Aksjeopptur med nervøse rykninger i 2018

Publisert 20. desember 2017 /

Av: Danske Bank

Danske Banks seniorstrateg, Christian Lie, forventer at oppturen i aksjemarkedet vil fortsette i det kommende året, men at nervøsiteten og kurssvingningene gradvis vil øke.

Den globale oppgangen kjører på høygir, og Danske Banks seniorstrateg Christian Lie forventer at den sterke økonomiske utviklingen vil fortsette i 2018, og at aksjer vil gi høyere avkastning enn renter i det kommende året. Danske Bank går derfor inn i det nye året med en overvekt i aksjer og undervekt i obligasjoner.

– Konkret forventer vi at globale aksjer i løpet av de neste 12 månedene vil gi en avkastning på 8-12 prosent målt i lokal valuta. For norske investorer kan avkastningen riktignok bli mindre, sett i lys av at vi tror den norske kronen vil styrke seg mot dollar og euro, sier Lie.

Flere forhold taler for at den økonomiske oppgangen vil fortsette, til fordel for aksjekursene.

  • Vi nyter fortsatt godt av en ekspansiv pengepolitikk og en attraktiv kombinasjon av god økonomisk vekst og lav inflasjon – noe som historisk sett har vært et gunstig klima for finansmarkedene.
  • Bedriftene øker investeringene, noe som støtter ytterligere opp om veksten.
  • Som et ekstra krydder vil skattereformen kunne stimulere økonomien og øke selskapenes inntjening i USA.
Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank, Christian Lie.

Rekorder øker nervøsiteten

Den amerikanske økonomiske oppturen går i 2018 inn i sitt niende år. I historisk sammenheng er dette litt av en prestasjon. I gjennomsnitt har en økonomisk oppgang i USA siden 1950 vart i knappe fem år. Også resten av den globale økonomien holder god fart, noe som forklarer de stigende aktivaprisene verden rundt. Både aksjer, obligasjoner og eiendom har gitt god avkastning og nådd flere nye toppnoteringer.

– Tidsperioder og rekorder er bare tall, men ikke desto mindre gjør de oss investorer nervøse. For hvis det er én ting vi vet med sikkerhet er det at etter et opptur følger en nedtur – det er nærmest en naturlov. Jo lengre oppgangen varer, desto nærmere kommer vi også begynnelsen på slutten, og investorer vil bli stadig mer følsomme overfor dårlige nyheter som kan indikere at oppgangen er over, sier Lie.

Det store spørsmålet i 2018

Seniorstrategen mener derfor at neste års hovedtema for aktørene i finansmarkedene blir økt nervøsitet og volatilitet, med fokus på spørsmålet: når får vi et negativt konjunkturvendepunkt?

– Selv om verden forandrer seg raskt i disse tider – og denne oppgangen skiller seg fra tidligere oppganger, med blant annet rekordlave renter og lav inflasjon – har ikke dynamikken som driver finansmarkedene og investorenes risikovilje endret seg. Det handler fortsatt om mennesker. Om vår natur, om grådighet og om frykt, utdyper strategen.

Derfor skal det potensielt mindre og mindre motgang til før investorene reagerer negativt og selger seg ut, slik at vi får en korreksjon i aksjemarkedet. Dette kan for eksempel utløses av skuffende kinesiske veksttall, overraskende høy inflasjon eller ledende indikatorer som er svakere enn forventet. Også geopolitiske konflikter, slik som en eskalering av Nord-Korea-krisen, kan potensielt utløse kursfall.

– Når nervøsiteten øker, skal det mindre til for å utløse korreksjoner – som er midlertidige tilbakeslag i aksjekursene. Som investor bør man imidlertid være oppmerksom på at det historisk sett er konjunkturvendinger som har utløst større og mer langvarige kursfall. De verste og lengste nedturene har historisk vært utløst av nedgang i veksten, i verste fall resesjon – noe vi ikke ser tegn til for øyeblikket. Samtidig mener vi at selskapenes inntjeningsvekst så langt har rettferdiggjort de stigende aksjekursene, og at denne trenden vil vedvare i det kommende året, sier Lie.

Dyrt å selge for tidlig

Historien viser også at det kan bli dyrt, i form av tapt avkastning, å gå for tidlig ut av et «bullmarked». Siden 1937 har de siste 12 månedene av et slikt marked generert en gjennomsnittlig avkastning på 25 prosent målt i data fra den amerikanske S&P 500-aksjeindeksen. Hvis vi kun fokuserer på de siste seks månedene av et bullmarked, har avkastningen i gjennomsnitt ligget på 16 prosent.

– Med overvekt i aksjer følger vi dermed den oppadgående trenden og «rir oksen», men vi husker å ta på sikkerhetsselene. Vi sørger for å opprettholde en godt diversifisert portefølje av både aksjer og obligasjoner, fordelt på mange ulike regioner, sektorer og verdipapirer. For hvis den økonomiske veksten og selskapenes inntjening skuffer – for eksempel fordi rentene stiger mer og raskere enn forventet – vil det selvfølgelig ramme markedene negativt. Dette er imidlertid ikke vårt hovedscenario for 2018, sier Christian Lie.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer