Bonuslønn kan redusere bedriftens risiko

Publisert 13. desember 2016 /

Av: Danske Bank

En bonusmodell som erstatter noe av fastlønnen kan gi bedriften fleksibilitet og redusere risiko, ettersom lønnskostnader vil kunne tilpasse seg bedriftens situasjon og innsatsen til de ansatte.

Mange typer konsulent- og rådgivingsbedrifter, salgsavdelinger og lignende, bruker bonus for å motivere medarbeidere. Riktig bruk av bonussystemer kan også bidra til å redusere bedriftens totale risiko. Det betyr likevel ikke at du bør dytte alle ansatte over på bonusordninger. Det er langt fra alle bransjer hvor det er relevant eller passende med bonus, og innen enkelte yrkesgrupper kan bonus til og med ha en negativ innvirkning på motivasjonen.

Om du velger å innføre bonusordninger må du ikke glemme andre viktige elementer, som kan bety like mye eller mer for de ansatte enn lønn. Definerte roller, deltakelse i prosesser, mer ansvar, kurs og opplæring er eksempler på faktorer som kan motivere den ansatte  i større grad enn en bonusordning.

Bonus

Hvis du velger å innføre en bonusordning er det derfor viktig å ha gode grunnprinsipper.

  1. Du må vite helt tydelig hvilke prestasjoner og adferd du ønsker å belønne, og hvorfor dette bidrar positivt til bedriften. Det må også kommuniseres godt til medarbeiderne.
  2. Det er viktig at fastlønnen er høy nok til at den er til å leve på, ellers vil mange oppleve at man ikke belønnes for ekstra god innsats, men derimot straffes for manglende resultater. Dette vil ikke virke motiverende.
  3. Muligheten for å oppnå den variable lønnen må være realistisk, men også noe man må «strekke» seg etter. Settes det for lett oppnåelige eller for vanskelige mål, uteblir motivasjonseffekten. Bonus som del av lønn skal være et insentiv for å få mer motiverte medarbeidere og økt innsats.
  4. Det må være en tydelig kobling mellom det medarbeideren måles på og det han eller hun kan påvirke. Bonus som oppleves tilfeldig vil ha liten innvirkning på arbeidsinnsatsen.

Bonusmodeller eller prestasjonsbaserte modeller finnes i flere varianter. Det kan være i gitte perioder, fordelt på alt fra den enkelte medarbeider, gruppe, avdeling eller hele selskapet. Ved en prestasjonskultur vil det være normalt å ha bonus/provisjon som kommer til utbetaling per måned, og i all hovedsak være på individnivå.

Det vil ofte være en god idé å inkludere medarbeiderne i utformingen av bonusmodellen. Da er det enklere å sette gode og realistiske mål. Når bonusmodellen er riktig vil dette være positivt både for virksomheten og de ansatte. Den skal gi positiv effekt for selskapets utvikling og resultat, men også virke slik at de ansatte har mulighet til å påvirke sin egen lønn.

Noen kjøreregler

  • Det er opp til bedriften hvilken bonusordning som skal inngås
  • Hva ønsker man å oppnå med ordningen?
  • Finn ut hvilken effekt ordningen vil ha for bedriften, positivt og negativt
  • Ordningen som avtales må være grundig gjennomtenkt og mulig å regulere og måle.
  • Bonus går som lønn og behandles på lik linje som lønn i henhold til skatt, arbeidsgiveravgift, innberetning
  • Ferie og sykepengegrunnlag må vurderes om den skal omhandle bonusen
Kommentarer

There are 2 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer