Se video av sjefstrateg Christian Lie snakke om USA-valget og hvordan ulike utfall vil kunne påvirke finansmarkedene.

Politikk som kan påvirke aksjene

Politisk velvilje kan utgjøre forskjellen mellom positiv avkastning og kollaps i segmenter av aksjemarkedet. Aksjemarkedet reagerer på politikk, men enkelte sektorer er mer utsatt for politikernes lynne enn andre.

Presidentkandidatene Hillary Clinton og Donald Trump er heftig uenige om stort sett alt, så investorene vil følge det 58. amerikanske presidentvalget med spenning. Senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen hos Danske Bank går gjennom de to kandidatenes politikk i forhold til utvalgte sektorer.

Minstelønn kan påvirke konsumet

Den nasjonale minstelønnen i USA ligger på 7,25 dollar per time og stammer fra 2007. I april 2016 innførte delstatene New York og California som de første en ny minstelønn på 12 dollar per time.

Det har bidratt til å sette spørsmålet om minstelønn på dagsorden i valgkampen.

Lars Skovgaard Andersen, Senior investeringsstrateg i Danske Bank
Lars Skovgaard Andersen, Senior investeringsstrateg i Danske Bank

HVIS CLINTON VINNER

«Clinton har vært talsperson for en føderal minstelønn på 12 dollar per time og har rost New York og California for den nye minstelønnen. Hvis det blir en landsdekkende minstelønn, kan det påvirke selskaper i bransjer der lønnsnivået på nåværende tidspunkt ligger under denne. Dette ser man f.eks. i deler av serveringsbransjen.»

HVIS TRUMP VINNER

«Trump har sagt at en høyere minstelønn truer med å gjøre amerikanske selskaper mindre konkurransedyktige sammenlignet med utenlandske selskaper og at det kan føre til at flere arbeidsplasser flyttes ut av landet.»

Helsereform kan bli trukket tilbake

Barack Obama har kalt gjennomføringen av helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, ACA – populært kalt ObamaCare – for sin største triumf som president. Helsereformen fra 2010 har sikret 30 millioner amerikanere helseforsikring, men Clinton og Trump er veldig uenige om hvorvidt den skal fortsette.

HVIS CLINTON VINNER

«Hun ønsker å utvide dagens helsereform og har tidligere indikert at grunnleggende helserettigheter bør være en menneskerett. Selv om Hillary Clinton har tordnet mot høye medisinpriser, forventer jeg at sektoren vil reagere best på henne som president, ettersom helsereformen da vil fortsette og potensielt utvides, noe som kan øke statens forbruk på helsetjenester.»

HVIS TRUMP VINNER

«Trump ønsker å fjerne ACA så snart han tiltrer som amerikansk president, noe som kan skape en viss usikkerhet og volatilitet i sektoren, ettersom statens forbruk på helsetjenester risikerer å falle dramatisk.»

Vil solenergi eller olje dominere framtidens energiforsyning?

De to presidentkandidatene har et vidt forskjellig syn på framtidens energiforsyning, og derfor går energisektoren utvilsomt en volatil framtid i møte.

HVIS CLINTON VINNER

«Hun er en stor talsperson for alternative energikilder og har et mål om å installere 500 millioner solcellepaneler hvis hun oppnår to presidentperioder. I samme periode ønsker hun å redusere det amerikanske oljeforbruket med en tredjedel, noe som kan få en negativ effekt på energisektoren, mens produsentene av fornybar energi kan komme til å blomstre.»

HVIS TRUMP VINNER

«Trump virker ikke helt overbevist om at klimaendringene er menneskeskapte, og han mener ikke at staten skal gi støtte til grønne energikilder. Derfor kan energisektoren få et løft, mens produsentene av grønne energikilder – som sol- og vindkraftverk – kan bli valgets store tapere.»
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer