Satser på yrkesrettede utdanninger

Publisert 23. november 2017 /

Av: Danske Bank

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen bruke 70 millioner kroner til å styrke yrkesfagene.

Av disse midlene skal i overkant av 40 millioner kroner gå til yrkesfagsatsningen. Det vil si at flere bedrifter får mulighet til å rekruttere lærlinger, og at flere yrkesfaglærere har mulighet til å hospitere hos bedrifter.

Norsk arbeidsliv vil trenge mange med yrkesfaglig utdanning i de kommende årene, og fagarbeiderne er viktige for den norske konkurranseevnen. Satsingen fra regjeringen kan dermed bidra til å sikre at fremtidens fagarbeidere får den kompetansen de trenger for å møte fremtidens arbeidsmarked. Her vil det være behov for høyt kvalifiserte yrkesfaglærere med oppdatert kunnskap.

I tillegg ønsker regjeringen å opprette flere fleksible studieplasser i distriktene, hvor fagfolk fra arbeidslivet vil ha mulighet til å bli mer involverte i undervisningen på skolen.

– Skal vi utdanne dyktige fagarbeidere framover, må vi ha faglige oppdaterte yrkesfaglærere med god kunnskap om det som skjer ute på arbeidsplassene. Derfor gjør vi det lettere for lærerne å hospitere i bedrift, og enklere for fagarbeidere å gå inn i skolen, sier kunnskapsminister Henrik Asheim til regjeringen.no.

Rekordmange lærekontrakter i Trøndelag

Byggmestrenes Servicekontor er det største enfaglige bransjekontoret i Trøndelag. I år har de satt ny rekord når det gjelder inntak av lærlinger, med hundre nye kontrakter og økning i antall jenter.

Årets rekordinntak mener de kan sees i sammenheng med at Lærlingeklausulen ble innført, som er et av flere virkemidler for å øke antall læreplasser og styrke  fag- og yrkesopplæringen. Lærlingeklausulen krever at minst 10 prosent av arbeidet skal utføres av lærlinger, og halvparten av arbeidstimene må utføres av folk med dokumentert fagkompetanse på de større byggeprosjektene i Trondheim og omegn.

Are Søpstad er daglig leder av Byggmestrenes Servicekontor. Han er godt fornøyd med satsingen til regjeringen og de lokale tiltakene.

– Flere bedrifter ser fordelen med å bli godkjente opplæringsbedrifter. De skjønner at man må ta samfunnsansvar ved å rekruttere fremtidens fagarbeidere til egen bedrift og bransje. Tiltak som bidrar til flere læreplasser gir også bedre tilgang på faglært kompetanse i arbeidslivet i årene framover, sier Søpstad.

Søpstad håper at kommunene og fylket vil fortsette det gode arbeidet med tiltak som Lærlingeklausulen, når de nå ser hvilken enorm effekt dette har for rekrutteringen til yrkesfagene.

– Som en sammensatt bransje er vi også veldig opptatt av å bekjempe arbeidskriminalitet, og jobbe for like konkurransevilkår for alle seriøse bedrifter i næringen. En følge av dette arbeidet er at bransjen vil få et bedre rykte, bli mer attraktiv og det vil komme flere læreplasser, sier Are Søpstad.

Kilder: Regjeringen.no
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer