Gir dyre aksjer grunn til bekymring?

Publisert 27. november 2017 /

Av: Danske Bank

Aksjemarkedet har blitt dyrere, med globale aksjer priset nær sytten ganger forventet inntjening – nesten 25 prosent prosent over gjennomsnittet de siste ti årene. – Vi beholder likevel en overvekt i aksjer, fordi vi tror fremgangen i økonomien vil vedvare inn i 2018 og fordi høyere verdsettelse alene ikke vil utløse en ny nedtur, skriver seniorstrateg.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management
[/vc_row]

Med hånden på hjertet er det nok få som nå tør å hevde at aksjemarkedet er billig. Globale aksjer prises nær sytten ganger forventet inntjening, noe som er 25% over gjennomsnittlig nivå siste ti år, men likevel godt under P/E-nivået på 26 før IT-boblen sprakk. Forholdet mellom aksjekurser og forventet inntjening for amerikanske aksjer har ikke vært høyere siden 2002. Både norske og europeiske aksjer ser dyre ut sammenlignet med egen historikk. Vi er bekymret for at dette kan bidra til større kursfall ved neste krise, men tror ikke verdsettelse alene vil utløse neste nedtur. Vi beholder en overvekt i aksjer fordi vi tror fremgangen i økonomien vil vedvare inn i 2018.

Selskapsinntjeningen bør møte forventningene

Historisk har kursfall i aksjemarkedet enkelte ganger ført til svakere økonomisk utvikling. Selv om uro i finansmarkedene ikke nødvendigvis har vært utløsende faktor, har usikre investorer ofte forverret konjunkturnedgangen. Høye P/E-nivåer betyr egentlig at vi betaler mer, og kanskje for mye, for de fremtidige inntektene i børsnoterte selskaper. Dersom selskapene ikke leverer som forventet på inntjeningen vil verdsettelsen kunne stige til uholdbare nivåer, og kursene må korrigere ned. Jo høyere prising, desto større kursfall må til for å tilpasses et lavere inntjeningsnivå. Enn så lenge er det ingen tegn til at inntjeningsforventningene er i ferd med å nedjusteres.

Aksjeverdsettelse har lav prediktiv verdi på kort sikt

Selv om høyere prising av aksjer gir økt usikkerhet, mener vi verdsettelse alene ikke er argumentasjon nok til å redusere aksjeeksponeringen enda:

  • Høy aksjeverdsettelse kan forklares, og til dels forsvares, av et lavt rentenivå. Både fordi nåverdien av fremtidige inntekter hos selskapene stiger med lavere renter, men også fordi aksjer fremstår som mer attraktive enn obligasjoner. Sammenligner vi «renteavkastningen» fra aksjer og obligasjoner, ser ikke aksjemarkedet så dyrt ut, men noe av forklaringen til dette er at også obligasjoner er dyre. Selv om det lave rentenivået er noe av grunnen til at aksjer er høyt priset, vet vi også at rentene kan stige, trekke verdsettelsen ned og bidra til kursfall i aksjemarkedet. Inflasjons- og renteutvikling blir en X-faktor i 2018.
  • P/E har som metode sine svakheter og vi får et bedre bilde når flere metoder kombineres. Goldman Sachs har i en beregning benyttet syv ulike verdsettelsesmetoder. Samlet sett forteller tallene at amerikanske og europeiske aksjer kun har vært dyrere i hhv. 12 og 30% av tiden historisk. Amerikanske og europeiske obligasjoner har kun vært dyrere i hhv. 20 og 5% av tiden.
  • På kort sikt kan forhold som geopolitikk, politikk, pengepolitikk etc. ha stor innflytelse på finansmarkedene. Over lengre horisonter er derimot endringer i aksjeverdsettelse en dominerende driver:
  • Mindre enn 10% av avkastningsvariasjonene på ett års sikt i amerikanske aksjer kan forklares av P/E, mens P/E forklarer over 80% av variasjonen i avkastning over ti-års horisonter.

Kilde: Bank of America Merrill Lynch

Verdsettelse kan bli et problem når Gullhår jages til skogs

Det gunstige økonomiske bakteppet for finansmarkedene betegnes som Gullhår-situasjonen. Verdensøkonomien fyrer av på alle sylindre, men rentene holder seg lave fordi inflasjonen ikke løftes. Før eller siden vil veksten likevel avta eller rentene vil stige, og drømmeklimaet avsluttes.

Historisk har perioder med høy avkastning gjerne blitt etterfulgt av svakere perioder. Kombinert med høy prising tror vi avkastningsutsiktene de neste ti årene derfor er lavere enn i de foregående.

Anslag fra J.P. Morgan viser at forventet årlig avkastning i amerikanske aksjer de neste ti årene vil være overkant av fem prosent. Mens S&P 500 de foregående ti årene har gitt en årlig avkastning på i 8,7%, har indeksen gitt over 19% årlig avkastning siden bunnen i mars 2009.

Så lenge utviklingen i økonomien og forventningene til selskapsinntjening er positiv, noe vi tror vil vare godt inn i 2018, tror vi ikke høy aksjeprising vil være utløsende faktor for neste nedtur.

Vi anbefaler derfor at man holder seg til en langsiktig, individuelt tilpasset og godt diversifisert investeringsstrategi. Historien har dessuten vist at perioder med kursfall og dårlige økonomiske perioder er midlertidige, og at aksjemarkedet har belønnet den tålmodige og standhaftige investor.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There is one comment

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer