Delingsøkonomi: Dette betyr de nye forslagene for deg

Publisert 7. februar 2017 /

Av: Danske Bank

Mandag 6. februar la delingsøkonomiutvalget frem sin anbefaling til hvordan Norge skal takle utfordringer og muligheter som delingsøkonomien byr på. Hvis de får det som de vil, vil Airbnb-utleie bli skattlagt og alle som vil kan bli drosjesjåfører.

Vil ha skatt på Airbnb-utleie

I dag er det skattefritt å leie ut mindre enn femti prosent av verdien av boligen. Mange nordmenn har hybler i kjelleren som leies ut skattefritt, og over de siste årene har flere leid ut gjesterom og hybler gjennom apper som Airbnb. Danske Bank har tidligere skrevet om Astrid fra Trondheim som finansierer ferier gjennom Airbnb-utleie. Nå kan det bli en slutt på skattefri korttidsutleie av bolig.

Et flertall av delingsøkonomiutvalget foreslår å innføre skatt på korttidsutleie av del av egen bolig. Det betyr at hvis du for eksempel leier ut et soverom til turister skal det beskattes som kapitalinntekt. Forutsetningene er at utleieperioden er under 30 dager, og dersom du tjener over 10 000 kroner i året på utleie. I dag er skattesatsen 24 prosent for kapitalinntekt.

Ragnar Bull-Nielsen har leid ut kjellerleiligheten gjennom Airbnb de to siste årene. I 2015 hadde han ca. 90 gjestedøgn og rundt 45 000 kroner i skattefrie leieinntekter. Dersom dagens forslag blir en realitet, ville Ragnar måtte skatte 24 prosent av inntektene.

Om vi tar utgangspunkt i Ragnar, blir regnestykket slik:

90 gjestedøgn * 500 kroner leie per døgn = 45 000 kroner i skattefri leieinntekt

45 000 kroner * 0,24 = 10 800 kroner i skatt på kapitalinntekt

45 000 kroner i leieinntekt – 10 800 kroner i skatt = 34 200 kroner leieinntekt etter fratrukket skatt

Tror flere går over til langtidsutleie

– Jeg er overrasket over forslaget fra utvalget, siden de foreslår skatt på rom og hybel i bolig som bebos av eieren, men ikke berører langtidsutleie. Hvis dette forslaget blir en realitet, vil jeg gå over til langtidsutleie i stedet, sier Ragnar.

Ragnar tror konsekvensen av skattleggingen vil bli høyere pris for kunden, noe som kan føre til at de som fortsetter å leie gjennom Airbnb vil forvente høyere standard og bedre service. Han tror flere utleiere som har muligheten til det heller vil gå over til langtidsutleie.

– De som taper på dette blir de som av forskjellige årsaker ikke kan bedrive langtidsutleie, men som i perioder leier ut et rom i leiligheten sin for å spe på en dårlig økonomi, sier Ragnar.

Alle kan bli drosjesjåfør med egen bil

«Flertallet i Delingsøkonomiutvalget mener at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører kan etablere seg og konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører. Flertallet anbefaler derfor at kravet om drosjeløyve oppheves.»

Formuleringen kommer fra delingsøkonomiutvalgets rapport som ble lagt frem av finansminister Siv Jensen. Utvalget drøfter drosjelignende tjenester, som har vært dominert av omdiskuterte Uber de siste årene. Utvalget foreslår å fjerne kravet til løyve for taxitransport. Dette betyr at Uber blir lovlig og alle kan tilby sine tjenester over appen.

Dette anbefaler delingsøkonomiutvalget:

 

  • Delingsøkonomiplattformer bør pålegges opplysningsplikt til skattemyndighetene.
  • Korttidsutleie av egen bolig bør skattlegges.
  • Fjerne kravet til løyve for taxitransport.
  • Skattebehandling av småinntekter fra tjenester bør forenkles.
  • Etablere en portal for forbrukere, plattformer og tjenestetilbydere med informasjon om rettigheter og plikter i delingsøkonomien.
  • Forbrukerrådets meglingstjeneste utvides til å inkludere kjøp og salg av tjenester mellom privatpersoner.

Dette er delingsøkonomi:

Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer, som Uber og Airbnb.

Delingsøkonomi utnytter at nettsider og mobilapper gjør det lettere for tilbydere og å finne hverandre, og reduserer transaksjonskostnader. Forretningsmodellene bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden.

Fordeler med delingsøkonomi kan blant annet være bedre utnyttelse av ressursene, økt konkurranse og bedre tilbud og lavere pris til forbrukerne.

Rettferdig skattlegging av aktørene, både nye og eksisterende, er en av utfordringene med delingsøkonomi. Delingsøkonomi kan utfordre etablerte rettigheter for arbeidstagere og forbrukere.

Delingsøkonomiutvalget ble utnevnt for å utrede hvordan delingsøkonomien kan bidra til bedre ressursbruk. Bakgrunnen for oppnevnelsen er å se nærmere på både mulighetene og utfordringene som reises av framveksten av delingsøkonomien.

Utvalget leverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag 7. februar. Det ble nedsatt i mars i fjor og ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen.

Kilder: Delingsøkonomiutvalget, NTB
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer