Brexit – en overraskende realitet

Publisert 27. juni 2016 /

Av: Danske Bank

Kun 48,1% av britene stemte for å videreføre EU-medlemskapet, mens 51,9% ønsket å avslutte en tilhørighet som har vart i 43 år. Utfallet kom overraskende på de fleste, blant annet fordi bookmakere hadde beregnet stadig lavere Brexit-sannsynlighet dagen før avstemningen. Også i finansmarkedene var stemningen god i forkant, noe som indikerte at de fleste investorene forventet et «ja» til EU.

Politiske konsekvenser

Vi står nå foran en periode med politisk og økonomisk usikkerhet, ikke bare i Storbritannia, men også i Europa. Statsminister David Cameron har varslet sin avgang. Dette skaper usikkerhet rundt hvem som skal bli hans erstatter, samt hvilken retorikk som vil føres i forhandlinger med EU-representantene fremover. Hvilken tilnærming EU velger til dialogen og til løsningsforslagene vil være avgjørende. På den ene side er både briter og europeere gjensidig avhengige av handel med hverandre, på den annen side ønsker ikke EU å gi britene en enkel vei ut av unionen, i frykt for flere folkeavstemninger i andre medlemsland. Det vil sannsynligvis ta inntil to år før britene faktisk trer ut av EU. Fordi det ikke finnes eksempel på en lignende situasjon, kan det ikke utelukkes at forhandlingene vil ta lengre tid.

Økonomiske konsekvenser

Vi tror Brexit vil bidra til lavere investeringsvilje hos bedriftene og dempet forbruksvekst hos husholdningene, både i Storbritannia og i Europa. Økonomisk tilbakegang kan derfor ikke utelukkes i løpet av andre halvår. Vi mener likevel sannsynligheten for en global økonomisk- eller finansiell krise er begrenset, blant annet fordi bankene er mer robuste nå enn før finanskrisen i 2008. I tillegg har sentralbankene signalisert god kapasitet til å sørge for likviditet til banksektoren, samt mulighet for ytterligere pengepolitiske tiltak. Svekkelsen av verdien til   britiske pund som har fulgt i kjølvannet av folkeavstemningen vil gi både negative og positive effekter.
Et svekket pund vil dempe kjøpekraften for britene, samtidig som økt usikkerhet rundt britisk økonomi kan bremse investeringer der. En svekket valuta vil gi økte importpriser og høyere inflasjon, som potensielt kan begrense sentralbankens villighet til å gjennomføre stimulerende tiltak. På den annen side vil valutasvekkelsen virke som en positiv buffer, gjennom at konkurransekraften for britiske eksportselskaper styrkes.

I Norge kan Brexit bidra til at et forventet oppsving i norsk økonomi utsettes siden   etterspørselen etter norske eksportvarer svekkes. Sannsynligheten for at Norges Bank kutter styringsrenten ytterligere har økt, med mulighet for at vi i løpet av 2016 ser nullrente også her hjemme. Vi tror lavere risikovilje og økt global usikkerhet kan virke dempende   for oljeprisen, samtidig som den norske kronen svekkes. Mens førstnevnte vil være påvirke norsk økonomi negativt, vil kronesvekkelsen virke positivt gjennom økt konkurransekraft for eksportsektoren.

 

Hva med finansmarkedene?

Økt usikkerhet rundt konsekvensene av britenes valg vil trolig dempe risikoviljen hos investorene i en periode fremover. Utsikter til lavere økonomisk vekst i Storbritannia og Europa vil tynge inntjeningsveksten i de børsnoterte selskapene, som var svak også før avstemningen. Avstemningen har trolig vært en bidragsyter til svak utvikling for globale aksjer generelt, og europeiske spesielt, så langt i 2016. Dette kan bidra til å dempe omfanget av kursfallene noe. Vi forventer likevel på kort sikt at etterspørselen etter aksjer, kredittobligasjoner og råvarer vil dempes, mens «sikre havner» som gull, japanske yen og statsobligasjoner vil stige i verdi.
Vissheten om avstemningens utfall ga mange et sjokk og førte dermed til store umiddelbare kursfall i finansmarkedene. Trolig vil kommende nyheter rundt forhandlinger, politiske endringer, uttalelser fra EU-representanter etc. være mindre sjokkartede opplevelser for investorene. Det er derfor grunn til å tro at frykten hos   investorene vil   avta etterhvert, og at fokus på de økonomiske forhold vil overta. Da vil det handle om vurderingene av   svakere vekstutvikling i Storbritannia og Europa, men ingen global krise.

 

Hva gjør Danske Bank?

Vi har de siste månedene redusert aksjeandelen i våre porteføljeløsninger – fra overvekt til nøytralvekt. I tillegg har vi økt investeringene i amerikanske aksjer på bekostning av europeiske aksjer. Selv om vi i utgangspunktet er langsiktige, og tror aksjemarkedet på sikt vil fortsette å gi meravkastning, ønsker vi likevel ikke foreløpig å benytte de nåværende kursfallene til å øke aksjeandelen til overvekt.
Bakgrunnen for dette er vår forventning om at vi gjennom andre halvår vil se svekkelse i kinesisk økonomi, som kan gi negative ringvirkninger til fremvoksende økonomier, råvarepriser og globale aksjer. Selv om vi forventer at Brexit vil sørge for at den amerikanske sentralbanken (FED) holder renten uendret lengre enn tidligere antatt, mener vi styrken i amerikansk økonomi etter hvert vil gi FED grunnlag for å heve renten. Mulighet for høyere amerikanske styringsrenter representerer dermed også et argument for å beholde vår nåværende nøytralvekt i aksjer.

DSC_2166-31

Christian Lie
Seniorstrateg, Danske Bank Norge
Kommentarer

There is one comment

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer