Slik gjør du bedriften din klar for vekst

Publisert 28. november 2016 /

Av: Danske Bank

Ønsker bedriften å vokse? Før en vekstfase er det lurt å forberede seg grundig. Vi har laget en liste med punkter du bør reflektere over før du går i gang.

1. Skap plass til vekst

Mange gründere og eiere av mindre bedrifter har det konstant travelt med alle store og små ting som kreves for å drive bedriften. Det kan føre til at vekstinitiativer blir utført halvhjertet, med manglende fokus og resultat som konsekvens.

Derfor bør du overveie om det er administrative oppgaver eller andre nødvendige oppgaver som du kan delegere, outsource eller nedprioritere i en periode mens du arbeider for å skape vekst. Dine vekstambisjoner har større sannsynlighet for å bli til virkelighet hvis du kan gi dem nødvendig oppmerksomhet.

2. Ha styr på kostnader og likviditeten

Sunn vekst er forberedt grundig, for å sikre at bunnlinjen følger den økende omsetningen. Dersom du ikke optimaliserer administrasjonen og organisasjonen for vekst, og holder en stram linje om selskapets kostnader, kan det bli dyrt å øke salget. Samtidig bør du holde øye med likviditeten i selskapet, slik at eventuelle investeringer ikke betyr at du ikke er i stand til å betale løpende regninger.

3. Bruk nettverket ditt

Det er en god idé å sparre med venner, personer i ditt profesjonelle nettverk eller andre fra din bransje om vekstplanene. Det kan både åpne for nye muligheter du ikke har sett tidligere, og sikre at du ikke gjentar andres dyre feiltrinn. Du bør også vurdere om du burde utvide nettverket ved å oppsøke noen med erfaring innenfor samme område. Et kompetent og rådgivende styre kan også være til stor hjelp i en slik fase.

4. Hvor skal veksten komme fra?

Første skritt handler om å bli bevisst mulighetene, og det er en rekke forskjellige veier bedriften kan gå for å skape vekst:

– Nye kunder
– Nye markeder
– Nye produkter eller tjenester
– Utvidelse av salget til eksisterende kunder (evt. ettersalg i form av serviceavtaler eller tilleggssalg)
– Nye salgskanaler – evt. nye butikker eller online-salg
– Flere eller bedre medarbeidere

Til å begynne med bør du analysere hvert av disse områdene for seg, slik at du får tenkt gjennom mulighetene innenfor hvert av dem. Her bør du prøve å få alle muligheter på banen og starte med å ikke fokusere så mye på begrensende faktorer. Denne innledende øvelsen gir deg et utgangspunkt for å prioritere innsatsen din.

5. Hva kreves for å lykkes?

Nå legger du enda et lag på toppen av analysen og tar for deg hver av de mulige innsatsområdene og ser på deres potensial, hvor sannsynlig er det at de lykkes, når de kan forventes å gi resultater og hva de vil kreve av ressurser. Det er her du skal kombinere gründerens kreativitet og optimisme med noe av bokholderens realisme, slik at du gir deg selv de beste forutsetninger for å lykkes.

6. Prioriter og velg ut innsatsområdene

Nå har du en oversikt over de forskjellige mulighetene og et realistisk bilde av hva de vil kreve av bedriften. Denne oversikten kan du nå bruke til å prioritere innsatsen.

Det ene initiativet kan kanskje ha et enormt potensial, men være både dyrt og tidkrevende å realisere. Og kanskje er sannsynligheten for suksess ikke stor nok til at det initiativet er verdt å satse på. Det kan være bedre å begynne med en annen, mer lavthengende frukt. Dette vil være individuelt fra bedrift til bedrift, og situasjon til situasjon.

Det lønner seg å ha på seg kritiske briller når du vurderer de forskjellige mulighetene. Alt etter omfanget av de forskjellige initiativene bør du velge ut et par av dem – vanligvis ikke mer enn 2-3 – og satse på dem.

7. Legg en plan og lag et budsjett

Nå skal vi fra tanke til handling. Du skal legge en konkret plan for det videre arbeidet med å skape vekst. Det gjør du ved å bryte ned de ulike utvalgte initiativene til handlingspunkter.

Det betyr at du for hvert initiativ skal identifisere alle skritt du må ta for å kvalifisere idéen eller sette den ut i livet. Deretter bør du sette opp frister for når du skal ha gjennomført første skritt i hvert initiativ. Her kan du gjerne presse deg selv litt. På den måten holder du fremdrift i prosessen og sikrer at det ikke blir en skrivebordsøvelse uten handling bak.

Samtidig må du nå legge et realistisk budsjett for hvordan vekstplanen din kommer til å påvirke din bedrifts økonomi. Som med selve innholdet i planen må du løpende følge opp budsjettet og sikre at du holder deg innenfor de rammene du har satt.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer