Derfor kikker hele verden på USAs sentralbanksjef Yellen

Publisert 24. oktober 2016 /

Av: Danske Bank

Den amerikanske renten har i de siste årene vært et av de mest omdiskuterte og gjennomanalyserte temaene på finansmarkedene, og ethvert ord fra lederen av den amerikanske sentralbanken, Janet Yellen, blir vurdert. Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen fra Danske Invest forklarer hvorfor.

1. Hvilken konkret amerikansk rente er det stort fokus på?

Fokuset er på om den amerikanske sentralbanken, Fed, vil sette opp den helt korte pengepolitiske renten. Den heter Fed Funds Target Rate og ligger i dag i et intervall på 0,25-0,50, som er det intervallet Fed vil tillate for den helt korte markedsrenten. Selve markedsrenten blir fastsatt i pengemarkedet og kalles den effektive Fed Funds-renten, og dette er den rentesatsen som de mest kredittverdige bankene betaler hverandre for å låne penger på helt kort sikt – over natten. Fed Funds Target Rate blir også betegnet som den toneangivende renten og legger grunnlaget for rentene i hele det amerikanske samfunnet.

Janet Yellen, lederen av den amerikanske sentralbanken
Janet Yellen, lederen av den amerikanske sentralbanken

2. Hvorfor er den amerikanske renten så viktig?

Den korte renten er toneangivende for det amerikanske finansmarkedet og dermed også de globale markedene, for det er fortsatt den amerikanske økonomien og det amerikanske finansmarkedet som angir retningen for både det globale aksjemarkedet og det globale finansielle systemet. Hvis den globale økonomien har det tøft eller er utfordret, får den det enda tøffere hvis Fed samtidig hever renten.

Lars Tranberg Rasmussen, senioranalytiker Danske Invest
Lars Tranberg Rasmussen, senioranalytiker Danske Invest

3. Er det generelt positivt eller negativt med amerikanske renteøkninger?

Det er positivt med en amerikansk renteøkning hvis den skjer i riktig sammenheng. Hvis den skjer når det går bra i den amerikanske økonomien, med inflasjon og vekst på rundt 2 % og tegn på full sysselsetting, er det positivt.

Men hvis Fed er for harde i retorikken og signaliserer renteøkninger på et tidspunkt der økonomien enten globalt eller i USA er svakere – slik det skjedde i januar – er det negativt. I slike tilfeller strammer Fed inn de økonomiske betingelsene for mye og for fort, og dette tåler den globale økonomien dårlig. Dette skaper lavere aksjekurser, lavere renter og mer stress på markedene, og det er stor sjanse for at den amerikanske arbeidsledigheten begynner å stige igjen.

4. Hvem nyter godt av stigende amerikanske renter, og hvem blir rammet?

De landene som har lånt penger i dollarrenter – både regjeringer, forbrukere og bedrifter – vil bli rammet, og her er emerging markets-økonomiene fortsatt sårbare. Dollaren styrkes vanligvis når renten stiger i USA, og det vil normalt bety at det blir dyrere for land og selskaper å betale tilbake gjelden. En sterkere dollar kan også ramme blant annet USA selv på konkurranseevnen, ettersom det blir dyrere for andre land å kjøpe amerikanske eksportvarer. På sin side vil en renteøkning være bra for banksektoren i USA, ettersom høyere rente gjør det lettere for dem å tjene penger.

5. Hva er skrekk- og ønskescenarioet med tanke på utviklingen i den amerikanske renten i årene som kommer?

Skrekkscenarioet er at Fed bare fokuserer på innenlandske data uten å ta nok høyde for at resten av verden behøver at sentralbanken i USA ikke er altfor aggressiv. Skrekkscenarioet er derfor at Fed gjentar de feilene de gjorde ved begynnelsen av året, da de signaliserte en svært bratt renteoppgang. Hvis det skjer for tidlig, risikerer Fed bare å bremse verdensøkonomien igjen. Ønskescenarioet er at den globale økonomien fortsetter framgangen og at Fed holder fast på en forsiktig kommunikasjon om bare gradvis å heve renten. Gjennom forsiktig kommunikasjon til omverdenen skaper ikke Fed volatilitet på markedet i takt med at de hever renten. Det er litt urettferdig at Fed må ta så mye hensyn til den globale økonomien, men det kan ikke unngås, fordi det er snakk om USA. Dette er sentralbankens konstante utfordring.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer