Dette betyr de foreslåtte endringene i aksjeloven for din bedrift

Publisert 30. mars 2017 /

Av: Danske Bank

Det skal bli enklere å stifte, drifte og avvikle et aksjeselskap. Nye endringer i aksjeloven er ventet å tre i kraft fra 1. juli i år.

Et aksjelovutvalg i regi av næringsminister Monica Mæland leverte i januar et høringforslag om endringer i aksjeloven. Med rundt 300 000 aksjeselskaper registrert i Norge, vil regjeringens foreslåtte endringer påvirke mange. Her er de viktigste forslagene som kan påvirke din bedrift.

Aksjekapital på 1 krone

Kravet om aksjekapital er foreslått endret fra 30 000 kroner til 1 krone siden utvalget anser at dagens aksjekapitalkrav ikke har noen effekt som kreditorbeskyttelse. Ved oppstart av et nytt selskap forekommer det kostnader knyttet til stiftelsen, og disse bør betales inn utover 1 krone på grunn av skattemessige årsaker.

Enklere å stifte nytt AS

I tillegg til å fjerne krav til aksjekapital er det også andre forslag som vil forenkle stiftelsen av nye AS. Utvalget foreslår at innskudd i kontanter for opptil 100 000 kroner ikke må bekreftes av en ekstern part, men at det vil være nok å opplyse om dette i stiftelsesdokumentet.  

Revisjon for morselskap

Det er foreslått at den ubetingede revisjonsplikten for morselskaper fjernes, dersom morselskapet går under terskelverdiene for revisjonsplikt. Terskelverdiene må da vurderes for konsernet samlet sett. Det er foreslått at dagens terskelverdier videreføres. Disse er: driftsinntekter på 5 millioner kroner, balanse på 20 millioner kroner og ti ansatte.

Selskap med samme eiere og styre

For selskap som har eiere i styret er det foreslått at man i mange tilfeller kan hoppe over styret og heller gå direkte til behandling i generalforsamlingen. Det settes krav om enstemmighet, men dette vil i mange tilfeller forekomme naturlig for selskaper der eierne også sitter i styret. Dette vil forenkle dokumentproduksjon og signeringsrunder, og er noe trolig alle bedrifter vil ønske velkommen.

Forenkling ved avvikling

Dersom et selskap skal avvikles, foreslår utvalget at krav om avviklingsregnskap og sluttoppgjør fjernes. Men selskapet må avgi årsregnskap frem til avvikling.

Andre forslag

Det er også flere forslag for elektronisk kommunikasjon og signering, uten at det stilles krav til fysisk oppmøte. Et annet større forslag er endring av avtaler mellom selskap og aksjonær, eller medlemmer av selskapets styre. Dette er aksjelovens paragraf 3-8 og et av de mest omfattende forslagene. Blant annet vil krav om redegjørelse, behandling i generalforsamling og melding til foretaksregisteret frafalle, med visse unntak. Forslaget innebærer blant annet at det ved nye bestemmelser umiddelbart skal gis melding til alle aksjonærer om transaksjoner mellom selskapet og aksjonærer og tillitsvalgte.

Hva skjer videre?

Departementet vurderer nå forslagene og vil utarbeide en proposisjon for gjennomføring av lovendringene. Det vil trolig komme justeringer, men det er kommet signaler på et flere av forslagene vil bli gjeldende.
Kommentarer

There is one comment

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer