Nå er det blitt enklere å spare i aksjefond

Publisert 9. august 2017 /

Av: Danske Bank

Fra 1. september og ut året kan du flytte aksjer og aksjefond med urealiserte gevinster inn på Aksjesparekonto uten å betale skatt.

Bakgrunnen for Aksjesparekonto

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen å introdusere en langsiktig Aksjesparekonto for privatpersoner som sparer i aksjer og aksjefond. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for alle privatpersoner å spare langsiktig i aksjemarkedet. Endringen gjør at også privatpersoner vil kunne bytte mellom fond uten å tape penger på det. Aksjesparekonto gjør at privatpersoner kan selge fond med gevinst, og reinvestere hele beløpet på nytt i et annet fond (med mer enn 80 % aksjer), uten å bli skattlagt.

– Aksjesparekonto er det største og beste som har skjedd innen privat investering siden tidlig åttitallet. Dette er en langt mer attraktiv løsning enn vi har hatt frem til nå. Privatpersoner vil få mulighet til å investere i aksjer på samme måte som aksjeselskaper.

Aleksander Dahl, leder av Wealth Offerings i Danske Bank.
Aleksander Dahl, leder av Wealth Offerings i Danske Bank.

Hvem er Aksjesparekonto relevant for?

Løsningen vil passe godt til deg som sparer i fond med mer enn 80 % aksjer, eller direkte i individuelle aksjer. Med den nye løsningen kan du selge slike fond med gevinst, og reinvestere hele beløpet på nytt i et annet fond (med mer enn 80 % aksjer), uten å bli skattlagt. Tilsvarende gjelder individuelle aksjer. På den måten blir ikke sparepengene dine «låst inne» i fond som du ønsker å selge.

Du kan ta innskuddet ut av kontoen uten å betale skatt, men du må betale skatt når selve gevinsten tas ut. Du beholder skjermingsfradraget selv om du skifter fond.

Du bør imidlertid tenke deg godt om før du bytter fond, og gjerne gjøre en vurdering sammen med din rådgiver. Hyppige skifter av fond medfører kostnader og gir i snitt dårligere avkastning enn å holde seg til en langsiktig sparestrategi. Danske Bank vil tilby en Aksjesparekonto med et bredt utvalg av fond. I tillegg vil norske børsnoterte aksjer, og børsnoterte aksjer innenfor EØS være tilgjengelig.

Det koster ingenting å opprette og eie en Aksjesparekonto i Danske Bank, og nå kan du bestille kontoen på danskebank.no/aksjesparekonto

Dette må du vite om aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du samle dine plasseringer i fond og individuelle aksjer på ett sted. Du kan selge et fond med gevinst, og reinvestere hele beløpet på nytt i et annet fond, uten å bli skattlagt. På den måten blir ikke sparepengene dine «låst inne» i fond som du ønsker å selge.

Du kan ta ut innskuddet fra aksjesparekontoen uten å betale skatt, men du må betale skatt når selve gevinsten tas ut. Du beholder skjermingsfradraget selv om du skifter fond. Du kan flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdningene dine over i den nye aksjesparekontoen uten å måtte betale skatt, så lenge det skjer i løpet av 2017. Løsningen er for de som sparer i produkter med mer enn 80 % aksjer. Mer informasjon om løsningen vil du finne her når den er lansert.

Investeringskonto (fondskonto)

Investeringskonto, eller fondskonto, er et forsikringsprodukt der man kan spare i både aksje-, rente- og kombinasjonsfond i samme løsning. I tillegg kan man få utbetalt de oppsparte midlene som en totalsum eller løpende, uten forskjell i beskatning. Utbetalingene blir beskattet som renteinntekt, selv om deler eller hele avkastningen kan tilbakeføres til aksjeinvesteringer. Til gjengjeld får man ikke skjermingsfradrag.

Finansdepartementet ser nå på hvordan fondskonto skal beskattes fremover. Danske Bank kommer til å holde deg oppdatert på utfallet, og hvordan det vil påvirke deg og din sparestrategi.

VPS-konto

De fleste som sparer i aksjer og fond gjør det i dag gjennom en VPS-konto. Det funger ganske likt som en vanlig bankkonto, der du har en samlet oversikt over dine aksjer og aksjefond, og der du enkelt kan kjøpe og selge aksjer og fond, men hvor du må skatte av gevinster ved realisasjon.
Kommentarer

There are 16 comments Legg inn kommentar

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer