Fra 2017 til 2018 på 3 minutter

Publisert 20. desember 2017 /

Av: Danske Bank

2017 ligger an til å bli et svært hyggelig år for de som investerer i aksjemarkedet. Økonomisk fremgang og lave renter har vært en drømmekombinasjon. Vi mener utsiktene for 2018 er gode, men det finnes usikkerhetsmomenter.

Et nytt år står for døren. Med visshet kan vi se tilbake på hva som gjorde 2017 til et flott år i finansmarkedene. I mangel av en perfekt glasskule for 2018, drister vi oss frempå med noen spådommer. Selv om flere av drivkreftene fra 2017 trolig vil påvirke utviklingen også neste år, vil de største overskriftene mest sannsynlig skrives om forhold vi enda ikke vet at vi ikke vet noe om.

Verdensøkonomien

2017: En økning i vekstraten fra 3,1% i 2016 til 3,6% i år – den sterkeste og mest synkroniserte konjunkturoppgangen siden før finanskrisen. Ingen større «problemøkonomier». Fremgang i USA, Europa, Japan, Norge, Kina og andre fremvoksende økonomier. Oppblomstring av verdenshandelen.

2018: Vi forventer 3,6% BNP-vekst i verdensøkonomien også i 2018. Ergo fortsatt robust utvikling, men ingen akselerasjon. Det betyr mindre drahjelp fra økonomiske nøkkeltall til aksjemarkedet. Kina kan bli en festbrems som følge av tiltak mot overkapasitet, høy gjeldsvekst og forurensning.

Aksjer

2017: MSCI World All-Countries (global aksjeindeks) har steget 24% siden årsskiftet, målt i dollar. Mot det sjette strake året med oppgang og det beste siden 2009. Femti nye toppnoteringer på Oslo Børs og sytti rekorder for Dow Jones-indeksen i USA. Historisk lave kursbevegelser gjennom året.

2018: Vi mener 8-12% avkastning for globale aksjer (i lokal valuta) er realistisk. Sterkere norsk krone kan dempe potensialet for norske investorer. Robust konjunkturutvikling globalt vil gi fortsatt god inntjeningsvekst, samtidig som moderat inflasjon begrenser muligheten for rentesjokk.

Renter

2017: Lav global inflasjon til tross for stigende økonomisk aktivitet, økende kapasitetsutnyttelse og sysselsetting. Lengre markedsrenter gjennomgående stabile eller fallende. Høy risikovilje førte til stadig lavere risikopremier i norske og utenlandske kredittobligasjoner.

2018: Inflasjon blir en x-faktor i 2018. Høyere prisvekst enn ventet kan gi strammere pengepolitikk og høyere renter. Mulighet for overraskelser størst i USA, med potensielle ringvirkninger til europeiske markedsrenter. Et rentenivå som stiger mer enn ventet er negativt for obligasjoner.

Usikkerhet og risiko

2017: Èn dag med kursfall over to prosent på Oslo Børs. Historisk lave kursbevegelser for amerikanske aksjer. Påvirket av redusert økonomisk risiko, politisk stabilitet, små avvik i rente- og inflasjonsforventninger samt av investorer som posisjonerer seg for at stabiliteten vil vedvare.

2018: Større mulighet for kortvarige korreksjoner enn en stor krise. Gode økonomiske utsikter og lav resesjonsfare. Men, høy prising av aksjer og obligasjoner øker følsomheten for negative nyheter fra økonomien, selskapsinntjeningen, politikk eller geopolitikk. Perioder med uro må påregnes.

Valuta

2017: Lavere politisk risiko og et godt vekstmoment har styrket euroen tolv prosent mot dollar. Svakere dollar påvirket av forsiktig FED og usikkerhet rundt Trumps finanspolitikk. Kronen 2,7% sterkere mot dollar, men 8,8% svakere mot euro. Kronen påvirket av boligprisfallet i Norge.

2018: Vi tror norske kroner vil styrke seg 9% mot euro og 12% mot dollar gjennom de neste tolv månedene; høyere oljepris enda ikke priset inn, positive veksteffekter fra svak krone og utsikter til norsk renteheving. Vi venter svakere euro mot dollar neste seks måneder, men sterkere neste tolv.

Politikk

2017: Populistisk fremgang, men likevel ikke nok til maktposisjon etter europeiske valg. Macron & Merkel gir håp om stabilitet. Færre utenrikspolitiske sjokk enn ventet fra Trump, men skattereform på trappene. Xi Jinping befestet makten i Kina. Trang fødsel for fremgangen i Brexit-forhandlingene.

2018: Valg i Italia i mars. Populistisk ledelse i meningsmålingene, men valgsjokk vil trolig unngås. Lite trolig med nyvalg i Tyskland, og kompromiss mest sannsynlig for Spania/Katalonia. Demokratisk fremgang ved mellomvalget i USA kan øke Trumps utenrikspolitiske fokus.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer