Nå kommer skattefradrag på gründerinvesteringer

Publisert 15. juni 2017 /

Av: Danske Bank

Nylig kom revidert nasjonalbudsjett på plass. Det betyr at det fra 1. juli 2017 vil bli enklere for oppstartsselskaper å hente inn nye investorer.

Dette er en gladnyhet for mange norske bedrifter, ettersom eksterne investorer som investerer i et selskap kan trekke fra det investerte beløpet direkte på skatten. Ordningen trer i kraft allerede fra 1. juli 2017. Går din bedrift under kravene som settes til selskapet? Isåfall vil det fra neste måned av være enklere å få inn frisk kapital.

Personlige skatteytere som investerer direkte eller indirekte i bestemte typer selskaper, får rett til fradrag i alminnelig inntekt for opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Totalt er det forventet å gi en skattelette på om lag 330 millioner, og ordningene skal styrke tilførselen av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for investoren. For å få rett på fradraget må investoren beholde aksjene i minst tre år.

For hvilke selskaper vil dette gjelde?


Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer årlig gjennom ordningen. Når det gjelder hva slags type selskaper investeringsskattefradraget gjelder for, er dette noen av kravene:

  • Ordningen gjelder bare investeringer i aksjeselskaper
  • Det kan maksimalt være seks år siden selskapet ble startet
  • Selskapet må ha færre enn 25 ansatte, beregnet ut fra årsverk
  • Selskapet kan ikke ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner

 

For å redusere risikoen for skattemotivert tilpassing må selskapene i tillegg ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400 000 kroner og hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Det blir heller ikke gitt fradrag dersom investor er, eller har vært, ansatt i selskapet, eller dersom investor blir ansatt i løpet av eiertiden på tre år. Investoren kan ikke være aksjonær, ansatt eller tidligere eier i tidligere selskap, eller selskap i samme konsern, dersom selskapet er stiftet ved fisjon, fusjon eller skattefri omdanning.

Ordningen er ment å øke investeringsviljen i denne type selskap og vil være attraktiv for gründerinvestorer. For bedrifter som har et behov for ekstern kapital kan denne ordningen derfor bidra til vekst og utvikling. For mer detaljert info og alle krav til selskapet og investoren, les mer på regjeringen sine sider om revidert nasjonalbudsjett.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer