Få mer ut av styret ditt

Publisert 3. mars 2016 /

Av: Danske Bank

Små og mellomstore bedrifter kan vokse langt mer. Dersom de bruker styret riktig.

Mange små og mellomstore bedrifter preges dessverre av liten vekst, svak lønnsomhet, manglende innovasjon og markedsorientering, lite strategisk orientering og en tilsynelatende mangel på ambisjoner. Samtidig vet vi at disse bedriftene står for en svært vesentlig andel av landets verdiskaping.

At denne gruppen i stor grad dominerer lokalt næringsliv, ikke minst ute i regionene, bør også bekymre oss. Dette blir ikke lettere med en stadig sterkere konkurranse, som blant annet krever høyere endringstakt og tøffere kamp om kompetent arbeidskraft.

Mange bruker ikke styret, og mange bruker det feil. Enten har man «papirstyrer», som kun består av de samme personene som eier og leder bedriften i det daglige. Eller så har man etablert et styre som ser det som sin oppgave å utøve et «ensidig kontrollfokus». Denne kontrollen er da gjerne synonym med en nitidig gransking av resultatdelen i regnskapene, og å passe på at man ikke gjør noe galt. Galt gjør man jo dessverre når kontrollen blir så ensidig og mangelfull.

«Mange bruker ikke styret, og mange bruker det feil.»

Frode Solberg er Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og er nasjonalt ansvarlig for styrekompetanseprogrammene og flere andre programmer innefor forretnings- og bedriftsutvikling rettet mot SMB-sektoren. Foto: Lasse Berre

Frode Solberg er Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og er nasjonalt ansvarlig for styrekompetanseprogrammene og flere andre programmer innefor forretnings- og bedriftsutvikling rettet mot SMB-sektoren.

Foto: Lasse Berre

Behov for aktive og utviklingsorienterte styrer
Men, en bedrifts styre kan faktisk være nøkkelen til revitalisering og vekst. Små og mellomstore bedrifter trenger aktive og utviklingsorienterte styrer, som blant annet kan:

 • Bidra til at bedriftens fokus får den helhet og retning som skal til for å komme seg videre,
 • bidra til å gi daglig leder kompetanse, vitalitet og en god helhetlig ledelses- og utviklingsressurs,
 • få på plass gode strategier og forretningsprosesser for bedriften,
 • være en god rådgiver for den daglige ledelsen,
 • og bidra til å tenke langsiktig og strategisk.

Bedre styrer øker verdiskapingen
Bedrifter som skaper verdier både på kort og lang sikt er grunnlaget for trygge arbeidsplasser, avkastning for eierne og sikring av sysselsetting i regionene for å nevne noe. For å oppnå dette kan vi ikke ha passive og kontrollorienterte styrer som fokuser på å beskytte verdier fremfor å skape dem. Fremfor et overdrevent kontrollfokus og en defensiv tilnærming må styrets rolle være et grunnleggende og gjennomgående fokus på kunde- og markedsorientering av virksomheten.

En investering i et godt styre er en rimelig investering som gjerne gir en stor gevinst gjennom blant annet:

 • Å sikre bedriften en kompetanseressurs som bidrar til et helhetlig perspektiv i bedriftens beslutninger, forretningsutvikling, strategi og valg av strategier.
 • Å bidra til å gi bedriften vitalitet og trygghet i forhold til alle de krevende valg som til enhver tid må tas for å sikre lønnsomhet og trygghet.
 • Å gi virksomheten tilførsel av lederressurser med rådgiving og støtte til den daglige ledelse.

Et styre kan også i sterkere grad enn det som gjerne er tilfellet, sammensettes av dyktige lokale ressurspersoner. Mange bedrifter går kanskje for mye «over bekken for å hente vann» i denne sammenheng.

Må våge å trekke på andre ressurser
Vi kan oppnå stor vekst i alle våre regioner, både sentralt og i distriktene. Men da må dagens bedriftseiere være tøffe nok til å si at «vi vil videre» og at de ønsker å trekke til seg de ressursene vi vet finnes. Å utvikle sunne og vekstkraftige bedrifter er ikke bare en naturlig eierinteresse, det er også eiernes ansvar overfor samfunnet.

Slik får du et utviklingsorientert styre:

 1. Skaff deg oppdatert kunnskap om styret og styrefunksjonen.
 2. Analyser de utfordringer du mener er de viktigste for bedriften fremover.
 3. Se etter ressurspersoner som kan bistå med erfaring og kunnskap på de utvalgte områdene i ditt styre.
 4. Få gjerne tak i noen som også ser «annerledes på verden».
 5. Etabler et nytt styre med 1-2 eksterne ressurser i tillegg til sentrale eiere og ansattvalgte representanter.
 6. Fokuser sterkt på strategi og strategiprosessen i første fase, og involver alle så langt det er mulig.
 7. Etabler kontroll- og oppfølgingsrutiner på basis av de strategiske valg og planer i tillegg til generell kontroll, økonomisk kontroll og risikostyring med mer.

Tekst: Frode Solberg
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer