Grepene som bedrer likviditeten din

Publisert 30. mai 2016 /

Av: Danske Bank

Svak likviditet er ofte en hodepine for mange bedriftsledere, og en av de vanligste årsakene til at en bedrift går konkurs. En undersøkelse gjennomført av Danske Bank og Ernst & Young viser at 45 prosent av norske virksomheter mener de kan bedre likviditeten ved å effektivisere interne rutiner og prosesser. Her viser vi deg noen enkle grep som kan bety bedre råd for deg og din bedrift.

Kredittid på kundefordringer
Å være nøye med umiddelbar fakturering av salg virker kanskje som en selvfølge, men her syndes det mye. Å redusere gjennomsnittlig kredittid hos kundene dine med bare noen få dager, kan bety flere tusen kroner ekstra på bok gjennom året. Trekker man på en kassekreditt i tillegg, kan dette også bety sparte rentekostnader. Sørg for at dine ansatte og du selv er flink til å fakturere salget så raskt som mulig.

Gir du en kredittid som er delelig på 7, sørger du for at forfallsdato aldri havner på en helgedato.

Fakturerer du for eksempel med 30 dager kredittid på en onsdag, vil betalingen forfalle på en lørdag og først komme inn mandag. Altså to dager senere – med de rentetapene det medfører. Ved å bruke 28 dagers kredittid i stedet (som er delelig på 7), ville du fått inn betalingen opptil 4 dager tidligere.

Grepene som bedrer likviditeten din

Hold øye med utestående fakturaer og følg raskt opp med purring etter forfall. Her finnes det gode systemer for automatisk overvåkning, som for eksempel fakturering med KID. Følg gjerne opp med en telefonsamtale, det kan ha en preventiv effekt på sene betalere for fremtiden. Har du en kontrakt med din kunde, kan det være lurt å legge inn purrerutinene og kostnaden (eksempelvis purregebyr og morarenter) ved for sen betaling i denne.

Fakturering per post er dyrt og tregt, sammenlignet med fakturering per epost eller via andre digitale løsninger. Faktisk kan den reelle kostnaden for fakturering per post være så høy som 20 kroner per faktura. Sender du noen hundre faktura per år, blir det raskt flere tusen kroner. Ved digital fakturering gir du også kunden mer tid på å behandle faktura.

Kredittid og varelager
Jo lengre kredittid du kan få hos dine leverandører, desto bedre er det for din likviditet, så fremt du ikke går glipp av kontantrabatter, eller blir belastet renter for dette. Hovedårsaken er at jo lengre kredittid du får hos dine leverandører, desto færre dager blir varen liggende betalt for på lager i påvente av salg.

Et stort varelager kan fort bli krevende for likviditeten. Vurder hva kostnaden av å ha varen på lager er, sammenlignet med et eventuelt tapt salg om varen ikke finnes på lager. Sitter du med ukurante varer eller varer som har blitt liggende lenge, kan det være lurt å legge en plan for å få solgt disse. Kan du for eksempel selge med redusert pris, eller tilby insentiver som fri frakt og kort leveringstid?

Se også på hvilke alternative leverandører som er i markedet. Kanskje finnes det leverandører som kan levere varene raskere enn dem du brukeri dag, og på den måten bidra til å redusere varelageret? Forsøk så langt som mulig å estimere salg og produksjon mer enn 12 måneder frem i tid, og tilpass innkjøp mot etterspørsel.

Har du leverandører som krever forskuddsbetaling finnes det andre alternativer. Banken kan garantere for betalingen overfor leverandøren, slik at du slipper å betale for varen før den ankommer. På den måten holder du bedriften mer likvid.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer