Bruk bankgaranti – få bedre betingelser

Publisert 13. oktober 2016 /

Av: Danske Bank

Med en bankgaranti til kunden beviser du at du har banken i ryggen. Det kan hjelpe deg med å forhandle fram bedre salg- og kjøpsbetingelser når du handler internasjonalt.

En bankgaranti gjør det mulig å unngå usikkerheten som motparten representerer ved at du får sikkerhet fra en nøytral tredjepart. Det innebærer ikke at banken påtar seg å fullføre et prosjekt eller levere et anlegg på vegne av sin kunde, men sikrer deg en finansiell erstatning.

Garantier benyttes derfor når:

 • Selger ønsker en sikkerhet for kjøpers betalingsforpliktelse
 • Kjøper ønsker en sikkerhet for selgers leveringsforpliktelser eller en sikkerhet for betalt forskudd

Garantiens formål

 

Når kjøper stiller sikkerhet

Payment Guarantee
Har selgeren gitt kreditt til kjøperen, bør selgeren sikre sine fordringer og kreve en betalingsgaranti. Garantien benyttes når partene har handlet ved åpen regning og stilles for hele beløpet kjøperen skylder. Det er ingenting i veien for at garantien stilles for en del av kontraktssummen dersom kjøperen har betalt noe forskudd.

Når selger stiller sikkerhet

Bid/Tender guarantee brukes når et selskap inviterer til anbudskonkurranse. Selger må da stille sikkerhet for krav i anbudsgrunnlaget i form av en «Bid bond» eller «Tender guarantee».

Advance Payment guarantee brukes dersom selger får betalt i forskudd og kjøper krever sikkerhet for det.

Performance guarantee brukes når kjøper ønsker å sikre seg riktig leveranse av varer eller tjenester.

Warranty guarantee gjelder når varene er levert. I reklamasjonsperioden vil kjøper gjerne ha en sikkerhet for erstatning i tilfelle feil.

 For de som handler i Asia eller USA, kan det være aktuelt å utstede en «Standby Letter of Credit».  Det fungerer akkurat som en garanti, som sikrer alle formål og kan utstedes av både selger og kjøper. En utbetaling vil skje mot presentasjon av dokumenter som er stipulert i dokumentet.

Vanlige spørsmål om internasjonale garantier

1. Hva skal til for å utløse utbetaling under en garanti?

Utbetalingen vil være avhengig av om garantien er en «on demand» garanti eller en «betinget» garanti.

Ved «On-demand»-garanti har banken en selvstendig plikt til å betale straks garantikreditor krever betaling selv om garantidebitoren har innsigelser.

Ved Betinget garanti plikter ikke banken å betale før eventuelle innsigelser/tvister er avklart eller det foreligger en endelig voldgiftsdom eller rettskraftig dom. Banken kan derfor påberope seg eventuelle innsigelser fra garantidebitor, og nekte utbetaling.

I internasjonal handel stilles de fleste garantier som «on demand»-garantier. Så lenge kravet fra garantikreditor er presentert i henhold til garantiens betingelser, vil banken ha en selvstendig forpliktelse til å betale. Det gjør «on demand»-garantier effektive.

2. Hvilken lovgivning bør jeg forholde meg til?

Garantier avhenger mye av lokale forhold og regler som kan påvirke hvilken jurisdiksjon garantien skal underlegges. Det anbefales å underlegge garantier til det internasjonale regelverket for «on demand»-garantier (URDG758) som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammeret (ICC). Regelverket sikrer lik forståelse uansett hvor i verden man skal kjøpe fra eller selge til.

3. Hva kjennetegner en god garanti?

Forstå innholdet i garantiteksten, for selv om den er skrevet av advokater er den utarbeidet for å ivareta interessen til motparten. Bruk gjerne banken som rådgiver for å kvalitetssikre innholdet.

 4. Hvilke kostnader bør jeg regne med?

En garanti kan sammenlignes med et lån og vil derfor medføre kostnader for den som må stille garantien. Det er vanlig praksis at garantikostnader bæres av den som blir bedt om å stille garantien (garantidebitor). Er garantien utstedt som en direkte garanti vil garantidebitor betale provisjon til sin bank. Er derimot garantien utstedt som en indirekte garanti vil garantidebitor betale provisjon til sin bank og til kreditors bank.

5. Hvordan går jeg frem hvis jeg trenger en garanti?

Kontakt din rådgiver i banken. En søknad om garanti behandles nesten på samme måte som en søknad om lån og vil måtte kredittbehandles og bevilges.

Dette bør en garantisøknad inneholde:

 

 • Garantidebitors navn
 • Garantikreditors navn
 • Garantisten (banken)
 • Formål – hva slags garanti trenger du?
 • Henvisning til underliggende avtale – jo mer spesifikk, desto bedre
 • Beløp og valuta – Garanti dekker vanligvis deler av kontraktssummen. Hør med banken hvilken andel som er vanlig
 • Forfallsdato – en garanti bør være tidsbegrenset
 • Utbetalingsbetingelser – On demand eller betinget. Vær bevisst på risiko
 • Krav til dokumentasjon ved presentasjon av krav – de fleste garantier krever presentasjon av bestemte dokumenter før de utbetaler
 • Språk – garantiens språk bør forstås av begge parter
 • Jurisdiksjon/regler – prøv å forholde deg til anerkjente internasjonale garantiregler
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer