Globaliseringen trosser Trump

Publisert 21. august 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Roger Federer vant i år Wimbledon-turneringen for menn for åttende gang. Han brukte trolig lite tid på å reflektere over produksjonsprosessen bak det han var mest fokusert på under kampene, nemlig tennisballene fra Slazenger.

Sannheten er likevel at de ulike komponentene til disse gule og hårete ballene tilsammen har reist over 80.000 kilometer gjennom elleve land og fire kontinenter, før de ankommer Wimbledon. Eksempelvis brukes ull fra New Zealand, gummi fra Malaysia og silika fra Hellas. Ballene ferdigstilles i Bataan på Filippinene.

I dag er internasjonal handel avgjørende for virksomheten til mange bedrifter, og globale verdikjeder som i eksempelet med Slazenger, er et resultat av en globaliseringsprosess som har utviklet seg gjennom mange tiår.

«Peak globalization» og trusselen fra Det hvite hus…

Veksten i global handel falt kraftig etter finanskrisen. Mange så på dette som et illevarslende signal for de økonomiske utsiktene og en bekreftelse på «peak globalization» – en teori som hevdet at globaliseringsprosessen var i ferd med å reverseres. Blant annet på grunn av gryende nasjonalisme, opprør mot urettferdige handelsavtaler og en usikker økonomisk situasjon.

Veksten i global handel (målt i volum) var i gjennomsnitt 7% i perioden 1992-2007. Dette var omlag dobbelt så høy vekst som i verdensøkonomien i samme periode. Fra 2011 – 2016 derimot, falt vekstraten til 2,3% – lavere enn den gjennomsnittlige globale BNP-veksten.

Gjennom 2016 og inn i 2017 ble usikkerheten forsterket av britenes folkeavstemning om Brexit og ikke minst Donald Trump sin proteksjonistiske agenda. Allerede på sin fjerde dag som president trakk Trump USA ut av frihandelsavtalen Trans Pacific Partnership. Trump-administrasjonen har rettet kritikk mot viktige handelspartnere som Kina, Tyskland og Kina for å utnytte eksisterende handelsavtaler til sin fordel, og det jobbes med potensielle sanksjoner mot Kina for tyveri av immaterielle rettigheter fra amerikanske bedrifter. Frykten for handelsrestriksjoner med påfølgende mottiltak fra andre land har økt i kjølvannet av det amerikanske presidentvalget.

Kilde: Econplus

…har ikke bremset en gryende opptur

Til tross for trusselen om økt proteksjonisme viser globaliseringen god motstandsdyktighet. Mange internasjonalt rettede bedrifter er kreative og tilpasser seg. I juni offentliggjorde eksempelvis Ford Motor Company at deres Focus-modell likevel ikke skulle produseres i Mexico, men trolig heller i Kina. (Trump skrøt innledningsvis at han hadde forhindret Mexico-etableringen). Der kan bilmodellen bli den største transportrelaterte eksportvaren fra Kina til USA noensinne. Dette understreker mulighetene for globalt orienterte selskaper til å unngå trusler mot deres ønskede forretningspraksis.

Den sterkeste globale økonomiske innhentingen siden 2010 er nå i ferd med å skape en re-globalisering. Med over 5% vekstrate år/år er utviklingen i internasjonal handel nå på høyeste nivå siden 2011. Med USA på sidelinjen sees økende villighet og initiativ blant andre land til å etablere dialog rundt eksisterende eller nye handelsavtaler. Eksempler er den nevnte Trans Pacific Partnership, som ifølge statsministeren i New Zealand, trolig vil gjenoppstå før årsskiftet. En intensjonsavtale om handel av biler og matvarer er etablert mellom EU og Japan, og ifølge World Trade Organization (WTO) har det så langt i år ikke vært noen vesentlig økning av handelsrestriksjoner.

Dollarsvekkelsen gir en hjelpende hånd

En positiv impuls til utviklingen i global handel kommer fra den amerikanske valutaen. I følge Oxford Economics, er en svakere dollar positivt for den globale handelsaktiviteten. En sterkere dollar sees derimot i sammenheng med en svakere utvikling i eksport- og importvolumer. Årsaken er at en stor andel av internasjonale transaksjoner skjer i dollar, selv i land med annen hjemmevaluta. En svakere dollar gjør det rimeligere å finansiere handelstransaksjoner og bidrar til å øke bevegelsen av kapital på tvers av landegrenser. Særlig gjelder dette for fremvoksende økonomier, der mange land og selskaper har tatt opp gjeld i amerikanske dollar.

Faren ikke over, men et godt økonomisk utgangspunkt

Til tross for de positive drivkreftene i verdensøkonomien, er det viktig å ikke undervurdere potensielle negative konsekvenser fra en eventuell handelskrig mellom USA og Kina. I finansmarkedene vil selskaper som påvirkes av eventuelle restriksjoner se markedsverdien falle. Et mer anspent forhold mellom to økonomiske stormakter vil svekke investorenes risikovilje. Selv om frykten for proteksjonistiske tiltak fra Trump har avtatt, er trusselen fortsatt levende.

Mange amerikanske handelspartnere opplever mer usikre tider. Lokale initiativ til nye handelsavtaler og økende økonomisk aktivitet underbygger likevel en robust utvikling i verdensøkonomien, som etter vårt syn kan vedvare inn i 2018. Nøkkeltall viser stigende aktivitet i amerikansk økonomi, og enda sterkere fremgang i Eurosonen og i Japan. Med mindre uventede sjokk skaper frykt hos investorene, tror vi god selskapsinntjening og et sunt økonomisk bakteppe vil holde hånden under aksjemarkedet en stund til. Danske Bank beholder en forsiktig overvekt aksjer i porteføljene.

 

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are 2 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer