et «politisk moment» som kan gi En Marche! en del seter etter parlamentsvalget i juni (i dag har partiet ingen seter), men trolig ikke mange nok til å få et rent flertall. Han vil møte motstand fra ytre høyre, ytre venstre og til dels fra det konservative høyre. Macron vil derfor måtte igangsette koalisjonsbygging og forhandlinger for å lykkes med gjennomføringen av reformer. Det skal også tas med i betraktning at Macron inntil videre har vært relativt sparsommelig med konkretisering og detaljer rundt sine politiske planer.

Enn så lenge beholder Danske bank en overvekt i europeiske aksjer, men forventer ingen feststemning, da både et tysk og italiensk valg venter i kulissene.

Hendelser denne uken som kan forsterke eller reversere markedsoptimismen

1. Vil Draghi dempe spekulasjonene om en forestående renteheving?

I kjølvannet av stigende inflasjonsrater og sterke økonomiske nøkkeltall, oppsto det i mars spekulasjoner rundt den europeiske sentralbankens pengepolitiske retning, om vi kunne forvente signaler om nedtrapping av oppkjøpsprogrammet og/eller mulighet for renteheving. Nå har prisveksten i eurosonen avtatt som følge av reduserte oljeprisimpulser, og Danske Bank forventer derfor at Mario Draghi ved rentemøtet torsdag vil tydeliggjøre sin intensjon om å beholde både de rekordlave styringsrentene og omfanget av de kvantitative lettelsene. Det franske presidentvalget er heller ikke avgjort, og vi tror ikke ECB vil ønske å signalisere pengepolitiske endringer som kan kobles til søndagens valgutfall. En Macron-seier i mai vil derimot kunne gi ECB større arbeidsro.

2. Hvem får rett? De «myke» eller «harde» nøkkeltallene?

Mens stemningsindikatorer fra amerikanske husholdninger og bedrifter har vist en solid optimismeakselerasjon de siste månedene, har de realøkonomiske dataene tegnet mer avdempet vekstbilde. Fredag denne uken får vi de amerikanske nasjonalregnskapstallene for første kvartal, og til tross for at BNP-tall er tilbakeskuende av natur, tror vi de denne gangen vil påvirke finansmarkedene mer enn normalt. Årsaken er den markante divergensen mellom sentimentindikatorene og de «harde» økonomiske dataene de siste månedene, og fredagens publisering vil derfor gi en pekepinn på hvilke tall som har gitt den «riktige» indikasjonen på marsjfarten i økonomien.

Overrasker BNP-veksten positivt vil det skape fornyet optimisme på vegne av amerikansk økonomi og sende aksjekurser og statsrenter opp. Skuffende tall vil derimot kunne gi en motsatt reaksjon, særlig i lys av en rekke skuffende nøkkeltall for blant annet bilsalg, detaljhandel, sysselsetting og prisvekst den siste tiden. Nøkkeltallsskuffelsene har samtidig dempet forventningene til hvor offensiv FED vil være de neste månedene, og BNP-tallene vil således påvirke markedsprisingen av forventet utvikling i styringsrenten. Hvor stor reaksjonen blir vil avhenge av avviket fra konsensus forventning som er en kvartalsvis annualisert vekst på 1,2%. Danske Bank forventer 1% vekstrate.

3. Lave forventninger til Trumps skattereform

Trump signaliserte via Twitter før helgen at han onsdag denne uken vil presentere nyheter rundt sin varslede skattereform. Nyheten ble mottatt med et skuldertrekk i aksjemarkedene på fredag, noe vi tolker som et tegn på at forventningene til omfang og tidspunkt for implementering av skattereformen nå er redusert etter trøbbelet med helsereformen i Kongressen. Til tross for republikansk flertall i Representantenes Hus og i Senatet, begrenses Trump-administrasjonens gjennomslagskraft av uenighet mellom ulike politiske fraksjoner. Vi tror likevel «any news» vil være «good news» på nåværende tidspunkt, da det gir investorene noe å navigere etter, eksempelvis med hensyn til hvor store skattereduksjoner det kan være realistisk å forvente. Skulle Trump derimot bare gjenta budskapene fra valgkampen og ikke komme med ny informasjon, vil skuffelsen være et faktum og med negative ringvirkninger til aksjemarkedet.

4. Faren for delvis nedstengning av offentlig sektor i USA bør ikke undervurderes

Kongressen skal senest 28. april vedta en finansieringsplan for resterende del av budsjettåret. Dersom enighet ikke oppnås kan en delvis nedstengning av flere offentlige institusjoner bli en realitet fra og med 29. april. Kongressen har dermed kun noen få dager på seg, og mye står på spill for Trump-administrasjonen, for Republikanere og Demokrater, da ingen ønsker å bli ansvarliggjort for en offentlig krise som den i oktober 2013. Med dette som utgangspunkt forventer vi at en løsning etableres innen fristen, men utelukker ikke at denne blir av midlertidig karakter, som kun forskyver det underliggende problemet frem i tid. En eventuell nedstengning vil etter vårt syn ikke skape de helt store ringvirkningene til finansmarkedene (det gjorde det heller ikke i 2013), men vil derimot kunne svekke tilliten til Trump-administrasjonen på lenger sikt.

Danske Bank beholder en forsiktig overvekt i aksjer. Til tross for flere usikkerhetsmomenter på kort sikt, tror vi en robust global vekstutvikling, lysere utsikter for selskapsinntjeningen og fortsatt lave renter vil gi støtte til aksjemarkedet de neste kvartalene.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer