Tjen penger på høstferien

Høstferien er like rundt hjørnet og mange skolebarnsforeldre drømmer om å småstarte høsten med en deilig uke med fjell-, sykkel- og turaktiviteter. Dessuten har prisene til de populære middelhavsdestinasjonene steget de seneste årene, og det kan være vanskelig å finne drømmeplassen ved havet. Det gjør at mange søker til fjells, og nettopp kan ønske å leie din hytte, sier forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank.

Få hytter i utleiemarkedet

Høstferien er en skoleferie i uke 40 og 41, alt avhengig av skoleruten i de enkelte fylkene. I Nord-Norge har man fri bare to til tre dager, mens man i Sør-Norge har en hel uke. Flere steder er det også innført strenge fraværsregler de seneste årene, slik at det ikke lenger er mulig å ta en høstukeferie utenfor skoleruten for å kjøpe rimelige sydenturer. Da er fjellet et godt alternativ for mange.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå finnes det rundt 425 000 fritidsboliger i Norge, men kun et mindretall er tilgjengelig på utleiemarkedet.

– Svært få leier ut hytta, selv om den ofte brukes under 30 dager i året. Har du en rimelig moderne hytte i en av de populære fjelldestinasjonene, bør den enkelt kunne leies ut og kan gi et kjærkomment tilskudd til familieøkonomien. Tenk igjennom utleieform, prisnivå, forsikringer og skatt før du fatter en endelig utleiebeslutning, sier hun.

Les også: Hyttedrømmen er dyrere enn du tror

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt

–  Har du en rimelig moderne hytte i en av de populære fjelldestinasjonene, bør den enkelt kunne leies ut og gi et kjærkomment tilskudd til familieøkonomien.

– Anne Motzfeldt

Bookingselskap eller gjøre deg selv?

Tidligere benyttet man ofte de regionale utleieselskapene i eksempelvis Trysil, Hafjell og Beitostølen til å gjøre jobben. Alternativt benytter man internasjonale aktører som Novasol. Det er gode alternativer med nøkkelferdige utleieløsninger og minimalt med bryderi på kjøpet. Utfordringen er at bookingaktørene kan stille krav om mange utleieperioder for å innlemme din hytte i porteføljen, samtidig som de tar et forholdsvis stort honorar på rundt 30 prosent av leiebeløpet.

– Alternativet er å gjøre jobben selv. Enten gjennom å legge ut en annonse på Finn.no eller å benytte tjenester som Airbnb. Da øker man fleksibiliteten, men også sin egen tidsbruk. Det kan likevel være verdt jobben og er ganske moro om man er serviceinnstilt og positiv, sier Danske Bank-økonomen.

Husk forsikring og skatt

De fleste forsikringsselskapene krever at du melder ifra om du skal leie ut fritidsboligen. Men om man kun skal leie ut noen få uker i året så kreves det som regel ingen ekstradekning. Dessuten ordner både utleiemeglere og Airbnb tilleggsforsikringer som en del av sin tjeneste. Samtidig bør man være oppmerksom på skattereglene siden skattemyndighetene følger ekstra godt med på utleiemarkedet. Leieinntektene på hytte er skattefrie inntil 10 000 kroner, og 85 prosent av overskytende skal beregnes inn som skattepliktig inntekt med en 2017-sats på 24 prosent.

– Noe av fordelen med tjenester som Airbnb er at du nøye kan velge ut hvem du ønsker å leie til. Du kan lese tidligere anmeldelser av de som kontakter deg, og se om de fortjener tilliten med å tilbringe en uke i ditt høstparadis. Samtidig betaler gjestene når de legger inn bestillingen, mens du ikke får oppgjøret før den første natten. Det gjør at begge parter gjør en trygg handel, sier Anne Motzfeldt.

Lag husregler og bruksanvisning

Husk også å lage husregler og tenk igjennom hvordan du ønsker presentere utleieobjektet med gode bilder som rettmessig fremstiller hytta og området. Send gjerne en bruksanvisning, en hytteguide, for hytta til leietagerne med en god beskrivelse av nøkler, bruksregler, veien frem, bommer, praktiske forhold som avfallshåndtering, nærmeste matvarebutikk, samt populære aktiviteter i nærheten. Det anbefales også at husvertene har et avlåst skap, eller et rom, hvor private eiendeler man er spesielt redd for, samt klær og egne tørr- og drikkevarer, kan oppbevares.

– En god hytteguide er en strålende service og vil bli godt mottatt. Her kan du også gjennomgå spesielle forhold som husdyr og røyking, i tillegg til praktiske ting som hvor veden er, hvilken temperatur ovnene bør stå på og hvilken nærbutikk som har den beste lokalproduserte skinken. Husk at et utleieforhold går begge veier. Du som utleier også får en anmeldelse og har sterke incentiver til å være en god og serviceinnstilt utleier. Da skaffer du kanskje også en barnefamilie som har lyst til å komme tilbake ved en senere anledning også, sier Anne Motzfeldt i Danske Bank.


6 spørsmål om det tyske valget

Når tyskerne går til valg søndag 24. september, kan Angela Merkel sikre seg sin fjerde periode som tysk kansler. Et valg i Europas største økonomi er per definisjon en viktig begivenhet, og Danske Banks seniorstrateg Christian Lie svarer på en rekke sentrale spørsmål knyttet til valget.

1. Hva står på spill ved det tyske valget?

—Først og fremst vil jeg understreke hva som ikke står på spill – nemlig EU og eurosamarbeidet. Både Angela Merkel og hennes største konkurrent Martin Schultz er forkjempere for et tett europeisk samarbeid, og dermed står valget i sterk kontrast til det franske, som i stor grad var et spørsmål om for eller imot Europa. I Tyskland er det temaer som f.eks. innvandring, flyktningpolitikk, forsvarsbudsjett og skatt som står høyt på agendaen. Det populistiske partiet Alternative für Deutschland, som vil trekke Tyskland ut av euroen, ser ikke ut til å få innflytelse.

2. Hva forventer Danske Bank av valget?

— Vi forventer at Angela Merkel fortsatt er Tysklands kansler når valget er overstått. Det tyder alle meningsmålinger på, og hun har blant annet medvind fra en robust tysk økonomi med svært lav arbeidsledighet. Ifølge meningsmålingene ligger Merkels konservative parti CDU og søsterpartiet CSU for øyeblikket an til å få 37 % av stemmene, mens det sosialdemokratiske partiet SPD, med konkurrenten Schultz, ligger på 23 %.Vi forventer derfor større spenning om hvilken koalisjon av partier Merkel potensielt ender med å stå i spissen for. Et sannsynlig scenario er en koalisjon med sentrumspartiene FDP og De grønne, men det kan også bli en bred koalisjon over sentrum med Schultz og SPD, som vi har sett i de siste 4 årene.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank, Christian Lie.

3. Hvordan kan valget påvirke aksjemarkedet?

— På kort sikt forventer vi en begrenset markedsreaksjon, ettersom det som nevnt ikke er et valg for eller imot EU og euroen. På lengre sikt kan det tyske valget derimot få en innvirkning på aksjemarkedet. En koalisjon med det liberale partiet FDP kan løfte europeiske aksjer, med tyske aksjer som lokomotiv. FDP ønsker et styrket EU og en ekspansiv finanspolitikk, noe som kan bidra til å støtte opp om veksten i Tyskland, og dette vil være positivt sett med investorøyne.Vi opprettholder overvekten vår i aksjer med fokus på europeiske aksjer som nyter godt av en attraktiv cocktail av lav inflasjon, lave renter og god vekst. Når det tyske valget er over, forventer vi at det igjen vil bli et fokus på den fundamentale økonomiske utviklingen, som nå er i god gjenge i Europa.

4. Hvordan kan valget påvirke rentene?

— Vi forventer ingen innvirkning på rentene.

5. Hva betyr valget for EU og euroen?

— Vi forventer at vi etter valget står overfor et styrket europeisk lederskap i Tyskland. Merkel og Frankrikes president Macron – populært kalt M&M – er, sett i lys av Brexit, klare til å presse på for et sterkere EU-samarbeid.M&M er fast bestemt på at Brexit ikke skal bli en fartsdemper for arbeidet mot tettere integrasjon i eurosonen. Fokuset skal heller være på landene som ønsker å være i den europeiske unionen. M&M har i den seneste perioden snakket om å opprette en felles europeisk finansminister, noe som kan bety at Europa vil bli sett på som en mer sammensveiset enhet.Et styrket europeisk samarbeid i forlengelsen av det tyske valget kan potensielt bidra til å styrke euroen ytterligere mot dollar, men valutakursene vil også påvirkes av den pengepolitiske retningen hos FED og ECB. Euroen har allerede styrket seg markant mot dollar hittil i år.

6. Hvor lurer den neste politiske usikkerheten i horisonten?

— Når det tyske valget er overstått, vil det politiske fokuset i Europa forflytte seg til det italienske valget, som finner sted i løpet av første halvår 2018. Det kan potensielt ryste markedene og svekke euroen dersom det EU-fiendtlige partiet Femstjernebevegelsen blir sittende med makten etter valget. For øyeblikket ligger partiet veldig godt an på meningsmålingene.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 


Spår solid økonomisk opptur i Norden

– For første gang på mange år ser vi en synkron økonomisk opptur over store deler av verden, og det er ventet solid vekst i 2017. Norden er blant regionene som tjener mest på dette med sine åpne økonomier, og vi går fra frisk motvind til lett medvind, sier Trond F. Mellingsæter, Country Manager i Danske Bank.

Global optimisme tross politiske spenninger

Frem til sommeren 2016 var verden preget av frykt for deflasjon og at den vestlige verden skulle havne i en liknende situasjon som Japan har vært i de seneste 20 årene. Gjennom høsten krøp den amerikanske renten oppover og veksten har kommet tilbake. For første gang siden 2013 er det derfor en samlet, nøktern optimisme i de store verdensøkonomiene, selv om det er store politisk spenninger i verden for tiden.

Trond F. Mellingsæter, Country Manager i Danske Bank Norge
Trond F. Mellingsæter, Country Manager i Danske Bank Norge

«De positive signalene underbygges av at sjokkbølgene i USA har lagt seg etter finanskrisen, samt at Europas gjeldskrise bare bød på mindre overraskelser i 2016.  Men selv om finanskrisen er over og gjeldskrisen har roet seg, har den politiske risikoen økt både i Europa og USA»

Nordiske bedriftsledere også positive

Den positive stemningen støttes av en fersk undersøkelse fra Danske Bank der 1 000 ledere av små og mellomstore bedrifter (SMB) i de nordiske landene er spurt. Fire av ti nordiske bedrifter forventer omsetningsvekst på over seks prosent i 2017. Tre av ti forventer å ansette flere folk, mens to av tre av selskapene forventer å holde arbeidstokken uendret.

– Det er ofte sagt at det er store variasjoner og forskjeller i forretningsklima på tvers av de nordiske landene. Undersøkelsen gjort for Danske Bank viser det motsatte. Svarene til SMB-bedrifter i Finland, Sverige, Norge og Danmark viser at de alle er optimistiske med tanke på vekt og sysselsetting i 2017. Det kan tyde på at Norden har blitt enda mer integrert når det gjelder økonomi, handel, utdanning og andre faktorer, sier Mellingsæter


Nordiske bedriftslederes beste råd: Slik lykkes du internasjonalt

Færre enn 4 prosent av norske bedrifter eksporterer produkter og tjenester, og enda færre har ekspandert til utlandet. Å begi seg ut i nye markeder betyr at man må lære seg nye spilleregler og andre markedsforhold enn hjemmemarkedet. Norske selskaper som driver virksomhet i utlandet produserer som regel produkter, har klyngeegenskaper og et høyt innslag av forskning. Men den viktigste faktoren er bedriften selv, dens eiere og bedriftsledere. Vi har spurt om hvilke råd de vil gi til andre selskaper som vil begi seg ut på den samme reisen.

Bruk en erfaren sparringspartner

Ifølge bedriftslederne som opererer i flere markeder er de største utfordringene å komme i kontakt med kunder, tilgang til lokal kunnskap og partnere, juridiske spørsmål, administrativ kompleksitet og organisatoriske evner og ressurser. Det er derfor kritisk med planlegging og videre en konkret plan for hvordan ekspansjonen skal utføres.

«Først må du ha en grunn til at du vil ekspandere, deretter må du vite hvor og hvordan, og til slutt må du spørre deg om det vil fungere. Lag en plan basert på svarene på disse spørsmålene, men ikke bli overrasket om det siste svaret mislykkes» – finsk adm. direktør

Mange tok opp hvor viktig det har vært å snakke med andre selskap i samme bransje, det å finne en sparringspartner som har vært gjennom den samme prosessen. Slik kan bedriften tilpasse strategien etter innsikten man tilegner seg. En svensk forretningsutvikler påpeker at «alle markeder er ulike. Hvis du arbeider med mennesker som kjenner markedet, vil det bidra til færre feil». Dette vil kunne spare bedriften for dyrebare feilsteg og redusere «time-to-market».

Lokal innsikt og kunnskap er avgjørende

Sett i bakspeilet, ser mange av bedriftslederne hvor avgjørende det var med lokal kunnskap for å kunne lykkes med ekspansjonen. En viktig del av kulturforskjellene er kundeatferd, noe som kan være en avgjørende faktor for om en bedrift lykkes eller mislykkes i et marked. Kunder i et annet land kan ha helt forskjellige forventninger til produkter og tjenester de kjøper, dette har vært en fallgruve for mange selskaper tidligere, også for velkjente navn som IKEA og Lidl.

«Ikke gjør det selv hvis du aldri har prøvd det før. Få noen med erfaring til å hjelpe til lokalt. Undersøk markedet grundig, undersøk hvordan konkurransesituasjonen er, organiser en svært god lokal markedsføringsaktivitet og tilpass deg alltid til markedet» – svensk direktør

En norsk direktør er inne på samme spor og påpeker at «i noen markeder er reglene veldig spesielle og du må kjenne dem i detalj». Flere av selskapene hadde team som reiste til markedet for å få erfaring og bli kjent med kulturen. «Dette gjør at kommunikasjon og samarbeid blir enklere. Det å utvikle langsiktige relasjoner med distributørene og gi dem god ettersalgsstøtte». I hvor stor grad man kan være tilstede i et nytt marked er avhengig av bedriftens kapasitet og økonomi, men svært mange av selskapene sier de tror deres lokale tilstedeværelse i stor grad økte sannsynligheten for å lykkes. «Det beste er å være der hele tiden, å bo der, å bli kjent med markedet og utvikle relasjoner. Bli vant til et nytt marked. Dårlig personalledelse kan føre til større tap enn de fleste av oss kan forestille seg, derfor er det et kritisk punkt».

Avgjørelser både på tall og magefølelse

«Med et spansk oppkjøp kunne vi i prinsippet ha kjøpt katta-i-sekken. Men i tillegg til å se på tall, lytter vi til folk med relevant erfaring, og det gjorde vi også i dette tilfellet» – dansk gründer

Når det gjelder innsamling av informasjon og data før man tar løpende beslutninger i en ekspansjonprosess, har selskapene varierende fremgangsmåter. Men de fleste av selskapene sørger for å ha et solid datagrunnlag før de tar store beslutninger, samtidig som de søker råd og lytter til personer med relevant erfaring rundt virksomhetsområdet. Men bedriftslederne forteller at det i mange situasjoner også handler om å være modig og ha selvtillit.

 

Varierende kompleksitet

Hvor enkelt en ekspansjon lar seg utføre er mye avhengig av hvor i verden bedriften vil etablere seg. En dansk direktør forteller om svært ulike prosesser avhengig av hvor ekspansjonen skjer.

«Det kommer an på markedet. EU-markedet er enkelt og raskt, men utenfor EU kan markedet være svært utfordrende. Her arbeider du med andre typer problemstillinger, og kompleksiteten til problemene er også annerledes, det handler om mentalitet, kultur etc. Alle disse faktorene kan være svært utfordrende og må tas i betraktning»

Ved internasjonal handel med nye forbindelse utenfor Europa synes mange selskaper at det er vanskelig å vite om de kan stole på sin motpart. Mange er usikre på om de får betalt for sine solgte varer. Eller om varene de bestilte blir levert. Slike betraktninger om risiko begrenser en del selskaper og kan medføre at de avstår fra forretningsmuligheter. Ikke gå glipp av gode forretningsmuligheter – denne type usikkerhet kan selskapet minimere ved hjelp av Trade Finance-løsninger, der Danske Bank finner løsninger tilpasset den enkelte bedrift. Ta kontakt med din rådgiver i banken dersom du ønsker å komme i kontakt med våre Trade Finance-eksperter.