Franske bekymringer

Publisert 14. februar 2017 /

Av: Danske Bank

Verken Le Pens fremgang på meningsmålingene eller President Trumps uforutsigbare politiske spill vil avspore fremgangen i verdensøkonomien på kort sikt. Politisk fremkalte opp- og nedturer i aksjemarkedet tenderer til å være kortvarige og stemningsdrevne, i hvert fall frem til konkrete politiske utfall og beslutninger legges på bordet.

Til tross for høy politisk usikkerhet både i USA og Europa fremstår aksjer tross alt som den beste aktivaklassen til å dra nytte avdet gode globale vekstmomentet. Den moderate oppturen i aksjemarkedene har fortsatt så langt i februar. Vi beholder vår overvekt i aksjer på bakgrunn av lysere inntjeningsutsikter og fortsatt attraktive risikopremier.

Frankrike i søkelyset

De siste ukene har vi sett en markant økning i rentedifferansen mellom tyske statspapirer (som anses som de tryggeste) og de franske. Utviklingen reflekterer stigende usikkerhet opp mot første runde i det franske presidentvalget 23. april, samt det endelige utfallet etter den avgjørende andre valgrunden 7. mai. Marine Le Pen og Front National er kritiske til videre EU- og euromedlemskap, noe som medfører at en valgseier vil utgjøre en potensiell eksistensiell trussel for EU. Partiet har opplevd fremgang i meningsmålingene nylig og Marine Le Pen hadde forrige uke den høyeste oppslutningen av kandidatene med ca. 25%.

Et lite belyst tema er likevel det faktum at begge de to øvrige fremste presidentkandidatene, Francois Fillon og Emmanuel Macron, går til valg på gjennomføring av vekstfremmende økonomiske reformer. Det legges heller ikke legger skjul på at reformene vil skape kortsiktig smertefulle, men langsiktig positive omveltninger i fransk økonomi.

Muligheten for et slikt positivt utfall synes overhodet ikke å være reflektert i finansmarkedene. Skulle én av disse to herrer bli republikkens neste president og holde sine valgløfter, kan presidentvalget ikke bare gi et lettelsens sukk i finansmarkedene, men også representere et etterlengtet og mer varig positivt vendepunkt for fransk økonomi.

Kilde: Reuters

Vi har hørt det før…, men lav sannsynlighet for sjokkvalg

Le Pen antas å komme godt ut av valgets første runde, med anslagsvis 25% av stemmene ifølge ferske meningsmålinger. Til gjengjeld indikerer de samme målingene at Emmanuel Macron går seirende ut av andre runde med 66% av stemmene, mot Le Pens 34%. Også Fillon anlås å slå Le Pen i en eventuelt andre valgrunde, med 62% mot 38% stemmene.

Selv om det er fristende å la fjorårets politiske overraskelser i Storbritannia og USA sette presedens også for hva som vil skje i 2017, er det noen vesentlige momenter som befester vår tro på at Le Pen IKKE går seirende ut;

  • Le Pen er i motsetning til Trump en erfaren og kjent politiker og velgerne vet i større grad hva de får dersom de stemmer på henne og Front National.
  • Forskjellen mellom hva meningsmålingene i dag indikerer som utfall i den avgjørende runden i Frankrike er langt større enn det vi så i forkant av Brexit-avstemningen og før det amerikanske valget. Selv om Le Pen skulle stikke av med flere stemmer enn antatt, er det fortsatt langt frem til å få et flertall.
  • Valgdeltagelsen i Frankrike er normalt svært høy (70-80%) og andelen som ikke har bestemt seg – og som kan stå for et overraskende valgutfall – er mer begrenset.
  • Den siste meningsmålingen indikerer at hele 70% av franskmenn støtter landets EU-medlemskap, noe som bemerkelsesverdig nok er samme andel som ikke støtter Marine Le Pen.
  • Anslag viser at valgdeltagelsen må falle til under 40%, dersom Le Pen skal vinne med Front Nationals velgerbase på om lag 7 millioner.

Politikk har dempet aksjefremgangen i Europa

Mens Trumps lovnader om vekststimulans og en uttalt preferanse for en svakere amerikansk dollar har gitt solid fremgang for amerikanske og vekstmarkedsrelaterte aksjer, holdes de europeiske til dels i sjakk av høy politisk usikkerhet. Fremgang for Marine Le Pen i franske meningsmålinger, samt opphetede diskusjoner mellom EU og IMF rundt den greske økonomiens bærekraft preger overskriftene. Le Pens fremgang reflekteres i den høyeste rentedifferansen mellom franske og tyske statsobligasjoner med 10 års løpetid siden 2012. Europeiske aksjer har på tross av dette steget 2,5% siden årsskiftet målt i EUR.

Med tanke på at resten av verden (globale aksjer ex europeiske) er opp 4,6% i samme periode, reflekterer mindreavkastningen i Europa at politikk påvirker investorene også i 2017.

Gode vekst- og inntjeningsutsikter bidrar til at vi beholder overvekten i USA og Europa

Vi mener mye politisk usikkerhet er priset inn i det europeiske aksjemarkedet, som også gjennom 2016 ga markant svakere avkastning enn globale aksjer, til dels på grunn av vissheten om kommende valg i 2017. At en del usikkerhet er priset inn gir inntil videre også større motstandsdyktighet mot negative smitteeffekter fra obligasjonsmarkedet, som i øyeblikket er noe mer preget av situasjonen. Skulle statsrentene derimot fortsette å stige kraftig vil dette så tvil rundt vekst- og inntjeningsutsiktene og påvirke også aksjemarkedet negativt.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer