Eier du aksjeselskap? Ikke glem dette når du leverer skattemeldingen

Publisert 24. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk innen 31. mai. Nytt fra i år er at du risikerer bot for hver dag du ikke leverer.

Uansett hva slags selskapsform du driver skal skattemeldingen leveres elektronisk innen 31. mai. Skattedirektoratet oppgir at nesten 40 000 næringsdrivende ikke leverte skattemeldingen i tide i fjor. Rundt 15 000 av disse var enkeltpersonforetak og 23 000 var selskaper og deltakerlignende selskaper. Leverer du ikke i tide risikerer du nå å måtte betale tvangsmulkt for hver dag du er over fristen.

Hvis du er en av dem som kjenner at det kan bli vanskelig å rekke fristen kan det derfor være kjekt å vite at du fram til 31. mai også kan søke om utsettelse i inntil 30 dager. Skal du søke utsettelse kan du klikke du deg inn på denne lenken. Husk også at fristen for å delegere rettigheter slik at andre du vil skal kunne se, endre og sende inn skattemeldingen til din bedrift, går ut den 29. mai.

Enklere rapportering for småbedrifter

I fjor lanserte Skatteetaten næringsrapport skatt, som gjør det enklere å levere for dem som gjør rapporteringen selv. Næringsrapport skatt slår sammen ni av de mest brukte skjemaene for næringsdrivende til en rapport. Skatteetaten anslår at en av tre næringsdrivende kan bruke løsningen, som ble brukte av 45 000 næringsdrivende i fjor. 96 prosent av disse var enkeltpersonforetak og 4 prosent var små aksjeselskap (AS).

Hvis du lurer på om bedriften din kan bruke den forenklede rapporteringen har Skatteetaten en laget nyttig liste du kan klikke deg gjennom.

 

Hvilke fradrag kan du ha rett på?

Med fristen rett rundt svingen haster det derfor å få med alle fradragene du kan ha rett på. Aksjeselskaper er egne skattesubjekter og betaler skatten etterskuddsvis. Generelt kan du få fradrag for alle kostnader som går med til å generere inntekter til selskapet ditt. Her er en oversikt over noen av de viktigste utgiftene du kan trekke fra i et aksjeselskap:

Bil

Aksjeselskapet kan få fradrag for bruken av firmabil. Om en ansatt bruker en bil privat som eies eller leases av selskapet, regnes dette som en skattepliktig fordel som behandles som lønn. Bruker den ansatte egen bil i arbeidet, kan vedkommende kreve kilometergodtgjørelse  for yrkeskjøringen (normalt kr 3,80 per kilometer for kjøring tom 10 000 km). Denne utgiften er fradragsberettiget i selskapet.

Kontor

Har du hjemmekontor som brukes i virksomheten, kan du kreve fradrag for faktiske utgifter eller et standardfradrag på kr 1600. Kombinert bruk av rom i boligen til kontor og for eksempel gjesterom, soverom eller kjellerstue omfattes ikke av reglene for hjemmekontor. Kontorlokaler du leier utenfor eget hjem, gir derimot full fradragsrett.

 

Kostnader og avskrivinger

Når du kjøper utstyr eller lignende til bedriften, skal dette føres i balansen og kostnadsføres (avskrives) over flere år. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning.

 

Utgifter til elektronisk kommunikasjon

Kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd og trådløst nett) kan trekkes fra i næring. Arbeidstakers fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester, utenfor sin ordinære arbeidssituasjon, anses som skattepliktig inntekt.

Pensjon, sykepenger og forsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen tegnes hos private forsikringsselskap og skal gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Denne forsikringen er fradragsberettiget.

Obligatorisk tjenestepensjon er også fradragsberettiget. Denne ordningen er blant annet obligatorisk for foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Det samme gjelder foretak med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

I tillegg finnes det en rekke andre kostnader som selskapet kan få fradrag for, som aviser, representasjon, gaver, velferdstiltak og yrkesreiser. Husk også at utgifter til regnskapsfører og revisor er fradragsberettiget. Dette kan være en krevende jobb, så det er vel verdt å vurdere å leie inn regnskapsfører, slik at du kan bruke din tid og energi på kjernevirksomheten.

Fakta om tvangsmulkt

  • Tvangsmulkt er en løpende mulkt som øker for hver dag opplysningsplikten ikke er oppfylt
  • For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2017 er rettsgebyret 1049 kroner.
  • Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 52 450 kroner.
  • Tvangsmulkten løper til:
    • Opplysningene gis
    • Skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
    • Maksimal beløpsgrense er nådd

 

 

Kilder: Altinn, Skatteetaten
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer